logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Publikationer      

Bookmark and Share

Inge Adriansen

René Rasmussen

Museets Årbøger

Faldne 1914-1918

med tilknytning til

Sønderjylland

 


 
 

Inge Adriansen:

 

Publikationer og artikler

1969 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975

1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980

1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985

1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990

1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995

1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inge Adriansen

Publikationer og artikler

(Boganmeldelser er ikke medtaget)

 

2016

Jubiläumsfeiern im Dienste der Politik. Ein Vergleich der Gedenkfeiern zu den Jahrestagen der Schlacht von Düppel.

I: Grenzfriedenshefte 2016, s. 115-134.

Pyntet som grundtvigianer.

I: Dansk Kirketidende, 6, s. 26-27.

The Controvercy about Antiquity in Schleswig in the 19th and 20th Centuries.

I: Michael Bregnsbo og Kurt Villads Jensen (eds.): Schleswig Holstein – contested region(s) through history.

Syddansk Universitetsforlag, Odense 2016, s. 25-44.

Brug af sange i nationsopbygningen.

I: Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning.

Videncenter for Sang, Sangens Hus, s. 27-52.

 

2015

Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt.

Syddansk Universitetsforlag, Odense 2015. 296 sider.

Redaktion sammen med Steen Bo Frandsen.

Hver tid sin dagsorden – om 1864-jubilæerne i 1889, 1904, 1914, 1939, 1964, 1989 og 2014.

I: Inge Adriansen og Steen Bo Frandsen (red.): 1864-krigens følger på kort og langt sigt.

Syddansk Universitetsforlag, Odense 2015, s. 261-287.

Det sønderjyske køkken – særpræg, tradition og fornyelse.

I: Inge Adriansen m.fl. (red.): Mad og Regionalitet. Dansk Madhistorie 2015.

Dansk Landbrugsmuseum 2015, s. 90-105.

1864-krigen i dansk og tysk historiemaleri.

I: Sønderjyske Årbøger 2015, s. 27-56.

Civilbefolkningens vilkår under krigen i Sundeved og på Als i 1864 / Die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung im Sundewitt und auf Alsen während des Krieges 1864.

I: Rainer Hering, Hans Schultz Hansen (Hg.): 1864 – Menschen zwischen den Mächten / 1864 – Mennesker mellem magterne.

Hamburg University Press, s. 127-184.

Dybbøl. The Construction and Reconstruction of a Memorial Landscape.

(Medforfatter Marie Louise Stig Sørensen)

I: War and Cultural Heritage. Biograhies of Places.

Cambridge University Press 2015, s. 18-45.

Fra politisk skandinavisme til kulturel nordisme.

I: Inge Adriansen (red.): Kulturel Nordisme i hundrede år. Skandinavisk Museumsforbund 1915-2015.

Skandinavisk Museumsforbund og Museum Sønderjylland 2015, s. 11-22.

Kulturel Nordisme i hundrede år. Skandinavisk Museumsforbund 1915-2015.

Red.: Inge Adriansen.

Skandinavisk Museumsforbund og Museum Sønderjylland 2015.

Første Slesvigske Krig 1864 – forhistorie, forløb og følger. (Medforfatter: Jens Ole Christensen).

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet 2015, 44 sider.

The First Schleswig War 1864 – Prelude, Events and Consequences.

(Medforfatter: Jens Ole Christensen).

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet 2015, 44 sider.

Der Erste Schleswigsche Krieg 1864 – Vorgeschichte, Verlauf und Folgen.

(Medforfatter: Jens Ole Christensen).

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet 2015, 44 sider.

Sønderborg Kaserne og erindringskulturen.

I: Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og Axel Johnsen (red.):  Sønderborgs Soldater. Kasernen i Sønderborg 1907-2014.

Historisk Samfund for Als og Sundeved & Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, s. 137-146.

Forhistorie og perspektiv.

I: Dybbøl1864-2014.

Region Syddanmark 2015, s. 11-21.

Thomas Kluge: Dybbøl 1864.

I: Dansk Noter.

Temahefte om krig. Dansklærerforeningen for Gymnasiet og HF, 2015:1, s. 24-26.

Istedløven – fra vagtsomt våbendyr til venlig missekat.

I: Søren Lose: Monument.

