logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Museumsbutikken      

Bookmark and Share

 

Postkort,

HIstoriske glas,

plakater og souvenirs

 
 
SLOTSBUTIK

I museets lille butik sælges især litteratur i tilknytning til museets udstillinger, forskning og øvrige arbejdsområder.

Desuden kan der købes forskellige souvenirs, slotsvin, kakebille øl, legetøj og plakater.

Bøger til salg i museumsbutikken

Nyhed

            

Carsten Porskrog Rasmussen

Hertuggodser – storgodssamfund på Als og Sundeved fra 1500-tallet til 1800-tallet

For tre hundrede år siden bestod Als og Sundeved af tre-fire storgodser, hver med et slot som centrum. Under slottene hørte en række stor herregårde, som egnens bønder så igen hørte under. Det system blev med usædvanlig konsekvens rullet ud over hele egnen af Hertug Hans den Yngres sidst i 1500-talletDet stod så et par hundrede år, til det lige så konsekvent blev afskaffeti 1700- og 1800-tallet
315 sider, rigt illustreret. 298 kroner.

Læs om bogen HER ...


             Sønderborg Soldater

Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og

Axel Johnsen (red.)

Sønderborgs Soldater

Kasernen i Sønderborg 1907-2014

Ny bog fortæller historien om en af Danmarks mest markante kaserner, nemlig Sergentskolen i Sønderborg.

Bogen dækker perioden fra tysk skibsartilleriskole til dansk Sergentskole og har tydeligt fokus på det helt specielle forhold mellem by og garnison, der herskede i Sønderborg frem til lukningen i foråret 2014.
170 sider, rigt illustreret. 199 kroner.

Læs om bogen HER ...


              Fem Fyrsteslotte

Inge Adriansen og Peter Dragsbo:

Fem Fyrsteslotte - Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg

Danmarks største samling fyrsteslotte uden for København og Nordsjælland er de fem slotte, Sønderborg, Nordborg, Glücksborg, Augustenborg og Gråsten. Heraf ligger de fire i Sønderborg Kommune.

Bogen handler om disse slottes omskiftelige historie fra middelalderen til nutiden med konger og hertuger, slotsbygninger og slotskirker, parker og haver samt de fire små hertugbyer Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg.

180 sider, rigt illustreret. 198 kroner.

Læs om bogen HER ...


             Kirkerne på Als og Sundeved

Inge Adriansen og Lorenz P. Christensen

Kirkerne på Als og Sundeved

Gennem 800-900 år har kirker på Als og Sundeved været mødesteder for mennesker både i sorg og glæde. De er blandt vore store kulturskatte, og det er en stor glæde for Historisk Samfund at kunne udgive en bog med præsentation af alle 30 kirker i Sønderborg Provsti.

Bogen er udarbejdet af museumsinspektør Inge Adriansen og Historisk Samfunds formand, provst emer. Lorentz P. Christensen, der har lavet billedfortællingerne om hver enkelt af de 30 kirker. Desuden indeholder bogen bidrag af museumsinspektør Sissel F. Plathe, Nationalmuseet, om kalkmalerier og inventar, den kongelige bygningsinspektør Niels Vium har skrevet om kirkebygningerne, biskop Niels Henrik Arendt, og dr. theol. Günter Weitling, tidligere sognepræst for de tysksprogede dele af menigheder i Sønderborg, har skrevet om det kirkelige liv. Der rundes af med små artikler om tømrede klokkehuse, genforeningsklokker, krigsmindesmærker på kirkegårdene samt Als-Ærø bispedømme, et af Europas mindste bispedømmer.

320 sider, rigt illustreret i farver. 200 kroner.

Læs om bogen HER ...


