logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Oldemorstoft
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Aktuelt / Presse
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervsining og rundvisninger
Arbejdsområde
Museumsbutik
Venneforening
Leje af Oldemorstofts lokaler
Links
 
 
 

Smag på Historien

Brødtorte

 

      Aktuelt / Presse      


   

28. marts, 2017

Billede: Oldemorstoft

Museum Sønderjylland – Oldemorstoft gør klar til ny organisation pr. 1/1 2018

Museets genstandssamling trænger til et løft
Oldemorstofts genstandssamling trænger til en oprydning og rengøring. Dette arbejde har i de senere år udgjort et efterslæb, som Museum Sønderjylland nu retter op på, inden Oldemorstoft overgår til ny driftsform.

"Mange museer rundt om i landet ligger inde med omfattende genstandssamlinger, og en oprydning i magasinerne er noget, mange arbejder på i disse år"   siger museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff.

"For at give det nye Oldemorstoft de bedste kort på hånden, afvikler vi i 2017 den oprydningspukkel, som ellers ville hæmme den nye organisation."


Som en del af processen forbedres museets opbevaringsforhold ved at udskifte gamle reoler af træ, som er uegnede til opbevaring af historiske genstande, med reoler egnet til formålet.


Ifølge Mads Mikkel Tørsleff skal museet have hver enkelt af de ca. 10.000 genstande i hænderne og rengøre dem, ligesom der skal sættes nye reoler op, efterhånden som arbejdet skrider frem på magasinet.

"Alt skal registreres og dokumenteres, så det er en omfattende proces."


Behovet for registrering og dokumentation hænger sammen med det store administrative arbejde, der forestår, når genstandssamlingen formelt skal skifte status fra at være en del af et statsanerkendt museum, og overgå til lokalt ejerskab.

Sænket aktivitetsniveau i 2017.
Behovet for ombygning og rengøring i museets magasin betyder, at personalets arbejdsindsats i højere grad rettes mod denne proces, og der er derfor behov for at drosle ned for museets øvrige aktiviteter i 2017.

 

"Vi har en række gode events og nye tiltag på programmet for 2017, som fx majfesten, børnedyrskuet i juni, Aktiv Ferie og ikke mindst det nye samarbejde med Lyreskovskolens 4. klasser. Disse arrangementer peger fremad mod en spændende tid også for det nye Oldemorstoft, og dem gennemfører vi som planlagt”

siger Mads Mikkel Tørsleff.


”Men til hverdag kommer vi til at holde lukket for de almindelige gæster, og det er selvfølgelig ærgerligt, men nødvendigt."

Til gengæld vil det være et Oldemorstoft, der i højere grad kan fokusere på de udadvendte aktiviteter, der åbner igen i 2018.


Nyindretningen af Oldemorstofts magasin og ændringerne i sæsonplanen sker i god forståelse med samlingens kommende ejer, som formelt bliver Aabenraa Kommune.

Det nye Oldemorstoft – fra 01.01. 2018.
Når disse opgaver kræver en løsning nu, skyldes det først og fremmest beslutningen om, at Oldemorstoft fremover ikke længere skal være en del af Museum Sønderjylland.


Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune har besluttet at tage initiativ til en institution, der skal forestå driften af Oldemorstoft som et kommunalt støttet kulturhistorisk museum. Det er planen, at personalet på Oldemorstoft overdrages til den nye organisation.

Fakta om Oldemorstoft:

  • Oldemorstoft er en af Museum Sønderjyllands små afdelinger.
  • Fra 1. januar 2018 skal museet overgå til drift som selvstændig institution.
  • Det nuværende personale bliver på museet også efter denne dato.
  • Oldemorstoft har navn efter gården, i hvis bygninger museet har til huse.
  • Gården kendes så tidligt som i 1472 og har bl.a. fungeret som kongeherberg og rastested på Hærvejen.
  • Christian IV overnattede flere gange på gården, og hans efterfølger Christian V besøgte den hele tre gange alene i 1692.
  • At gården stod til rådighed for kongen, var prisen for de særlige privilegier, som gårdens ejere fik bekræftet af kongen, i ubrudt linje fra 1482 og frem til 1850’erne.

10. oktober 2016

Vi tager første spadestik til

Oldemors Kalgård

Fredag den 28. oktober 2016 - Kl. 12.30 - 14.00

På Oldemorstoft er vi stolte af at kunne invitere til første spadestik på vores nyeste, udendørs formidlingstiltag, nemlig vores historiske landbohave "Oldemors Kalgård" en kalgård anno 1800.

Kalgård

Det sker fredag den 28. oktober 2016 - Kl. 12.30 på Oldemorstoft, Bovvej 2, 6330 Padborg.

Lyreskovskolens fjerde årgang får grønne fingre, når de i dette efterår skal planlægge og klargøre kalgården til næste sæsons dyrkning.

Som en integreret del af undervisningen i historie, natur/teknik og tysk, skal vi i den ugentlige pasning af haven lære om bl.a. hekse og overtro, der knytter sig til havedyrkningen, vi skal lære om planterne og deres kulturhistorie, ligesom vi skal udvide ordforrådet på tysk. Vi skal bruge haven til at blive klogere på det gamle, sønderjyske landbosamfund og den rolle, havens kål og frugter spillede for dagligdagen og selvforsyningen.

Borgmester Thomas Andresen vil, sammen med en elev fra hver af de tre 4.-klasser, plante den første bærbusk i haven og dermed skyde projektet godt i gang.

Oldemorstoft er vært ved en kop kaffe eller saftevand og kage.

Husk påklædning efter vejret. 

Haveforeningen af 2007 har støttet anlæggeæsen af "Oldemors Kalgård" med 25.000 kr.


