logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Oldemorstoft
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Aktuelt / Presse
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervsining og rundvisninger
Arbejdsområde
Museumsbutik
Venneforening
Leje af Oldemorstofts lokaler
Links
 
 
 

 

      Faste udstillinger      


   

Museets faste udstillinger består af to store og tre mindre udstillinger.

Sønderjyllands Landbohistorie

Store landbrugsredskaber

Udsnit af samlingen af de store landbrugsredskaber.

Siden bondestenalderen (ca. 3900 f.Kr. - 1800 f.Kr.) har landbruget domineret det danske landskab og var ligeledes, indtil moderniseringen af landbruget omkring midten af 1800-tallet, livsgrundlaget for en stor del af den danske befolkning.

På Oldemorstoft fortælles historien om landbruget i 1800- og 1900-tallet gennem redskaber, maskiner og køkkentøj, som i dag synes at høre en meget fjern fortid til.

Udsnit af køkken

På oldemorstoft kan du træde ind i fortiden. Her ses et udsnit af køkkenet, som det så ud engang.

Museet udstiller genstande fra den sønderjyske landbohistorie med særligt fokus på landbohistorien fra starten af 1900-tallet, og mange vil kunne genkende køkkenredskaber eller en Ferguson traktor, som hører deres barndomsminder til.

Herudover er det muligt via to touchsscreens i udstillingen at navigere rundt i det sønderjyske landbrugs historie fra bondestenalderens ardspor til nutidens storlandbrug. Her er det også muligt at fordybe sig i museets genstande og få historien om genstandenes funktion, brug eller oprindelse.

Udsnit af karlekammer

I gamle dage levede de fleste mennesker på landet. På Oldemorstoft kan man opleve et karlekammer, som det så ud for 100 år siden.


Grænsebevogtning fra 1920 - 2010

Grænsekontrol

Grænsekontrol.

Med genstande og billeder, fortæller udstillingen om det nu nedlagte Grænsegendarmeri, der i 130 år satte sit præg på bevogtningen af grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Udstillingen kommer også rundt om toldvæsnet, politiet og Schengen-samarbejdet.


Gården Oldemorstoft fra Middelalder til Nutid

Privilegiebrev

Udsnit af "Privilegiebrev".

Museet Oldemorstoft har sit navn fra gården, som museet har til huse i.

Den oprindelige gård, som lå på dette sted, benævnes første gang som Oldemorstoft i 1471. Senere i 1528 udstedtes et privilegiebrev til gårdens ejere af Frederik den 1. udført på plattysk af amtmanden i Flensborg, som gav Oldemorstoft særlige privilegier i forhold til almindelige gårde.

Dette privilegiebrev kan i dag ses på museet.


Hærvejen

Hærvejen


Hærvejen har i århundrede fungeret som den bedste og mest fremkommelige færdselsåre ned gennem Jylland. Den har haft mange navne i årenes løb, f.eks. Kongevejen, Adelvejen, Studevejen, Romavegr, eller slet og ret Landevejen. Flere steder kaldtes den også Oksevejen og særligt i Sønderjylland har dette navn holdt ved.


Oldemorstoft er gammel hærvejskro, og i stuehuset kan man læse lidt om Hærvejens lange og snoede historie.


VILDTBANEPÆLEN FRA BOMMERLUND

Viltbanepæl  På Oldemorstoft har vi resterne

  af en vildtbanepæl i egetræ.

  En vildtbane var et område,

  hvor kongen, adelige, eller

  måske et kloster, havde

  jagtrettigheder.

  Vildtbanepælen, der er fra

  1700- tallet, har stået i

  Bommerlund plantage.

 

 

 


 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·