Sønderborg i 750 år

Inge Adriansen og Peter Dragsbo (red.):

Sønderborg i 750 år – tværsnit og perspektiver
Fem fagfolk skildrer byen i det dansk-tyske grænseland og bogen er opdelt i 5 afsnit: Sønderborg i middelalderen (Lennart S. Madsen), byplan og bebyggelse (Peter Dragsbo), levebrød og indflydelse (Kim Furdal), fra markedsby til servicecenter (Jesper Thomassen) og en by i grænselandet mellem dansk og tysk (Inge Adriansen).
312 sider, rigt illustreret. 150 kr.


            

Inge Adriansen:

De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland

Denne bog udgives i anledning af det forestående 150-årsjubilæum for Krigen 1864. Her fremlægges for første gang en samlet beskrivelse af de sønderjyske krigergrave og mindesmærker såvel danske som tyske og såvel fra Første Slesvigske Krig 1848-1851 som fra Anden Slesvigske Krig 1864. Selve bogen indeholder rigt illustrerede, tematiske afsnit, mens der på den medfølgende CD ligger 325 sider med fotos, beskrivelser og GPS-koordinater til ca. 500 krigsmindesmærker over hele Sønderjylland samt 50 sider med navne på alle personer, der er nævnt på mindesmærkerne. Det er første gang, der laves en samlet beskrivelse af denne art, men der har i tidens løb været en række tilløb hertil.

119 sider, rigt illustreret i farver. 200 kr.

Læs om bogen HER ...


Kim Furdal

Kampen om lokalhistorien – bind I og II
Der læses og skrives lokalhistorie som aldrig nogensinde før. Men hvorfor denne store fascination for lokalhistorie? Og hvorfor interesserer vi os for lokalsamfundet på netop de måder, som vi gør? "Kampen om lokalhistorien" er en kulturhistorisk undersøgelse af den lokalhistoriske interesse og vores kærlighed til hjemstavnen.
Bogen giver også et nyt perspektiv på forholdet mellem den lokalhistoriske interesse og den danske nationalstat fra omkring 1890 og frem til i dag.

Bind I og bind II – i alt 714 sider, illustreret.
Før: 375,- kr. – nu: 150,- kr.


         Forundringsparat

Anne Blond, Kim Furdal og Carsten Porskrog Rasmussen (red.)

Forundringsparat - Festskrift til Inge Adriansen

I anledning af Inge Adriansens 70 års fødselsdag har 18 kollegaer valgt at markere hendes fødselsdag med et festskrift, som bærer det markante budskab "Forundringsparat". Hver har bidraget med en artikel inden for emner og områder, som Inge Adriansen har beskæftiget sig med. En række artikler beskæftiger sig med grænselandet og national identitet. Blandt bidragyderne finder man museumsinspektør Henrik Skov Kristensen, der har skrevet om det tyske mindretals erindringssted Ehrenhain på Knivsbjerg, fhv. overinspektør Peter Dragsbo har skrevet om bygningskulturen i en række europæiske grænselande og den lille historie er repræsenteret af museumsinspektør René Rasmussen med en spionagesag fra Første Verdenskrig. Et af Inge Adriansens væsentlige forskningsområder er nye traditioner og madkultur, hvor fhv. lektor Karen Margrethe Pedersen har skrevet om peberkværne og fhv. arkivar Bodil Møller Knudsen har i artiklen "Om kost og kager" set på de forskellige udgaver af den sønderjyske kogebog, som Inge Adriansen har udgivet siden 1973 og konstaterer bl.a., at hun har været med til at udvikle den regionale madkultur fra en eksotisk beskæftigelse til en populær og folkelig interesse.

310 sider, rigt illustreret. 198 kroner.

Læs om bogen HER ...


              Sønderjylland A-Å

Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen og Lennart S. Madsen (Red.):

Sønderjylland A – Å

Dette første regionale leksikon i Danmark rummer godt 1.000 opslagsord om emner inden for kultur, natur, geografi, biologi, historie, kunst, administration og erhvervsliv i Sønderjylland.