1. september 2016

Oldemorstoft udgiver vandrefolder

Historisk vandrerute i Kruså Tunneldal ad Gendarmstien og Den Krumme Vej stilles frit til rådighed af Museum Sønderjylland – Oldemorstoft.

Historiske vandreture

For mange er Padborg lig med tung trafik og industri, mens historien kan synes lidt fjern.

Men på Padborgs "anden side", den østlige, findes både en rig historie og et af Sønderjyllands smukkeste og mest særprægede landskaber. Det er Kruså Tunneldal med dens mange seværdigheder.

Med udgangspunkt i den gamle frigård Oldemorstoft, kan vandrere med museets nye folder i hånden besøge disse seværdigheder.

 

Folderen er gratis og kan downloades her på hjemmesiden, samt naturligvis afhentes på museet i åbningstiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på folderen for at hente den!

 

Historisk Vandretur

 

God fornøjelse!

 


26. maj 2016

Børnedyrskue

Oldemorstoft inviterer til børnedyrskue den sidste lørdag i juni - tilmelding for klovbærende dyr senest den 2. juni, og for andre dyr, senest fredag den 24. juni.

Tilmeldingsfristen - den 24 juni - gælder "almindelige dyr" - de klovbærende kan vi ikke længere modtage grundet anmeldepligt til Fødevarestyrelsen.

Oldemorstoft

På Oldemorstoft er vi stolte af at kunne indbyde byens børnefamilier og andre interesserede til vores nyeste tiltag:

Børnedyrskuet

– som finder sted lørdag den 25. juni 2016 fra klokken 10.00-14.00.

Der er indskrivning og dyrlægetjek af alle dyr klokken 09.00-10.00.

Bedømmelsen foregår i tidsrummet 10.00-12.00.

Børnedyrskuet er gratis at deltage i, og der kan købes pølsehorn, kage og kaffe/te/saftevand. Vi håber dagen må blive et godt udflugtsmål for alle vores gæster, venner og samarbejdspartnere i Padborg og en hyggelig dag for hele familien.

"Oldemorstoft er - på trods af de lidt triste omstændigheder omkring vores fremadrettede situation - faktisk inde i en rivende udvikling", siger museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff.

"Vi har skullet igennem en periode med forandringer, men har derved også fået frigjort ressourcer til at sætte nye tiltag i søen, og her vil vi gerne være et attraktivt udflugtsmål for ikke kun for de lokale borgere men også for turister og borgere i hele landsdelen, så vi forsøger os med nye tiltag som majfesten, børnedyrskuet og selvfølgelig de mange udendørs tiltag omkring biavl, frugtavl og havebrug. Vi er jo - stadig - et museum for landbokultur i Sønderjylland".

Hent informationsfolderen HER med invitation, praktiske oplysninger og betingelser for deltagelse med dyr og anden information.

På dagen er museet åbent mod almindelig entré fra 10.00-14.00.

 


17. marts 2016

Sæsonstart på Oldemorstoft

Fredag den 1. april 2016 - Kl. 10.00

Den 1. april slår Oldemorstoft atter dørene op til en ny sæson. På åbningsdagen kan gæsterne besøge vores nye Drewsen-udstilling og opleve de første podninger af kviste fra nogle af de ældste frugttræer i Sønderjylland.

Landbrugskonsulent N. A. Drewsen fra Landboforeningen for Vis Herred var ivrig samler af effekter fra den gamle landbokultur, som han oplevede hastigt forsvinde i sin egen tid, hvor maskiner og nye dyrkningsmetoder ændrede det gamle landbrugssamfund til et moderne produktionslandbrug. Blandt de lokale bønder hed det sig efterhånden, at man inden konsulentens besøg måtte gemme de ting væk, som man ikke ville af med. Ikke desto mindre opbyggede Drewsen en imponerende samling, som fortæller om landbruget i perioden ca. 1910-1950.

Samlingen skænkede han det daværende Bov Museum og skabte dermed grundlaget for det landbrugsmuseum, Oldemorstoft er i dag.

Vi vil gerne hylde vores "grundlægger" og genafslører derfor hans portræt, ophængt på Drewsens eget kontor. Det er klokken 10.45.

Frugttræsplantning

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa kommune Tim Wulff plantede det første træ i Oldemorstofts Frugtlund den 23. oktober 2015. Træet er af sorten Ulderup, der stammer fra haven ved Ullerup præstegård, hvor sorten er beskrevet første gang i 1890.

I 2014 fik Oldemorstoft af Aabenraa Kommune lov til at plante frugttræer på den nordlige del af museets matrikel, som grænser op til biblioteket. Som et led i en aktiv, udendørs formidlings- og bevaringsindsats, besluttede vi at plante lokale frugtsorter på arealet, så vi på den måde kan være med til at bevare nogle sorter, som ellers er i fare for at forsvinde.

I den seneste tid har vi fået overvældende mange henvendelser fra borgere, som har meget gamle frugttræer stående. Nogle vurderes at være op til 140 år gamle, og i mange tilfælde kendes sorternes navn ikke af ejerne, men vi har mange steder vurderet, at træerne var så truede af alder og fældning, at vi har samlet podekviste fra dem, så vi bagefter kan sortsbestemme dem og forhåbentlig på den måde redde en sort fra helt at forsvinde.

På åbningsdagen poder museets frivillige gartner de første træer fra klokken 11.00, hvis vejret tillader det.

Åbningstider:

Museets åbningstid er i 2016 uændret fra 1. april til 31. oktober, tirsdag-fredag fra 10.00-16.00 og den første hele weekend hver måned både lørdag og søndag samt på helligdage fra 13.00-16.00.

