logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Links      

Bookmark and Share

 
 

Her bringer vi en række links, som måske kan være af interesse.

Historisk Samfund for Als og Sundeved

Foreningen blev grundlagt i marts 1908 som "en upolitisk forening til pleje og bevarelse af fortidsminder på Als og Sundeved".

Foreningens formål er i dag at oplyse om egnens  historie og kultur og at støtte arbejdet på museet på Sønderborg Slot.

Foreningen har ca. 1500 medlemmer, som nyder godt af de fordele medlemskabet giver dem.

Se også under "Venneforening" HER ... 

Historisk Samfund for Sønderjylland

I Sønderjylland er historien nærværende over alt. Ingen anden dansk landsdel har så mange historiske steder eller en så rig og dramatisk historie som Sønderjylland.

Deutsches Museum Nordschleswig

I 1980'erne opstod der indenfor det tyske mindretal i Danmark et ønske om at vise de tyske nordslesvigeres historie og kultur i form af en museal udstilling. I tæt samarbejde med Bund Deutscher Nordschleswiger, det tyske mindretals hovedorganisation, blev foreningen "Haus für deutsche Geschichte und Kultur in Nordschleswig" (Hus for tysk historie og kultur i Nordslesvig) grundlagt i 1986. Foreningen havde som opgave at samle, bevare og udstille genstande, der står i forbindelse med hjemmetysk-heden, der opstod i det 19. århundrede og genstande, der giver udtryk for den tyske identitet og kultur i Sønderjylland.

Deutsches Schulmuseum Nordschleswig

Det tyske skolemuseum har sin oprindelse i en spredt samling af genstande, som i nogle år er blevet lagret i kælderen på det tyske gymnasium i Aabenraa. Selve skolemuseet blev grundlagt i 2001 og museets formål er at samle, dokumentere, formidle og forske, i den tyske skoles historie i Nordslesvig.

Dansk Folkemindesamling
Statens arkiv for dokumentation og udforskning af daglig-livets kultur i Danmark i form af levevis, forestillingsverden, fortællinger, sang og musik. Museum Sønderjylland samar-bejder med Folkemindesamlingen om en undersøgelse over danske regionale identiteter.

Klik ind på spørgeskemaet på www.dafos.dk

Frøslevlejrens Museum
Museet informerer og har udstillinger om Frøslevlejren i perioden 1944-45, da lejren husede Det tyske Sikkerheds-politis fanger i Danmark, samt om deportationen af fanger til koncentrationslejrene i Tyskland.

historie-online.dk
Dansk Historisk Fællesråd har en god hjemmeside, hvor der er mulighed for at finde oplysninger om, hvad der foregår inden for historieverdenen i Danmark.

KultuNaut
Her findes en samlet oversigt og beskrivelse af mange forskellige kulturelle begivenheder og arrangementer rundt omkring i hele Danmark.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·