Leksikonet er et selvstændigt værk, men også et godt supplement til Sønderjyllands Historie bind 1 og 2, som blev udgivet 2008-09 af Historisk Samfund for Sønderjylland.

439 sider. Rigt illustreret. 348 kroner.

Læs om bogen HER ...


                 Mysteriet på Slottet

Kim Holm:

Mysteriet på Slottet – en julekalenderkrimi

Sønderborg Slot gemmer på mange spændende historier – og for første gang bliver der udgivet en børnebog for hele familien, der både fortæller slottets historie og beretninger om dem, der har boet der – bl.a. Christian den 2., Hertug Hans den Yngre og Dronning Dorothea. Bogen er en julekalenderfortælling i 24 afsnit, hvor læseren både føres ind i slottets forunderlige verden og kommer ind på historiske facts, så læseren i sidste afsnit ikke kun har fået en god historie, men også kendskab til Sønderborg Slot. Bogen indeholder desuden 8 sange med noder.

128 sider, rigt illustreret i farver. 50 kr.

Læs om bogen HER ...


                 Smag på Sønderjylland

Inge Adriansen:

Smag på Sønderjylland. Madkultur uden grænser

Mad er både fysisk og åndelig næring. Vi skal hver dag indtage mad og drikke for at overleve, men vi bruger også maden til at fortælle om os selv. Mad er nemlig noget, vi deler med hinanden – både konkret ved middagsbordet og i overført betydning, når vi fortæller madhistorier. Smag på Sønderjylland er en kulturhistorisk kogebog, der skildrer en særegen kostregion afgrænset af geografiske, historiske og politiske forhold. Bogen indeholder opskrifter fra hele det historiske Sønderjylland, dvs. både Nordslesvig og Sydslesvig, herunder også de nordfrisiske øer, men hovedvægten hviler på Nordslesvig, det vil sige det nutidige Sønderjylland.

223 sider, rigt illustreret i farver. 300 kr. (udgivet af Gyldendal)


       Arkitektær til grænsen

Peter Dragsbo

Arkitektur til grænsen. Arkitektur og nation i europæiske grænselande 1850-1940

Arkitektur til grænsen er en bog, der selv ligger i et grænseland – mellem arkitekturhistorie, politisk historie og kulturarvshistorie. Den er resultatet af det første europæiske sammenlignende forskningsprojekt om forholdet mellem arkitektur og nationalitet i en række europæiske grænselande.

I hvert af de fem grænselande gennemgår jeg arkitekturhistorien i perioden med særlig vægt på de erobrende landes officielle arkitektur- og byplanpolitik (Det tyske Rige i Alsace og Lorraine, Elsass-Lothringen, 1871-1918, i de polske provinser 1792-1918 og i Slesvig, Schleswig-Holstein, 1864-1920 – samt Italien i Sydtyrol efter 1919-21), men også med beskrivelser af de erobredes mod-arkitektur (f.eks. den danske bevægelses byggeri i Sønderjylland 1900-1914 eller den franske mod-arkitektur i Metz / Lorraine 1900-1914) og endelig beskrivelser af arkitekturpolitikken i de "genvundne" provinseer efter Første Verdenskrig (dansk byggeri i Nord- og Sydslesvig efter 1920, polsk arkitektur efter 1918 osv.).

336 sider. Rigt illustreret. 150 kr.


               En fælles kulturarv

Peter Dragsbo

En fælles kulturarv – tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920

Hvad angår kulturarven, har Danmark siden 1920 haft en særlig udfordring i den arkitektur, som blev skabt i Sønderjylland (Nordslesvig) i perioden under tysk styre 1864-1920, specielt de offentlige bygninger. Set fra nationalstatens traditionelle synspunkt har der været tale om "en ubekvem kulturarv", som indtil for nylig blev betragtet som i konflikt med den nationale selvforståelse, og som derfor er blevet nedvurderet, nedrevet eller ombygget. Målet med denne bog er at synliggøre grænselandets dansk-tyske bygningsarv, da den ikke er "ubekvem", men tværtimod særligt spændende, fordi den både fortæller om en væsentlig del af danmarkshistorien – og fordi den fortæller en historie om os selv og "de andre", som kan gøre os klogere på begge parter.