Entré:
Voksne: 40 kr.
Børn u. 18: Gratis.

Gruppepris (min. 10 personer): 35 kr. / person.

For yderligere oplysninger:

Mads Mikkel Tørsleff, tlf. 51 27 29 21.

 


28. januar 2016

Oldemors Kaffebord - nyt koncept afholdes første gang den 20. marts 2016

Kaffebord

Nu kan museets gæster atter stifte bekendtskab med et udvalg af de traditionelle, sønderjyske kager. Ud over den uomgængelige brødtorte kan du møde rouladen Bismarkseiche, der i 1920 skiftede navn til Kongeeg, og den undselige "Torre" (Tørv), som fik navn efter den, ofte forkætrede, brændsel, man havde i de trange tider.

Arrangementet afholdes på to faste datoer i 2016, nemlig den 20. marts og den 6. november. Der vil være tre slags lag-/flødekage, tre slags skærekage og tre slags småkager, altid fra den gamle, sønderjyske bagetradition, samt naturligvis boller og kaffe/te.

På disse to dage med maksimalt deltagerantal: 50 deltagere.

Pris:

139 kr./person inkl. entré til udstillingerne.

Afholdes næste gang:

Palmesøndag den 20. marts 2016.


Tilmelding og betaling:

www.visitsonderjylland.dk og pr. telefon på 74 67 51 50 til Oldemorstoft i perioden 1. februar - 4. marts.

Rejseselskaber og rejsegrupper kan desuden booke dette arrangement til afholdelse med mindst 3 ugers varsel , og med op til 65 deltagere.

 


28. november 2013

Ny bog

Oldemorstoft - Bogforside

Tirsdag den 10. december 2013 holdt Oldemorstoft bogpræsentation i anledning af udgivelsen af en bog om husets egen historie.

Læs mere HER ...

 


5. april 2013

Ny museumsinspektør på Oldemorstoft

– en sønderjyde vender hjem

Af overinspektør Stefanie Robl Matzen

Kulturhistorie Aabenraa

Når Mads Mikkel Tørsleff den 1. maj tiltræder stillingen som Oldemorstofts nye museumsinspektør, får museet en ung inspektør, som kommer med erfaring fra flere forskellige museer i Jylland. Det er desuden historien om en gammel Sønderborg-dreng, som vender hjem til landsdelen.

Den 1. maj tiltræder cand.mag.Mads Mikkel Tørsleff i stillingen som museumsinspektør på Oldemorstoft.

Han kommer fra en stilling ved Struer Museum og har tidligere været ansat hos Kulturhistorisk Museum Randers, der sammen med museerne i Grenaa og Ebeltoft fusionerede til Museum Østjylland i 2011.

 

Mads Mikkel Tørsleff

"Det ligger nok i en ung humanistisk kandidats lod, at man må flytte sig lidt rundt i landet og samle erfaring, inden det faste drømmejob viser sig", siger Mads Mikkel Tørsleff. "Der er jeg så heldig, at det nu er sket for mit vedkommende. Så skal jeg "bare lige" have flyttet min kæreste og vort nyfødte barn fra Struer til Sønderjylland, men det må jo flaske sig på den ene eller den anden måde. På sigt er det bestemt det helt rigtige også på familiefronten, at vi kommer nærmere nogle bedsteforældre".

Den nybagte far fik for øvrigt en del at tænke på i marts, hvor han både sikrede sig nyt job og titlen som forælder.

"Jeg kørte i bogstaveligste forstand fra fødegangen i Herning, for at gå til jobsamtale i Padborg, men heldigvis nåede jeg tilbage inden vores datter kom til verden. Det viste sig, at der var ca. 18 timer at løbe på, men det var jo ikke til at vide da jeg kørte".

Mads Mikkel Tørsleff glæder sig til at begynde i sit nye job, hvor han ser frem til at blive så længe, som krystalkuglen kan se fremad.

"Jeg glæder mig utrolig meget til at komme til et museum, hvor jeg får lov at arbejde med alle fagets facetter", siger den kommende museumsinspektør. "Det er for mig at se fordelen ved et lidt mindre museum, som Oldemorstoft, at man får snuden i alle museets arbejdsopgaver. Ofte er det også her den største lokale opbakning bag museet findes. Det ser heldigvis også ud til at være tilfældet på Oldemorstoft, hvor jeg allerede har mødt mange af de engagerede frivillige, som museet ikke kan eksistere uden".

Fagligt er Mads Mikkel Tørsleff historiker med sidefag i tysk, hvilket han godt kan se fordelene i, når nu fremtiden kommer til at udspille sig i det sønderjyske.

"Da jeg besluttede at gå museums-vejen efter endt uddannelse og fik arbejde på museer i Midtjylland, havde jeg egentlig troet, at det var slut med at bruge mit tyske, men nu får jeg forhåbentlig gode muligheder for at bruge den faglighed også".

I det hele taget glæder museumsinspektøren sig til at komme tilbage til grænselandet.

"Her er jeg opvokset, så de dansk-tyske forhold har jeg jo interesseret mig for siden barnsben. Det er måske en form for miljø-skade man risikerer, når man praktisk taget kan se Dybbøl Mølle fra sit barndomshjem. At jeg nu får det aspekt ind i mit arbejde og kan beskæftige mig med det rent fagligt, glæder jeg mig rigtig meget over", slutter Mads Mikkel Tørsleff.

 


3. december 2012

Ulykker i landbruget

Selvbinder

Museumsinspektør Mie Ellekilde, Museum Sønderjylland - Oldemorstoft, har beskæftiget sig med ulykker i landbruget.

Her fortæller hun om selvbinderen.

