logo


 
 Information  ·  Det sker  · afdelinger  ·  Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  Oversigt
Naturhistorie og Palæontologi
Besøg museet
Kontakt
Udstilling
Gram Lergrav
Nyt
Det sker
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
Arkiv
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      nyt      
 
   

"Havet i leret"

Af museumsformidler Martin Abrahamsson

Naturhistorie og Palæontologi

Med støtte fra P.J. Schmidt-Fonden udgives en lille gennemillustreret bog om fossilerne fra Gram Lergrav. 

Havet i leret

Screenshot af forsiden viser to mineraliserede ryghvirvler af en brugde, en over 10 meter lang hajtype, som fredeligt svømmer rundt i havoverfladen og filtrerer plankton. Det særlige ved hajknogler er, at de for det meste består af forkalket brusk og derfor oftest ikke bliver bevaret som ”forsteninger”. De når at gå til grunde inden forsteningsprocessen går i gang. Det ser dog ud til, at havbundens slam ved Gram for 10 millioner år siden, havde de ideelle kemiske forhold, som gjorde at disse skrøbelige knogle kunne bevares.

Forfatteren er tidligere overinspektør ved Naturhistorie og Palæontologi ved Gram Lergrav, Flemming Roth, der i et letforståeligt sprog præsenterer de spændende fossiler fra den havbund, der delvist dækkede Sønderjylland for 10 millioner år siden.

Det er vores håb, at museets gæster og andre vil tage bogen til sig som en populær guide til Gram lerets fossiler. Den gamle nedlagte lergravs hvalfossiler er efterhånden velkendte i omegnen af museet og i geologisk interesserede kredse herhjemme og i udlandet.

Men fossilerne af alle de andre dyregrupper, som muslinger og snegle, krabber, sæler, fugle, hajer og fisk er knap så velkendte. De fortjener en mere detaljeret præsentation, idet mange af fossilerne er betydningsfulde for forståelsen af geologien og for livets udvikling på Jorden. Desuden er de ofte meget smukke og velbevarede.

 

Bogen er på 55 sider med 70 illustrationer, som overvejende består af farvefotos af de enkelte fossiler fotograferet af museumsformidler Martin Abrahamsson. Den er indbundet i stift bind og koster 150 kr.

 

                                        *****

Nedenfor ses et par eksempler på nogle af de fossiler, der er beskrevet i bogen, samt et billede af forfatteren!

Bryozo

Bryozo billedet er en næroptagelse af en 4 millimeter stor koloni af bittesmå dyr. Hvert sort hul i overfladen af kolonien repræsenterer ét dyr, der har levet med bagkroppen beskyttet nede i kalkskallen. Hver især har de strakt deres fine fangarme ud, for at filtrere havvandet for mikroskopiske småstykker af døde dyr eller planter. Derved ser sådan en koloni ud, som om den er overgroet af et moslag og deraf kommer navnet ”mosdyr”.

 

Fugleknogle

Fugleknoglen er til dato den eneste fugleknogle, der med sikkerhed er identificeret. Den stammer fra en havfugl af alkefamilien, formodentlig en søpapegøje. 

 

Pilrokke

En 2 millimeter stor tand fra en pilrokke.

Der har levet en del forskellige rokker i havet over Sønderjylland for 10 millioner år siden. Nogle af dem har gennem deres fødesøgning gjort livet surt for de fossilsamlere, der har specialiseret sig i muslinge- og snegleskaller. Rokkerne har nemlig dengang gennemsøgt den bløde havbund for snegle og muslinger, og har knust mange skaller for at æde bløddyrene.

 

Flemming Roth

Flemming Roth er her fotograferet, mens han i 2006, sammen med museets personale, er ved at udgrave en 95 cm lang underkæbe af en tandhval. Et meget spændende fund, som blev gjort af nogle af museets gæster. Fundet er endnu ikke færdig konserveret eller udstillet.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·