91 sider, rigt illustreret. 50 kr.


Sønderjyllands Historie 1  Sønderjyllands Historie 2  

Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen (red.):

Sønderjyllands Historie bind 1

Første bind af "Sønderjyllands Historie" dækker perioden op til 1814 og handler om, hvordan Sønderjylland blev grænseland. Fra 1200-tallet fik det en særstilling inden for det danske rige som et hertugdømme for sig, ofte med flere hertuger. Det gav stof til mange konflikter, både på lokalt og storpolitisk plan. Samtidig var Sønderjylland et mødested mellem dansk, tysk og frisisk kultur og en bro mellem Europa og Danmark.

518 sider, rigt illustreret. 348 kr.

(Ved køb af bind 1+2 særpris 596 kr.)

Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen (red.):

Sønderjyllands Historie bind 2

Andet bind af "Sønderjyllands Historie" dækker perioden efter 1815 og handler om, hvordan den nationale konflikt opstod i 1800-tallet og kulminerede under de to slesvigske krige 1848-50 og 1864. Det fortæller om sønderjydernes tid under Preussen og delingen af Sønderjylland i 1920, om mindretallene nord og syd for grænsen og fortsat grænsekamp, som fra 1950’erne er afløst af fredelig sameksistens.

520 sider. Rigt illustreret. 348 kr.

(Ved køb af bind 1+2 særpris 596 kr.)


                     Sønderjyderne og DEn store Krig

Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen (red.):

Sønderjyderne og Den Store Krig 1914-1918

For sønderjyderne har Den Store Krig 1914-18 aldrig været den glemte krig. Talrige monumenter over landsdelens tusinder af faldne har sammen med mange mundtlige og skriftlige beretninger fra krigsdeltagere og folk på hjemmefronten skabt en folkelig fortælling med stor livskraft. Denne bog er den første samlede fremstilling om sønderjyderne ved krigens mange fronter. Den fortæller også om krigens skygger, der rækker helt frem til nutiden.

373 sider, illustreret. 298 kr.


                        Füsilierregiment "Königin" Nr. 86

 

Martin Bo Nørregaard og René Rasmussen (red.) Füsilierregiment "Königin" Nr. 86 i Verdenskrigen

Füsilier-Regimentet "Königin" nr. 86 var ét af de såkaldte "slesvigske regimenter" eller "danskerregimenter".

Regimentet hentede særligt mange af sine soldater blandt dansktalende sønderjyder. Regimentet tilbragte stort set hele krigen på Vestfronten. Det deltog bl.a. i slagene ved Mons, Marne, Somme, Arras, Ypres og i den sidste, tyske storoffensiv i 1918. Vi følger regimentet fra mobiliseringen i august 1914 og indtil hjemkomsten i december 1918.

Regimentshistorien blev skrevet i 1925 af den tidligere officer i regimentet, Wilhelm Jürgensen. Den er oversat til dansk og gennemillustreret med samtidige fotos fra sønderjyske samlinger.

300 sider, rigt illustreret. 150 kr.


            Erindringssteder i Danmark

Inge Adriansen:

Erindringssteder i Danmark

Hver by og hver sin egn har sine mindesmærker og sin erindringskultur – nogle monumenter står mejslet i den fælles erindring, mens andre for længst er gået i glemmebogen og knap ænses af forbipasserende. Bogen spænder fra 1600-tallet til i dag og rummer over 250 billeder af mindesmærker. Den indeholder desuden 16 kort over monumenter for de begivenheder, der har produceret flest mindesmærker, bl.a. Genforeningen i 1920, Landboreformerne og Befrielsen i 1945.

516 sider. Rigt illustreret. 275 kr.