Se den på YouTube her YouTube-logo

 


22. marts 2012

SØNDERJYSK KAFFEBORD I DE RIGTIGE RAMMER

Kagebord


Trænger du til en lille pause fra slankekure, sundhedstips, motionsråd og fedtfattig mad? Så kom ned på museet Oldemorstoft i påsken, og oplev det traditionsrige Sønderjyske Kaffebord!

Da sønderjyderne var under tysk styre, blev der bygget mange forsamlingshuse, men man kunne ofte ikke få alkoholbevillinger fra de tyske magthavere. I stedet medbragte man kager og drak kaffe og efterhånden blev det en kappestrid madmødrene imellem om, hvem der kunne bage de bedste og de fleste kager. Samtidig raffinerede man etiketten med at "nøde" sine gæster, så ingen gik fra bordet, uden først at måtte løsne livrem og seler.

Alt dette var med til at skabe traditionen Sønderjysk Kaffebord, der endnu i dag er præget af overdådige mængder af skærekager, lagkager, småkager og boller.

Kagebord

Det Sønderjyske Kaffebord på Oldemorstoft foregår 5. og 6. april (skærtorsdag og langfredag i påskeferien).

Vi åbner begge dage kl. 12:30 og slutter kl. 17.00.
Billetsalget lukke kl. 16.00.

Pris: Voksne 85 kr., børn (7-12) 35 kr.

                                        *****

"DE GLEMTE KAGER"

 

De glemte kager

 

I år har vi desuden æren af at kunne præsentere andet oplag af bagebogssuccesen "De glemte kager".

To af bogens forfatterinder vil være til stede ved kaffebordet

Torsdag den 5. april 2012

hvor de vil fortælle lidt om bogens baggrund og tilblivelse.

 


30. november 2011

 

Julelys i mørket

Julelys

Vi skriver snart december 2011 og det er Mie Ellekildes fjerde jul som museumsinspektør på Oldemorstoft.

I alle de år, har der ikke været noget speciel julebelysning udendørs ved museet. Det ændrer sig i år!

For 3 uger siden blev hun nemlig udsat for et "bagholdsangreb" fra personalet på museet, der fortalte om, hvordan der i gamle dage havde været lys i et af de store træer foran det ærværdige stuehus.

Dette ønskede man igen. Sådan en anmodning kan ikke afslås, og der blev iværksat en lynhurtig fundraising. Nogle har allerede bidraget, blandt andet Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne, Sydbank, Frisøren i Nørregade, Herluf Jørgensen a/s, E3 Spedition, Bibbe og Superbrugsen i Padborg.

Forhåbentligt har andre også lyst til at støtte projektet.

Samtidig har museet fået en aftale i stand med elinstallatør Herluf Jørgensen, der er gået med til først at få sin betaling i slutningen af januar. Derved kan der nå at komme flere støttekroner ind, men vi kan tænde træet allerede i år.

Det sker fredag den 2. december 2011.

Klokken 15.00 byder museet på æbleskiver og klokken 16.00 tændes træet, der i hele december vil oplyse indgangen til Padborg.

 


23. november 2011

Ud og hjem igen

– om et anderledes år på Oldemorstoft

Af museumsinspektør Mie Ellekilde

Så nærmer vi os novembers afslutning, og Oldemorstoft har været lukket for vinteren en lille måneds tid. Som sidste år er dette også tiden for lige at kigge tilbage på den forløbne sæson. 2011 har på sin vis været meget traditionel, med udstillingsåbning og forskellige aktiviteter, og på andre måder har det været et usædvanligt år.

Sommersæsonen blev skudt i gang 1. april, med indvielsen af den nye café i museets stuehus og udstillingsåbning af de små miniudstillinger.  Her kunne vi præsentere museets stolthed: Privilegiet fra 1528, der stadfæster gården Oldemorstofts status af frigård.

Billede 1

Museets faste frivillige lavede et kæmpe stykke arbejde for at få Stuehuset klar til 1. april.

Her ses to af dem, Tage (til venstre) og Mogens. I midten gør Mie sig klar til gaveoverrækkelse.


Samme dag kunne vi, efter utallige opfordringer i 2010, præsentere en gendarm(dukke) i fuld uniform i udstillingen Grænsebevogtningen 1920-2010. Gendarmens montre blev bygget af Asger Moos, museumsfrivillig, og Oldemorstofts egen forvalter, Fritz Hansen – begge i øvrigt de superpraktiske bagmænd på den store grænsebevogtningsmontre.

Den 21. og 22. april var det blevet tid til årets traditionelle kaffebord. Arrangementet i sig selv var der ikke noget usædvanligt ved, men vi var alle noget overraskede over vejret. Det viste sig nemlig fra sin absolut mest sommerlige side, med temperaturer, der kraftigt nærmede sig de 20°. På trods af varmen fandt mange dog vej til museets overflod af sønderjyske kager, og med hjælp fra museets fantastiske frivillige, kunne vi atter kalde kaffebordet en kæmpe succes!  

Her er det på sin plads at nævne Melanie Christensen. Melanie blev i foråret ansat i job med løntilskud. Udover at arbejde på et spændende projekt om gamle husdyrracer, stod hun for, sammen med museumsfrivillig Ruth Bøg, at lave en minisærudstilling om håndarbejde. Som et fint kompliment til denne udstilling, arrangerede Melanie en række populære sysselaftener på Oldemorstoft, og hun har generelt været en kæmpe og engageret hjælp rundt om på museet. Melanie fik hurtigt et godt forhold til museets faste frivillige Mogens Rasmussen, Børge Rasmussen og Tage Sørensen, og det har været sjovt at lytte til de fires venskabelige drillerier i det sidste halve år. Der er ingen tvivl om, at Melanie vil blive savnet, når hendes ansættelse stopper til december.