Udstillingskatalog. København 2015, upagineret 10 sider.

Warmetechnik für die Welt von Danfoss auf Alsen.

I: Industriekultur 3:15., Essen, s. 16-18.

Skandinavisk Museumsforbund fylder 100 år.

I: Danske Museer, nr. 4, s. 14-17.

 

2014

Maske og forklædning i Danmark

Redaktion: Inge Adriansen og Carsten Bregenhøj.

Aarhus Universitetsforlag. 408 sider.

(Heri fire bidrag)

Istedløven - Danmarks mest omstridte monument.

I: Magt, Minder og Mennesker.

Kunstmuseet KØS, s. 182-194.

Offenbarungen aus dem Ersten Weltkrieg.

I: Religion - Staat - Gesellschaft 2014:2, s. 199-222.

1864-krigens følgevirkninger i Danmark.

I: Gerd Stolz (red.) : Det dansk-tyske skæbneår 1864. Konflikten, krigen og følgerne.

Ellekær 2014, s. 159-187.

Forord.

I: Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske Soldaters Beretninger.

Lindhardt og Ringhof 2014, s. 7-20.

Ereignisse und Personen im Krieg 1864 / Begivenheder og personer i krigen 1864.

(Medforfatter Jens Ahlers)

I: Mennesker i krigen 1864 Menschen im Krieg.

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel, s. 13-168.

Krigen 1864 i dansk billedkunst / Der Krieg von 1864 in der dänischen Bildkunst.

I: Mennesker i krigen 1864 Menschen im Krieg.

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel, s. 311-360.

Den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine som erindringssted for faldne sønderjyder.

I: Sønderjysk Månedsskrift 3 • 2014, s. 101-108.

Remembrance and oblivion in the Danish-German border region.

I: Katarzyna Stoklosa (ed.): European Border Regions in Comparison. Overcoming Nationalistic Aspects or Re-Nationalization?

Routledge.  New York / London, s. 338-355.

1864-krigen i erindringskulturen.

I: NOTER, Historielærerforeningen for gymnasiet og HF, marts 2014, s. 44-54.

Anden Slesvigske Krig - forhistorie, forløb og følger.

I: NOTER, Historielærerforeningen for gymnasiet og HF, marts 2014, s. 13-19.

Dänische Niederlage, Deutsche Einigung. Zweiter schleswiger Krieg 1864.

I: Kennzeichen DK. Erinneren und Vermitteln, Dänische Botschaften Berlin s. 10-14.

 

2013

De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland.

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Historisk Samfund for Als og Sundeved. 120 sider + CD med pdf-fil med katalog på 385 sider.

Anden Slesvigske Krig 1864 – forhistorie, forløb og følger.

(Medforfatter: Jens Ole Christensen).

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet,

44 sider.

The Second Schleswig War 1864 – Prelude, Events and Consequences.

(Medforfatter: Jens Ole Christensen).

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet,

44 sider.

Der Zweite Schleswigsche Krieg 1864 – Vorgeschichte, Verlauf und Folgen.

(Medforfatter: Jens Ole Christensen).

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet,

44 sider.

Die süderjütische Kaffeetafel – Mythos und Tradition. Kulturgeschichtliche Anmerkungen zu Siegfried Lenzʼ Erzählung "Kummer mit jütländischen Kaffeetafeln".

I: Nordelbingen 2013, s. 173-201.

Der Zweite Schleswigsche Krieg 1864.

I: Willy Dierks et al (red.): Nordschleswig. Entdecken und erleben. Wacholtz  Verlag, Neumünster, 2013, s. 10-15.

"In Sønderjylland wurde ich richtig Dänisch". Über Königin Ingrid (1910-2000) und ihr besonderes Verhältnis zu Nordschleswig.

I: Oliver Auge, Broder Schwensen et al (red.), Kiel, s. 42-55.

Museer som erindringssteder – apropos debatten om Frihedsmuseet.

I: Danske Museer:4, s. 6-8.

Dänemark bis an der Eider!  Die deutsch-dänischen Grenzen als Errinnerungsorte im 19. und 20. Jahrhundert.