              Hvem opfandt percelhuskvarteret

Peter Dragsbo:

Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historieHvem opfandt parcelhuskvarteret? er den første landsdækkende beskrivelse af historien bag villavejene og parcelhaverne, byggeforeningerne og havebyerne, boligblokkene og rækkehusene - forstadskvartererne fra tiden 1900-1960, som findes i alle danske byer.

Bogen er skrevet på baggrund af 30 års arbejde med nyere dansk byhistorie samt feltarbejde i 25 danske byer fra Hjørring til Esbjerg i vest til Helsingør og Nykøbing Falster i øst.

273 sider, rigt illustreret i farver. 100 kr.


Vær tro Bleibe Treu

Nina Jebsen:

Vær tro! Agitation ved folkeafstemninger i Europa 1920-1921

Sønderborg Slot udgav marts 2012 en lille bog på dansk og tysk: Vær tro / Bleib treu! Bogen handler om de andre folkeafstemninger, som efter præsident Wilsons princip om folkenes selvbestemmelse blev gennemført i en række europæiske grænselande.

32 sider. Rigt illustreret. 25 kr

Læs om bogen HER ...


                    Als og Sundeved 1940-45

Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen:

Als og Sundeved 1940-45
Et gennemgående tema er forholdet mellem dansk- og tysksindede fra den fornyede grænsekamp i 30'erne over besættelsesårenes mere direkte konfrontationer til opgøret med det tyske mindretal efter befrielsen. I den forbindelse beskrives for første gang interneringen på Sønderborg Slot.
304 sider, illustreret. 198 kr.


              Lokal-, regional- og rigshistorie

Inge Adriansen og Peter Dragsbo:

Lokal-, regional- og rigshistorie gennem 100 år

I 1908 blev der grundlagt en tosproget Altertumsverein – Oldsagsforening for Als og Sundeved, der straks blev inddraget i den nationale kamp. Hurtigt åbnede den dørene til et nyt museum, som efter Første Verdenskrig og Genforeningen flyttede til Sønderborg Slot. Her gennemførte museet hamskiftet fra tysk til dansk. Det samme gjorde oldsagsforeningen, der tog navnet Historisk Samfund for Als og Sundeved. Begge institutioner blev vigtige aktører på den historiske arbejdsmark og er fortsat livskraftige. Virkefeltet med både lokal-, regional- og rigshistorie er unikt og afspejler grænselandets brogede historie.

192 sider, illustreret. 50 kr.


            I centrum ved grænsen

Peter Dragsbo, Inge Adriansen, Kirsten Clausen, Hans Helmer Kristensen og Torben Vestergaard:

I centrum ved grænsen - portræt af Sønderborg Kommune

I centrum ved grænsen er et portræt af den nye Sønderborg Kommune – fra Rinkenæs til Købingsmark, fra Bovrup Bæk til Kegnæs. Men portrættet er naturligvis malet ud fra en kulturhistorisk synsvinkel. Billedligt talt har vi overfløjet Als og Sundeved og beskrevet det særlige og det karakteristiske ved vores egn i fortid og nutid. Det særlige ved den nye Sønderborg Kommune er placeringen i centrum ved grænsen, der til enhver tid vil gøre kommunen til noget særligt. Der bliver bl.a. fortalt om de fire fyrsteslotte og de 22 brandværn i kommunen. Der bliver tegnet et portræt af 30 personer fra hele kommunen fra Nordals til Rinkenæs og fra alle mulige erhverv.

192 sider, rigt illustreret. 100 kr.


              Haus und Hof

Peter Dragsbo (red.):

Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa

Grænselandets bygningskultur i et nyt lys fri for den nationale diskussion om dansk eller tysk. Redgør for de mange forskellige gårdtyper i det dansk-tyske grænseland.

184 sider, illustreret. 98 kr.

Tysk tekst.