Projektafslutning - projektbegyndelse
I 2009/2010 var det lykkedes mig at skrabe penge sammen til realiseringen af projektet "Landbrugsmuseet i det 21. århundrede - med SmartPhone og vandrestøvler". Selve udarbejdelsen stod bachelorstuderende Thea Højvang Rasmussen for.
I 2011 vendte Thea, nu som nyslået kandidat i historie, tilbage og lagde sidste hånd på projektet, der blandt andet skulle resultere i to computere i udstillingen, en hjemmeside og en mobilguide. Vi hentede desuden atter Asger Moos ind, der kreerede to stativer til udstillingens touchscreens. Den 1. juli var det hele parat til at blive indviet, og indvielsen stod Museum Sønderjyllands bestyrelsesformand Jens Møller for.


Billede 2

Asger Moos ses her med et næsten færdigt computersttativ.

At Thea kunne vende tilbage til museet i 2011, havde en særlig grund: I 2010 ansøgte Museum Sønderjylland og jeg Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum. Der blev søgt penge til bearbejdelse af projektet "Der er så farligt ude på landet - undersøgelse af risici og arbejdsforhold i landbruget 1850-2010". Kulturarvsstyrelsen bevilligede 3 måneders frikøb, og Museum Sønderjylland smed en måned oveni. Frikøb betyder, at Kulturarvsstyrelsen betaler for en vikar til, i dette tilfælde, at varetage mine normale forpligtigelser og arbejdsopgaver.

Forskningsorloven begyndte den 9. maj, og det er netop denne forskningsorlov, der har gjort året lidt anderledes end det plejer. Når man igennem snart 4 år har indarbejdet visse rutiner og arbejdsgange, så er det en meget speciel fornemmelse ikke at skulle ind på museet hver dag, og kun at skulle beskæftige sig med én ting koncentreret, i stedet for de 117 ting, der ofte fylder en museumsinspektørs hverdag. Men det har også været rart at kunne fokusere på et emne, men ind imellem har jeg godt nok savnet hverdagen og samhørigheden med personalet.  

Det har dog heller ikke været muligt, 100% at "vende ryggen" til museet. Blandt andet stod vi pludselig i den situation, at Thea fik mulighed for en fastansættelse på Try Museum, og så skulle der ellers tænkes hurtigt, for at skaffe en vikar til de to sidste måneder. Valget faldt på cand.mag. i historie, Jens Erik Møller, der med oprejst pande sprang til. Udover at varetage driften, så arbejdede Jens Erik i de to måneder på, at få udviklet et skolemateriale til Oldemorstofts fremtidige skoletilbud.

Hjemme igen
Den 1. oktober var jeg så tilbage på min pind. Det har været rart at komme tilbage til en normal hverdag, selvom jeg nu ind imellem længes lidt efter forskningsstilheden. På den anden side vil jeg ligeså gerne lave kastanjedyr og bage Go’e Raj til museets aktivitetsdage i efterårsferien. Igen skal der lyde en kæmpe tak til de frivillige kræfter, der bruger tid, både i sommerferien og i efteråret, på at skabe nogle spændende, trygge og kreative rammer for områdets børn – vi kunne ikke gøre det uden jer!


Billede 3

Er der nogen der siger, at kastanjedyr ikke kan være en kunstart?


Og så skal et af årets højdepunkter for mig nævnes. Sidste år fortalte jeg om den venlige invitation til Gule Ærter sammen med det fremragende Bomlaug. Bomlauget varetager vedligeholdet af de gamle grænsebomme ved Rønsdam, Skomagerhus, på Kolonistvej og Simondysvej. Det er en flok muntre gutter, og de gør en stor og vigtig indsats for at bevare et stykke kulturhistorie, der ellers kunne risikere at forvitre i stilhed. Til min store glæde blev invitationen gentaget i år, og jeg var meget rørt over at høre, at Bomlauget enstemmigt havde vedtaget ved deres laugsforsamling, at jeg fra nu af altid er velkommen til godt samvær og Gule Ærter den 11. november. Næste år falder den 11. i 11. i på en søndag, men jeg ved lige præcis hvor jeg vil være: På Bov Kro, omgivet af rare og dedikerede mennesker!

Nu lakker året så mod sin ende, men det går dog ikke stille af sig. Traditionen tro inviterer vi børnehaver og vuggestuer til nogle hyggelige formiddagstimer på det julepyntede museum. Som noget nyt i år, har vi flyttet arrangementet fra pyramiden ind i de hyggelige stuer i stuehuset. Og efter at et julehold bestående af Fritz, Kirsten og Britta har været i gang, så er det lige før, at der løber flydende julestemning ned af væggene. Dette er måske også grunden til, at dagene i december simpelthen er revet væk, og vi har måttet tilføje 28., 29. og 30. november som mulige besøgsdage!


Jeg ser frem til en december fyldt med glade børnestemmer, og så er jeg spændt på, hvad 2012 mon bringer. Jeg er dog ikke det mindste nervøs, for med et så superbt personale, og så dedikerede frivillige, så ved man som museumsinspektør, at der altid vil være en hjælpende hånd ved problemer, og folk at feste med ved succeser!

 


25. august 2011

Cross border Logistics på oldemorstoft

Den indrettede "gårdsplads" i landbrugsudstillingen dannede tirsdag aften den 23. august 2011 den hyggelige ramme for det 7. CB-Log logistiktræf, hvor sparring og udveksling af erfaringer indenfor logistikbranchen på tværs af grænsen er hovedformålet.