I: Steen Bo Frandsen, Martin Krieger, Frank Lubowitz (red.): 1200 Jahre Deutsch Dänische Grenze. Aspekte einer Nachbarschaft. Wacholtz: Neumünster 2013, s. 235-248.

Grundtvigianernes iscenesættelse af folk og nation.

I: Ove Korsgaard og Michael Schelde (red.): Samfundsbyggeren. Artikler om Grundtvigs samfundstænkning. Anis: København 2013, s 165-184.

 

2012

Fünf  Fürstenschlösser an der Flensburger Förde.

(Medforfatter Peter Dragsbo)

Boyens Buchverlag. Heide. 136 sider.

Kirkerne på Als og Sundeved.

(Medforfatter Lorenz P. Christensen)

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Historisk Samfund for Als og Sundeved, Sønderborg.  320 sider.

Skurke og Helte i Sønderjyllands Historie.

Redaktion: Inge Adriansen og Mikkel Leth Jespersen.

Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2012. 328 sider. (heri fire kapitler).

Smag på Sønderjylland! Madkultur uden grænser.

Gyldendal, København. 224 sider.

Hvad historien gør ved stedet.

I: Kim Furdal (red.): På sporet af den tabte tid.

Museum Sønderjylland 2012, s. 101-112.

Istedløven – restaurering af et nationalt monument. (Medforfattere: Palle Maurice Jepsen, Torben Holst, Anders E. Løkkegaard).

I: Nationalmuseets Arbejdsmark 2012, s. 162-171.

Sehested 1813 – en sejrrig dansk kamp i en tabt krig.

I: Sønderjysk Almanak 2013, s. 111-114.

Grundlovsdag – den danske nationaldag.

I: Sønderjysk Månedsskrift 2012, s. 212.

H.P. Hanssen og mindesmærkerne.

I: Sønderjysk Månedsskrift 2012, s. 100-106.

 

2011

Fem Fyrsteslotte - Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot 2011. 180 sider. 

(Medforfatter Peter Dragsbo)

Leksikon Sønderjylland A-Å.

Redaktion: Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen og Lennart S. Madsen.

Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2011.

440 sider; heri ca. 130 opslagsord.

Sønderjylland - en kulturel smeltedigel.

I: Indvandring til alle tider. Årbog for Museum Sønderjylland 2011.

s. 63-97.

(medforfatter Kim Furdal)

Løve på rejse.

I: Skalk, 2011:4, s. 18-27.

"Danmark til Ejderen!".

I: Geografisk Orientering, 3, s. 118-121.

Det slesvigske spørgsmål - fra krigerisk adskillelse til fredelig (delvis) genforening.

I: Geografisk Orientering, 3, s. 122-131.

1864-nederlaget i erindringskulturen.

I: Carsten Jahnke og Jes Fabricius Møller (red.):

1864 - og historiens lange skygger. 1864 - und der lange Schatten der Geschichte.

Ihleo Verlag, Husum 2010, s. 89-120.

Denkmal und Dynamit. Denkmälerstreit im deutsch-dänischen Grenzland.

Wachholtz Verlag, Neumünster. 144 sider.

Museumsundervisningens historie.

I: Unge Pædagoger, 1, s. 8-16.

(Medforfatter Trine Hyllested)

Die schleswigsche Kaffeetafel - ein drittes Sakrament.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. 20 sider.

Skibsreder A.P. Møllers interesse for sønderjysk skolehistorie.

I: Årsskrift for Sønderjysk Skolemuseum 2011, s. 8-12.

 

2010

Erindringssteder i Danmark – monumenter, mindesmærker og mødesteder. Etnologiske Studier.

Museum Tusculanums Forlag. København 2010. 516 sider.

Dronning Dorotheas Kapel og dets anetavler.

I: Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot 2010, s. 8-23.

(Medforfatter Peter Dragsbo)

Modernismens monumentsætning.

I: Velfærdstider og kulturarv - set fra Sønderjylland. Sønderjyske Museer 2010, s. 121-136.

Dronning Ingrid og Sønderjylland

I: Birgit Jenvold (red.): Dronning Ingrid.

Amalienborgmuseet. København 2010, s. 17-30.

Geopets og terrortrusler.

I. Foreningen Danmarks Folkeminders Nyhedsbrev 2010. s. 7-8.

Glemsel og erindring - kampe om mindesmærker i Slesvig.