              Fejder om fortiden

Anne Katrine Gjerløff:

Fejder om fortiden

Fejder om fortiden er titlen både på denne bog og en ny basisudstilling på Sønderborg Slot. Såvel bog som udstilling fortæller om, hvordan arkæologien blev udviklet som videnskab i midten af 1800-tallet. Det skete samtidig med, at nationalstaten blev udviklet som begreb og ideal. Arkæologi blev sammen med sprog- og folkemindeforskning taget i nationalstatens tjeneste. Dette forhold blev særligt markant i Sønderjylland eller Slesvig, som området også kaldtes dengang. I striden mellem dansk og tysk kom forestillingen om landsdelens beboere i oldtiden til at spille en særlig rolle. Problemet er blot, at oldtidsminder i sagens natur er stumme, da de stammer fra tiden før de skriftlige kilder. Derfor kan de bruges – og misbruges – af hvem som helst og til næsten hvad som helst. Og de samme oldsager kan tillægges vidt forskellige betydninger.

128 sider, rigt illustreret. 50 kr.


               Chr. III og DR. Dorotheas anetavler

Peter Dragsbo (red.):

Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke

Dronning Dorotheas Kapel, slotskirken på Sønderborg Slot, er et enestående religiøst, politisk og arkitektonisk monument. Det er på én gang en af de få bevarede lutheranske fyrstekirker fra reformationstiden og samtidig med hvælvinger, gallerier og inventar det ældste renæssancerum i Norden, stadig næsten intakt. Èn ting har dog manglet i nyere tid: Christian III og Dronning Dorotheas anetavler fra 1500-tallet. Nu er det takket være en generøs gave fra Oak Foundation, Danmark, lykkedes at få rådet bod på dette savn. Takket være denne gave har der i årene 2007-2009 kunne gennemføres en fuldstændig kopiering af anetavlerne, udført af malerikonservator Thomas Lahoda.

84 sider. Rigt illustreret. 100 kr. inkl. CD


               Lucas Cranach

Peter Dragsbo:

Lucas Cranachs – portræt af Christian II

I November 2013 lykkedes det med hjælp fra tre af Danmarks største fonde at erhverve et hidtil ukendt portræt af Christian II, udført af den kendte tyske renæssancemaler Lucas Cranach den Ældre i Wittenberg. I skriftet gennemgås de tre spændende historier, som mødes i Cranach-portrætterne af kongen: Christian II og hans dramatiske skæbne, reformationstidens store maler og ven med Luther, Lucas Cranach den Ældre og Martin Luther. På den måde viser historien, at maleriet for Sønderborg Slot ikke blot er et kunstværk, men også et unikt vidnesbyrd om et tidspunkt og et sted, hvor Danmarks og Europas historie mødes.

20 sider, illustreret i farver. 40 kr.

Læs om bogen HER ...


                Et Kristligt, Kongeligt, Fyrsteligt Fangenskab

Inge Adriansen og Birgit Christensen (udg.):

Et Kristeligt, Kongeligt, Fyrsteligt Fangenskab.
Regnskaber fra Sønderborg Slot fra Christian 2.s tid. Bogen handler om Christian 2.s internering på Sønderborg Slot i tiden 1532-1549. Indledningsvis beskrives fangenskabet med mange levende detaljer, derpå følger en gengivelse af de bevarede amtsregnskaber fra Sønderborg.
144 sider, illustreret. 50 kr.


              Christian 2. - mellem middelalder og renæssance

Peter Jordt Jørgensen:

Christian 2. – mellem middelalder og renæssance

Christian 2. er en af de mest gådefulde skikkelser i den danske kongerække – med et eftermæle både som småfolks værner og en stor tyran. Som en tragisk overgangsfigur mellem gammel og ny tid forspildte han på få år de rige muligheder, han havde fået i kraft af tronfølgen og ægteskabet med den habsburgske prinsesse Elisabeth. Efter kun 10 år på tronen drog han i eksil, og først efter 9 år forsøgte han at generobre kongemagten i Norge og Danmark. Det mislykkedes, og han endte som statsfange på Sønderborg Slot, hvor han var under bevogtning 1532-1549.