Efter et indledende virksomhedsbesøg hos Bring Frigoscandia A/S og TX Logistik, hvor der blev fortalt om deres samarbejde omkring grøn logistik og intermodal transportløsning, blev de danske og tysker gæster budt velkommen på Oldemorstoft.

Her var de besøgene på en rundvisning hvor hovedvægten lå på den kulturhistoriske vinkel af grænseregionen lige fra hærvejen til grænsebevogtningen – og hvilke logistiske problemer dette medførte.

Og netop den flerkulturelle historie af Sønderjylland og Schleswig-Holstein vagte en del forundring hos nogle af deltagerne, hvor sprog og nationalitet betød mindre i forhold til udvikling af handel og håndværk i regionen.

Efterfølgende havde deltagerne, der foruden virksonheder også omfattede projektpartnerne EUC Syd, WiReg Flensburg, Fachhochschule Flensburg og Udvikingsråd Sønderjylland, mulighed for at udbygge deres netværk og kendskab over en lækker grillbuffet.

Læs mere om EU-projektet Cross Border Logistics - HER ...

 


8. juli 2011

Landbrugsmuseet i det 21. århundrede –

med SmartPhone og vandrestøvler

Kornmark

Museet Oldemorstoft har i den seneste tid arbejdet på, gennem digitale medier både i og udenfor museet, at udvide museumsoplevelsen til ikke kun at omfatte museets landbrugsudstillinger, men til også at inspirere museumsgæsten til at søge ud i det landskab, hvor landbruget i mange år har sat, og stadig sætter, sine spor.

Resultatet er blevet en række cykel- og vandreruter, som i ord og billeder tager museumsgæsten med rundt i det sønderjyske landbrug, og fortæller dets historie, fra oldtiden og op til i dag.

Ruterne kan tilgås fra internettet, fra museet Oldemorstoft og på alle SmartPhone-mobiler med adgang til internet på hjemmesiden:

www.oldemorstoft.dk.

 


25. januar 2011

Nye udstillinger på Oldemorstoft

Oldemorstoft - Stuehus

På museet Oldemorstoft arbejder vi pt. på at istandsætte de tre udstillingsrum i gårdens ærværdige stuehus fra 1700-tallet.

Der er ikke blevet rørt ved disse rum i 10 år eller mere, men nu bliver de malet, og der bliver bygget nye udstillinger.

Disse udstillinger kommer henholdsvis til at handle Padborg som baneby, kromanden Carsten Thomsen fra Frøslev og om gården Oldemorstofts historie. Desuden indrettes et rum til mini-særudstillinger.

Samtidig indrettes der et cafemiljø i stuehusets hyggelige stadsstue, hvor museets gæster kan nyde en kop kaffe og en småkage.

De nye udstillinger åbner fredag den 1. april 2011 - Kl. 14.00.

 


15. november 2010

Om dukker og andet godtfolk på Oldemorstoft - sæsonen 2010

Af museumsinspektør Mie Ellekilde

Den 5. maj i år slog museet Oldemorstoft dørene op for en helt ny udstilling om bevogtningen af den danske grænse. Nogle af genstandene i udstillingen er nyanskaffelser, og andre kommer fra den gamle gendarmeriudstilling, der før havde til huse i Oldemorstofts gamle stuehus. Åbningen af den nye grænseudstilling var en stor succes, med taler fra både Museum Sønderjyllands bestyrelsesformand Jens Møller, museets venneforening (Historisk Forening for Bov og Visherred) og fra museets eget Bomlaug.


Til dem, der ikke kender bomlauget, så er det en foreningen af 15 dedikerede bommænd, der har forpligtiget sig til at vedligeholde de gamle grænsebomme ved overgangene Rønsdam, Kolonisthusvej, Simondysvej og resterne af bommen ved Skomagerhus – men mere om lauget senere.

Der takkes

Der takkes for en stor indsats.

Fra venstre ses museumsfrivillig og bommand Asger Moos, museumsinspektør Mie Ellekilde og museumsforvalter Fritz Hansen.

Dukkeudstillingen

Med den nye udstilling i den mindste pyramide var der kun et problem: De fine stuer i stuehuset stod tomme, og selvom dette viste sig at være en stor fordel i forbindelse med årets Sønderjyske Kaffebord, så er det nu så uendelig trist med tomme rum på et museum. Hjælpen var dog nær. Nogle gange i de forløbne år har museet samarbejdet med dukkekunster Inge Harck fra Flensborg. Er man kendt i dukkeverdenen, har man sikkert hørt navnet før, blandt andet har Inge for nogle år siden vundet den eftertragtede og internationale Max Arnoldpris.

Jeg kontaktede Inge Harck for at høre, om hun hurtigt kunne lave en lille udstilling i de tomme stuer. Det ville Inge gerne, og hun kunne mere end det: Hele sæsonen har Inge arbejdet hårdt for at skabe opmærksomhed både om dukkeudstillingen, men også om hele Oldemorstoft. Gæster fra hele landet og Tyskland med, er kommet forbi museet, for at beundre Inges eksklusive dukker og samling af gammelt legetøj.


Og ikke nok med det. Inge sørgede også for, at man ved museets indgang kunne købe lodsedler og dermed være med i en konkurrence om fine præmier, som hun stillede til rådighed. Hele overskuddet gik ubeskåret til museet.

Da dagen for lodtrækningen oprandt (søndag den 31. oktober) mødte mere end 60 håbefulde personer op til kage, kaffe og en spændende lodtrækning om de mange fine gaver.

Her fra Oldemorstoft skal der lyde et stort og hjerteligt tak til Inge og hendes uselviske og indlevende indsats for museet i sæson 2010.