I: Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten.

Bianco Luno. København, 2010, s. 104-114.

Erindringssteder som spejl af kulturelle processer.

I: Flemming Hemmersam, Astrid Jespersen og Lene Otto (red.): Kulturelle Processer i Europa.

Museum Tusculanums Forlag, København 2010, s. 15-31.

En række opslagsord.

I: Dansk Gastronomisk Leksikon. 2. udgave.

Nyt Nordisk Forlag København 2010.

Erindringssteder fra de slesvigske krige.

I: Tidsskriftet NOTER.

Historielærerforeningen ved gymnasier og HF, maj 2010, s. 20-25.

Kulturlandskabets nationalisering – om registrering og analyse af mindesmærker fra de slesvigske krige.

I: PLUK fra forskningen i Sønderjylland, marts 2010, s. 8-13.

Die Wirkungen des Krieges 1864 in Dänemark – im Staat, in der Bevölkerung und in der  Kulturlandschaft.

I: Gerd Stolz (red.): Das deutsch-dänische Schicksalsjahr 1864. Ereignisse und Entwicklungen.

Kiel 2010, s. 146-172.

Dansk eller tysk. Agitation ved folkeafstemningerne i Slesvig 1920.

Museum Sønderjylland & Deutsche Museen Nordschleswig 2010.

80 sider.

(Medforfatter Immo Doege).

Deutsch oder Dänisch? Agitation bei den Volksafstimmungen in Schleswig 1920.

Museum Sønderjylland & Deutsche Museen Nordschleswig 2010.

80 sider.

(Medforfatter Immo Doege).

Det sønderjyske kaffebord – et tredje sakramente.

Museum Sønderjylland Sønderborg Slot. 20 sider.

 

2009

Lokal- regional- og rigshistorie. Historisk Samfund for Als og Sundeved &  Museet på Sønderborg Slot 1908-2008.

Sønderborg 2009, 192 sider.

(Medforfatter Peter Dragsbo).

Skamlingsbanke und Knivsberg – von nationalen Vorposten zum historischen Erinnerungsorte.

I: Nordelbingen 2009. Festschrift an Dr. Ulrich Schulte-Wülwer. Neumünster s. 279-294.

Gränser i Nordens Gränsland.

I: Torsten Hallberg (red.): Det dansk-tyska gränsområdet.

Stockholm 2009, s. 10-19.

Språk och identitet i gränsområdet.

I: Torsten Hallberg (red.): Det dansk-tyska gränsområdet.

Stockholm 2009, s. 152-167.

(Medforfatter Karen Margrethe Pedersen).

Arkæolog med hang til historiske fester – Bi Skaarup.

I: Jes Fabricius Møller (red.): Historiens ildsjæle.

Dansk Historisk Fællesråd. 2009, s. 103-110.

(Medforfatter Bodil Møller-Knudsen).

Jellingstenen

I: Tidsskriftet Grænsen, 1, 2009, s. 36.

Redaktion af Sønderjyske Museer 2009,

Årbog for Museum Sønderjylland.

Billedredaktør på Sønderjyllands Historie, bind 2,

udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift og Historie-online.

 

2008

Kanonisering og historiebrug af tre danske mindeparker.

I: Lars-Eric Jönsson & Anna Wallette & Jes Wienberg (red.):

Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige.

Centrum for Danmarksstudier, Göteborg, s. 16-35.

Grænselandsidentiteter i krydsfelt.

I: Tidsskriftet Grænsen, februar 2008, s. 17-20.

Finlands nationale identitetsproces - i lyset af Kalevala.

I: Akseli Gallen-Kallela. Grafik og illustrationer.

Kunstmuseet i Tønder, s. 45-64.

Die Herzöge von Schleswig-Holstein / Hertugerne af Slesvig og Holsten.

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek & Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. 168 sider,

(Medforfattere: Jens Ahlers og Dieter Lohmeier).

"Et af de farligste agitationsmidler, danskerne ejer”. Sønderjydernes Blaa Sangbog.

I: Musik og nasjonalisme i Norden.

Redaktion Anne Svånaug Haugan et al. .Porsgrunn 2008, s. 41-66.

Krigskosten 1914-1918 – set i socialt perspektiv.