49 sider, illustreret. 50 kr.


           Første Verdenskrig i mikroperspektiv

Inge Adriansen:

Første Verdenskrig i Mikroperspektiv – Maria Gørrigsens Åbenbaringer
Belyser Første Verdenskrig i et mikroperspektiv – skildret af en søster til en af krigens faldne boende på en lille landejendom på Broagerland – og den indeholder et særegent supplement til litteraturen om sønderjyske skæbner og kår i den store krig 1914-1918.
144 sider, illustreret. 50 kr.


Nationale Symboler 1  Nationale Symboler 2

Inge Adriansen

Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000

I to bind gives en grundig og tankevækkende indførelse i brugen af nationale symboler, dens funktioner, fortolkninger og forandringer. Her redegøres for de væsentligste nationale symboler, som har været i brug i Det Danske Rige fra begyndelsen af 1800-tallet til nutiden. Det indebærer, at det ikke kun er de rent danske symboler, der belyses, men også den alternative symbolik, der er blevet skabt under udspaltnings-processerne i Slesvig og Island, på Færøerne og i Grønland.

Bind I; Fra fyrstestat til nationalstat, 480 sider, illustreret.

Bind II; Fra undersåtter til nation. 718 sider, illustreret.

Samlet 450 kr.


             Taks og trempel

Helle Ravn og Peter Dragsbo:

Taks og trempel
En grundig gennemgang af havekultur og byggeskik på Als fra 1700-tallet til vore dage.
Illustrerede eksempler fra 23 udvalgte ejendomme over hele Als.
160 sider, rigt illustreret. 50 kr.


                Revolutionen og magten

Frode Sørensen

Revolutionen og Magten – Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922

Man kan med stor ret spørge, hvorfor tage 50 år ud af Sønderborgs mere end 750 års historie?

Frode Sørensens svar er, at det var i løbet af perioden 1872-1922, at Sønderborgs arbejdere rejste sig fra ingenting til 50 år senere at tage hul på en 76-årig periode, hvor Socialdemokratiet i 63 år var i spidsen for byens styre. Efter 9 års borgerlig styre fra 1998 overtog Socialdemokratiet efter den store kommunesammenlægning igen borgmesterstolen i 2007.

204 sider, illustreret. 50 kr.


                Erindringssteder nord og syd for grænsen

Inge Adriansen og Matthias Schartl:

Erindringssteder nord og syd for grænsen

Der er mange nationale mindesmærker og mødesteder i det dansk-tyske grænseland, og det er kun få steder i Europa, hvor der er blevet ført en så intens debat og kamp om mindesmærkerne. Her præsenteres 26 erindringssteder, henholdsvis 13 nord og 13 syd for den dansk-tyske grænse. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på at finde steder og mindesmærker, der belyser den dansk-tyske historie og ikke henligger i glemsel og forfald, men fortsat spiller en vis erindringspolitisk rolle.

60 sider, rigt illustreret. 40 kr.


Det sønderjyske kaffebord Die Schleswigsche Kaffetafel

Inge Adriansen:

Det sønderjyske kaffebord

18 sider. 30 kr.

Også i tysk udgave.


                         Sønderjyske sylteopskrifter

Inge Adriansen:

Sønderjyske sylteopskrifter
16 sider. 25 kr.


                   Dybbøl Mølle


Inge Adriansen:

Dybbøl Mølle monument og museum
Katalog til udstillingerne på Dybbøl Mølle; Dybbøl Mølles historie, Fra korn til mel, Dybbøl som nationalt symbol og Faldet på ærens mark.

32 sider, rigt illustreret i farver. 30 kr.

Også i tysk og engelsk udgave.