Gule ærter – museumsinspektøren på nye madveje
Som nævnt i det ovenstående, så har Oldemorstoft den ære, at have sit helt eget bomlaug.


Bomlauget mødes 2 gange årligt: Den 5. maj til eftersyn af bommene og den 11. i 11. klokken 11:11 til den årlige laugssamling.


I år måtte de mødes lidt senere end sædvanligt den 5. maj, fordi de alle skulle til udstillingsåbning på Oldemorstoft. Her skulle bommand Asger Moos hyldes, som en af de bærende kræfter bag den nye grænseudstilling.

Bomlauget

Bomlauget får sig en snak og venter på, at udstillingen "Grænsebevogtningen 1920 til 2010" officielt åbnes.


Der er i Bomlauget tradition for, at man efter laugssamlingen den elvte i elvte klokken elleve minutter over elleve, mødes med fruerne og indtager rigelige mængder af den klassiske ret Gule Ærter. Sidste år var jeg også inviteret, men var desværre forhindret. I år blev invitationen gentaget, og lykkeligvis var der intet til hindrer for museal deltagelse. Det blev en fantastisk eftermiddag. Jeg har ikke prøvet Gule Ærter før, men var positivt overrasket over denne ret, som lægger sig på tungen som det blødeste dun og i maven som 4 kilo cement! Selskabet var prima, og bommændene og deres hustruer gjorde alt hvad de kunne for, at jeg skulle føle mig velkommen. Bomlauget skal hermed have min hjerteligste tak for deres venlighed, imødekommenhed og ikke mindst deres arbejde for at bevare et stykke dansk kulturarv, som nok ellers er i risikogruppen for at forsvinde ud i glemslen.

Nu er sæson 2010 ved at være slut. Museet er pt. lukket for besøgende, mens der julepyntes. I december lukkes der atter op, denne gang primært for børnehaver og dagplejere. På hverdagseftermiddage kan andre nysgerrige dog også kigge forbi.

Jeg vil gerne sige tak til gæster, frivillige og personale for en fantastisk sæson – en sæson, der har sat nye standarter for de kommende sæsoner.

 


27. april 2010

Grænsebevogtning 1920 - 2010

- ny udstilling på museet Oldemorstoft

Grænsegendarmeriet blev dannet i 1839 for at beskytte tolderne ved den holstenske grænse. Efter krigen i 1864 flyttede gendarmerne op til grænsen ved Kongeåen og udførte deres vogtergerning her, indtil Sønderjylland efter Første Verdenskrig atter blev genforenet med kongeriget Danmark. Den 5. maj 1920 rejste over 400 gendarmer med tog fra Ribe og Vamdrup stationer, for at påbegynde bevogtningen af den nyvalgte sindelagsgrænse mellem Danmark og Tyskland.

Med genstande og billeder, fortæller udstillingen om det nu nedlagte Grænsegendarmeri, der i 130 år satte sit præg på bevogtningen af grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Grænsekontrol

Udstillingen kommer også rundt om gendarmernes nærmeste kolleger: toldvæsnet og politiet. Desuden berøres Schengen-samarbejdet, der i dag er det, der sætter det største præg på grænsen.

Udstillingen åbnes officielt onsdag den 5. maj 2010 - kl. 15.00 af formanden for Museum Sønderjyllands bestyrelse Jens Møller.

 


18. december 2008

Bov og fremtidens landbrugsmuseum 

Af Mie Ellekilde, museumsinspektør og daglig leder på

Oldemorstoft – Museum Sønderjylland

Det er måske ikke alle der ved det, men 1. marts 2008 blev Bov Museum officielt en del af Museum Sønderjylland. Dette har naturligvis medført en række ændringer for det fine lokalhistoriske museum.

For det første har museet fået nyt navn, Oldemorstoft, hvilket er en henvisning til selve gården. For det andet har museet fået nyt ansvarsområde; i stedet for "bare" at være det lokalhistoriske museum, skal Oldemorstoft nu være landbrugsmuseum for hele Sønderjylland, og som det tredje har museet fået ny leder.

Den nye leder er mig, Mie Ellekilde, uddannet historiker fra Aalborg Universitet og med en del museumserfaring fra Nordjyllands Historiske Museum.

Mie Ellekilde

Mie Ellekilde – museumsleder, der også ønsker, at museet giver en forståelse af, hvad det vil sige at være landmand i det 21. århundrede.

Foto: Museum Sønderjylland.

Ændringer på vej

Skal Oldemorstoft leve op til sit ansvarsområde som hele Sønderjyllands landbrugsmuseum, vil det kræve flere ændringer.

Det vil blandt andet blive nødvendigt med en ny udstilling, der tager udgangspunkt i den næringsgren, som i mange århundrede har præget det sønderjyske kulturlandskab: landbruget.

Det skal her understreges, at Sønderjylland er en stor og varieret landsdel, med den barske marsk mod vest, den østlige landsdels fede lerjord og den magre sandjord i midten.

Jordbundsforholdene har uvægerligt haft stor betydning for de mennesker, der skulle arbejde med den, og påvirket indvånernes livsvilkår.

Mennesket i centrum

Når der skal laves ny udstilling, vil det blive med udgangspunkt i de mennesker der levede rundt om på Sønderjyllands gårde og vi vil på Oldemorstoft stræbe efter at fortælle de historier, der måske påvirker os den dag i dag - i vores holdninger, talemåde, tankesæt.

Fortiden er ofte en større aktør, end vi gør os klart. Historierne skal fortælles, så folk fra hele landet kan besøge Oldemorstoft, og måske nikke genkendende til beretninger de har fået fortalt af forældre og bedsteforældre, eller oplevelser, de selv har haft.