I: Sønderjysk Månedsskrift - nr. 3 • 2008, s. 108-113.

Ringriderpølser.

I: Sønderjysk Månedsskrift - nr. 3 • 2008, s. 120.

Tysk og dansk. Museet i Sønderborg gennem 100 år.

I: Skalk, 3, s. 18-27.

(Medforfatter Peter Dragsbo).

Folkekultur i nationens tjeneste.

I: Folk og Kultur 2008, s. 299-308.

Herzog Hans der Jüngere, s. 208-231.

Die Herzöge von Sonderburg, s. 232-245.

Die Herzöge von Plön, s. 290-309.

I: Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg.

Neumünster 2008.

Kraftfulde krigsruiner – på Skamlingsbanke, Knivsbjerg og Dybbøl.

I: Ruiner – fascination og fantasi.

Red. Birgit Jenvold m.fl. Museet på Koldinghus, s. 54-61.

"Til en nation de alle høre, som sig regner selv dertil". Om identiteter især i grænselandet.

I: Mellem adskillige grænser: Nationale mindretal i Europa.

Grænseforeningens årbog 2009, s. 100-108.

En dynamisk kulturarv – Dybbøls 12 metamorfoser.

I: Nordisk Museologi 1-2, Temanummer: Erindringskultur, politik og bevaring,  s. 54-73.

"Jeg melder for kommende slægter" – Genforeningsmindesmærker i Sønderjylland.

I: Ingolf Haase (udg.): Genforeningsstenene i Sønderjylland.

Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 7-15.

Redaktion af Frode Sørensen: "Revolutionen og Magten".

Årbog for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot &  Historisk Samfund for Als og Sundeved. 208 s.

Redaktion af Sønderjyske Museer 2008.

Årbog for Museum Sønderjylland. 168 s.

Billedredaktør på Sønderjyllands Historie, bind 1.

Anmeldelser i 1066, Nordelbingen, Sønderjysk Månedsskrift, Historie-online og Nordisk Museologi.

 

2007

Erindringssteder nord og syd for grænsen / Erinnerungsorte nördlich und südlich der Grenze.

(Medforfatter Matthias Schartl).

Museet på Sønderborg Slot & Kulturstiftung Schleswig-Flensburg. 60 s., ill.

Barselsstorkens indtog i Danmark – et bidrag til studier i nytraditionalisme.

I: Folk og Kultur. Årbog for dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 2006, s. 79-99.

(Medforfatter Karen Margrethe Pedersen).

Sønderjyderne og Den Store Krig.

Redaktion sammen med Hans Schultz Hansen.

Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland og Museum Sønderjylland. 372 sider.

Heri fire egne bidrag:

Hjemmefronten – træk af hverdagslivet 1914-1918, s. 143-176.

Allierede krigsfanger i Sønderjylland, s. 177-202.

Mindesmærker i Danmark for faldne Sønderjyder, s. 289-318.

Sønderjyske soldatergrave i Frankrig og England, s. 319-332.

Den nationale kulturarv og Sønderjylland - et spørgsmål om nationale værdier eller kollektive erfaringer.

I: Astrid Jespersen, Marie R. Melchior og Marie Sandberg (red.):

Verden over. En introduktion til stats- og livsformsteorien og dens aktuelle anvendelse i etnologien. København 2006, Museum Tusculanums Forlag, s. 119-142.

(Medforfattere: Peter Dragsbo og Thomas Højrup).

God skik og orden i Sønderborg – Politiordningen af 1698. 32 sider.

Udgivet af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Redaktion og indledning.

Grundtvigs bidrag til udvikling af danske nationale symboler.

I: Grundtvig-Studier 2006, s. 67-98.

I  Centrum ved Grænsen – portræt af Sønderborg Kommune. 192 s.

(Medforfatter Peter Dragsbo).

Sonderburg – eine Stadt im Grenzland zwichen Dänisch und Deutsch.

I: Schriften der Heimatkundliche Arbeitgemeinschaft für Nordschleswi, s. 9-78.

 

2006

Tekstiler med nationale budskaber.

I: Spørg Birgitte! Festskrift til Birgitte Kjær. Købstadsmuseet Den Gamle By, s. 137-152.

National identitet.