            Første Slesvigske Krig


Inge Adriansen og Jens Ole Christensen:

Første Slesvigske Krig 1848-1851
Hæfte med grundig behandling af krigens årsager, forløb og resultat. Gennemgang af soldaternes udrustning.

Findes også i tysk og engelsk udgave.
44 sider, rigt illustreret i farver. 50 kr.

Læs om bogen HER ...


            Anden Slesvigske Krig

Inge Adriansen og Jens Ole Christensen

Anden Slesvigske Krig 1864

Anden Slesvigske Krig 1864 giver en let tilgængelig oversigt over krigens forhistorie og forløb samt dens dybtgående og langvarige følger på en række felter. Kort sagt, baggrundsviden om og perspektiver på den krig, der har præget Danmarks historie helt frem til nutiden.

44 sider, rigt illustreret. 50 kr.

Læs om bogen HER ...


                     Mennesker i krigen 1864

Redaktion: Jens Ahlers

Mennesker i krigen - 1864 - Menschen im Krieg

En fælles dansk-tysk udstilling i anledning af 150-året for Anden Slesvigske Krig. 1864 er et skelsættende år for både Danmark, Tyskland og grænselandet mellem dem. Krigen blev det første skridt mod skabelsen af Det tyske Kejserrige, mens Danmark blev reduceret til en lille nationalstat i skyggen af Tyskland, og Slesvig blev en del af det nye Tyskland trods en dansksindet befolkning i nord.

360 sider, rigt illustreret. 150 kr.


                   Krig og Kærlighed


Inge Adriansen:

Krig og kærlighed 1864
Krigen belyst ud fra brevvekslingen mellem Sønderborgs borgmester Hilmar Finsen og hans kone Olufa Finsen, som befandt sig i København.
216 sider, illustreret. 100 kr.


Postkort, Historiske glas, plakater og souvenirs

Museumsbutikken har et righoldigt udvalg af postkort med motiver fra Slottet, udstillingerne og fra Sønderborg og omegn.

Af plakater kan nævnes Mor Danmark, Kongerækken og Tidstavlen fra tidsskriftet SKALK.

Der er forskellige modeller og størrelser af kanoner, og danske soldater fra de slesvigske krige.

Papirknive, nøgleringe, kuglepenne, og meget mere, prismæssigt fra 10 kr.


Butikken sælger kopier af nordiske glas fra 1500-1600-tallet, bl.a. det populære pasglas, hvor man lod glasset gå rundt om bordet, drak ned til næste rigle, man sagde, at det var passende – deraf navnet.

 Pasglas     Trekongerslys

Der kan også købes de eftertragtede hellig trekongerslys.

                       Kakebille øl

Kakebille – Christian 2.s foretrukne drik kan også købes.

Kakebille øl er en overgæret øl af aletypen, brygget i Refs Vindinge med eneret for Museet på Sønderborg Slot. Den blev lanceret den 5. november 2004 sammen med åbningen af en fast udstilling om Christian 2.s ophold på Sønderborg Slot.

 

                   Hertugvin

Hertugvin – Sønderborg Slot, en dejlig italiensk vin.

Forsiden af etiketten viser Hertug Hans den Yngres våbenskjold og bagsiden fortæller om Hertug Hans den Yngres 2. bryllup med Agnes Hedvig, som foregik på Sønderborg Slot.

CD Orgelmusik   CD Allan Rasmussn

Der er bl.a. 2 CD’er, en med organist Karsten Munk, Hørup, indspillet i 2010 på det gamle renæssanceorgel i Dronning Dorotheas Kapel.

Han spiller stykker af de gamle mestre, bl.a. Frescobaldi, Scheidemann, Froberger og Fischer.

(Læs om udgivelsen HER).

Den anden CD er indspillet af Allan Rasmussen, Frederiksberg Kirke. Han indspillede den efter at orglet blev restaureret i 1996, og han spiller stykker af bl.a. Sweelinck, Cabezon, Cavazzoni, Farnaby og Byrd.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·