Ferguson-traktoren

Samtidig skal der i en ny udstilling trækkes direkte paralleller til landbruget i dag.

Landbrugets udvikling stoppede ikke med den første Ferguson-traktor, men har som en levende organisme fortsat sin søgen efter den perfekte form.

På Oldemorstoft vil vi gerne kunne give de besøgende en forståelse af, hvad det vil sige at være landmand i det 21. århundrede; kravene, målsætningerne, udfordringerne.

Vores mål er, at et besøg på Oldemorstoft skal være underholdende og lærerigt, så man forlader museet med en viden, man ikke havde, og en større forståelse for egen fortid og nutid.

Hyldest til grænsen

Som en hyldest til vores placering tæt ved grænsen, vil der på Oldemorstoft komme en mindre udstilling om grænsen og dens historie i Bov og Padborg.

 


1. december 2008

Julemanden blev vækket af børn og musik

Omkring 300 børn fik sammen med musik vækket julemanden, der sov i høet på loftet af ladebygningen på Oldemorstoft.

Julemandsvækningskø

Forventningsfulde børn venter på at vække julemanden.

Foto: Mie Ellekilde.

Vækningen af julemanden skete traditionen tro lørdag i den første adventsweekend, og de fleste af de mange børn medbragte både mor og far, da julemanden skulle vækkes.

Med var også Padborg Jernbaneorkester, som startede med at spille lidt julemusik. Herefter råbte 300 klare stemmer på julemanden, der endelig vågnede og morgenfrisk klatrede ned til de ventende børn.

Julemandsvaekning

Endelig dukker julemanden frem i ladens  loftsluge.

Foto: Mie Ellekilde.

Derefter sang børnene "På loftet sidder nissen" for Julemanden, der blev glædelig overrasket og dansede lidt rundt til musikken.

Bagefter stillede børnene pænt op i kø for at få en slikpose, uddelt af Julemanden, der også tog sig tid til at trykke deres hænder, høre hvad de hed og hvad de ønskede sig til jul.

Slikposeudeling

Børnene fik slikposer og julemanden tog sig også tid til at høre, hvad de ønsker sig til jul.

Foto: Mie Ellekilde.

Vejret var oven i købet rigtig fint, så det blev en dejlig og vellykket formiddag på Oldemorstoft.

Børn klippe-klistrer

Juleriet på museumsafdelingen, der ellers er vinterlukket, fortsætter de kommende dage, idet både børnehavebørn og dagplejebørn efter aftale besøger museet for at julehygge – klippe-klistre – i den midterste pyramidebygning.

 

Foto 1: Forventningsfulde børn venter på at vække julemanden. foto 2: Endelig dukker julemanden frem i ladens loftsluge. foto 3: Børnene fik slikposer og julemanden tog sig også tid til at høre, hvad de ønsker sig til jul. Fotos: Mie Ellekilde 

 


3. november 2008

Landbrugsbibliotek med læsepladser

Samlingen af landbrugsfaglig litteratur på Oldemorstoft er noget af det første, landbrugsmuseets gæster kan stifte bekendtskab med under et besøg.

Det lille bibliotek er nemlig nu placeret lige ved indgangen, og et bord med et par stole er med til at lokke gæster til at fordybe sig i nogle af de mange bøger og tidsskrifter.

Det er en lokal landbrugsinspektør, N.A. Drewsen, der har opbygget landbrugsbiblioteket.  Materialet dækker fra slutningen af 1800-tallet og op til cirka 1980.

Der er meget forskelligt på hylderne – fra statistikker og årbøger til bøger om planteavl og ukrudtbekæmpelse.

På hylderne findes også brugsanvisninger og kataloger over landbrugsmaskiner, ligesom der er bøger, der beskriver menneskeskæbner: Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde og Hyrdeliv på heden.

Biblioteket omfatter ud over landbrugslitteraturen små samlinger med bl.a. bibler/salmebøger og andre religiøse bøger samt kogebøger, som museet har fået som gave fra forskellig side.

Mange af bøgerne i det lille bibliotek stammer fra Gråsten Landbrugsskole. Når skolens bibliotek har sorteret fra, har N.A. Drewsen stået klar til at sikre materialet for eftertiden.

Bibliotek Oldemorstoft

Museumsinspektør Mie Ellekilde er glad for bibliotekets placering lige ved indgangen. Tidligere var bogsamlingen placeret i en af udstillingspyramiderne.

                                                   


22. september 2008

Landbrugsbibliotek frem i lyset

Oldemorstofts store samling af skriftligt materiale om landbruget er på vej til en mere synlig placering.

Landbrugsbiblioteket, der omfatter fra maskinkataloger og brochurer til  videnskabelige afhandlinger, flytter fra et lille aflukke i en af udstillingspyramiderne til et nyindrettet rum lige ved landbrugsmusets hovedindgang.

Oldemorstofts daglige leder, museumsinspektør Mie Ellekilde, regner med, at det nye bibliotek er færdigt omkring 1. oktober 2008.


Flytningen af biblioteket giver nye muligheder for brugen af pyramidebyygningen, og samtidig bliver det omfattende bilioteksmateriale altså mere synligt for Oldemorstoftrs gæster.

Biblioteket er et tilbud til de specielt interesserede. Det rummer materiale tilbage fra 1800-tallet, og blandt det, folk kan give sig til at studere i museumafdelingens åbningstid, er eksempelvis brugsanvisninger til en lang række historiske landbrugsmaskiner.

Bibliotek Oldemorstoft

Ole Gaul Nilum og Fritz Hansen er her i gang med at sætte reoler på plads i det nye bibliotekslokale på Oldemorstoft.


 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·