logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Naturhistorie og Palæontologi
Besøg museet
Kontakt
Udstilling
Gram Lergrav
Nyt
Det sker
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
Arkiv
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      nyt      
 
   

Ny hvalfamilie beskrevet i Gram

Af museumsformidler Martin Abrahamsson

Naturhistorie og Palæontologi

Ph.d. Mette Elstrup Steeman og seniorforsker Pavel Gol’din, forskere ved Museum Sønderjyllands afdeling for Naturhistorie og Palæontologi i Gram har beskrevet en ny slægt og en ny familie af uddøde bardehvaler, som levede i havet, der dækkede den nuværende sydvestlige del af Danmark for næsten 10 millioner år siden.

Hvalen blev udgravet i Gram Lergrav i 1973 af det daværende Københavns Universitets Mineralogiske Museum (nu Statens Naturhistoriske Museum) under ledelse af afdelingsleder Svend Erik Bendix-Almgreen med deltagelse af bl.a. senere museumsinspektør, Flemming Roth, som i 1978 udgav en artikel om hvalen.

Hvaludgravning Gram 1973

Fra udgravningen af Tranatocetus i Gram Lergrav i 1973.

I forgrunden med ryggen til: Postmester ved Gram Posthus, Vedsten Hansen.

I baggrunden siddende på skrænten: Ukendt.

I mellemgrunden stående til venstre: Svend Erik Bendix-Almgreen.

I mellemgrunden til højre, siddende med ryggen til: Gravemester Gunnar Bach.

Stående ved siden af: Ukendt. 

Det er den hval, der nu er blevet genbeskrevet af ph.d. Mette Elstrup Steeman og seniorforsker Pavel Gol’din, som i mere end et år har arbejdet med en detaljeret undersøgelse af kranieknoglerne og især de specielle øreknogler, som bardehvalerne har.

På grund af en manglende præparering var det ikke muligt for Flemming Roth at gennemføre de samme undersøgelser, men senere frilægning af detaljer på bl. a. kraniets underside har nu muliggjort en nærmere undersøgelse.

I løbet af deres arbejde stod det klart for forfatterne af den foreliggende artikel, at de stod overfor en ny type hval, der skulle indordnes i hvalernes stamtræ, som en helt ny slægt og en ny familie af bardehvaler.

Opdagelserne, som de to forfattere har gjort, har kastet nyt lys over alle bardehvalers evolution igennem de sidste 20 millioner år, og har sat forfatterne i stand til at præcisere afstamningsforholdene blandt bardehvalerne.

"Derved er vi også bedre i stand til at forstå relationerne mellem de uddøde og de nulevende hvaler", udtaler Mette Steeman.

Hvalen har samtidig fået et nyt navn og hedder nu Tranatocetus argillarius, som betyder noget i retning af "gennembrudshvalen".

Tranatocetus Argillarius

Kraniet af Tranatocetus argillarius set fra oven.

Før genbeskrivelsen af Tranatocetus tilhørte den en gruppe af fossile bardehvaler, som udgjorde noget af et problem, og som efterlod forskerne med mange ubesvarede spørgsmål.

Takket være forfatternes genbeskrivelse og oprettelsen af en ny slægt og en ny familie er det nu muligt at besvare en del af disse spørgsmål.

Artiklen er blev publiceret den 2. september 2015 på open access online magasinet plos.org og kan læses HER ...

Spørgsmål vedr. artiklen om de nye hvalresultater kan rettes til:

Mette Elstrup Steeman eller Pavel Gol’din på afdelingens telefon eller e-mail.

Telefon: 74 82 10 00

E-mail: mese@museum-sonderjylland.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·