I: Fokus 2 - kernestof i historie i gymnasiet. Gyldendal, s. 88-113.

The Danes.

I: Manfred Beller and Joep Leerssen (ed.):

Imagology. The cultural construction  and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam New York 2007, s. 138-141.

Die 12 Metamorphosen von Düppel - eine Kulturlandschaft im Dienst der Erinnerungspolitik.

I: Silke Göttsch & Kai Detlev Sievers (Hg.):

Kieler Blätter für Volkskunde.  Kiel 2007, s. 23-50.

Danska minnesmärken från kriget 1914-1918. Redskab för at tolka historien.

I: Jonas Frykmann & Billy Ehn (red.):

Minnesmärken. At tolka det förflutna og besvärja framtiden.  Stockholm: Carlssons, s. 202-237.

Holger Danske – en lysende legende.

Udgivet af Kronborg Slot & Slots- og Ejendomsstyrelsen. 40 s.

Danfoss på Als – fra landbrugsområde til industriområde.

I: Industri. 25 stk. kulturarv. Gads Forlag, s. 158-165.

Et tredje sakramente: Det sønderjyske kaffebord.

I: Birgit Jenvold (red.):

Kaffe og kage, te og chokolade. Koldinghus, s. 42-45.

Omhu og omsorg. Indblik i en sønderjysk herregårdshusholdning via en kogebog.

I: Britta Andersen m.fl. (red.):

Herregårdshistorie 2, Gl. Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum, s. 43-54.

Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter?  Sønderjyske Museer 2005-2007. 144 sider.

(Medredaktør Karen Margrethe Pedersen).

Heri tre bidrag:

Introduktion (m. Karen M. Pedersen) s. 9-18.

Spejlinger af regionale selvforståelser i Sønderjylland (m. Peter Dragsbo) s. 9-50.

Sidelys på sønderjyllandsbilleder (m. Katrine Kampe) s. 107-116.

Litterære gæstebud.

Efterskrift til Siegfried Lenz:

Kvaler ved det sønderjyske kaffebord. Forlaget Hovedland, s. 20-23.

Anmeldelser: 1066 – Tidsskrift for historie, Nord Nytt – Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik, Historie-online og Sønderjysk Månedsskrift.

Redaktion af Anne Katrine Gjerløf: Fejder om Fortiden. 128 s.

 

2005

Danish and German Commemorations at Dybbøl Battlefield.

I: Wissenschaftliches Kolloquium – Europäische Nationaldenkmale im 21. Jahrhundert – Nationale Erinnerung und europäische Identität. Leipzig 2005, s. 97-106.

De slesvigske hertuger.

Redaktion sammen med Carsten Porskrog Rasmussen og Lennart Madsen.

Historisk Samfund for Sønderjylland. 383 s. ill.

Heri tre kapitler:

Hertug Hans den Yngre, s. 156-183.

De sønderborgske hertuger, s. 184-197.

Hertugerne af Pløn, s. 246-263.

Sønderborg i 750  år.

Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved. 312 s. ill.

(Redaktion sammen med Peter Dragsbo).

Heri kapitlet:

Sønderborg i Grænselandet mellem dansk og tysk, s. 205-251 og et antal faktabokse m.v.

Sønderjysk Kulturarv.

Museumsrådet for Sønderjyllands Amt 2005, 156 s.

Heri tre artikler:

(Redaktion sammen med Peter Dragsbo)

Introduktion (med Peter Dragsbo) s. 7-9.

Den nationale kulturarv og Sønderjylland – et spørgsmål om "nationale" værdier eller kollektive erfaringer (med Peter Dragsbo og Thomas Højrup) s. 10-21.

Når kulturgods bliver til kulturarv – om dansk-tyske udvekslinger af  kulturgods, s. 148-156.

Als og Sundeved 1940-45. 2. udg.

Museet på Sønderborg Slot, 305 s. ill.

(Medforfatter Henrik Skov Kristensen)

Vom Gegeneinander zum Miteinander.

I: Kennzeichen DK.

Udgivet af Kgl. Dänischer Botschaft Berlin, s. 3-9.

Fra modstandere til medborgere.

I: Danske Museer, 2, s. 19-21.

(Medforfatter: Peter Dragsbo).

"Vom Gegeneinander zum Miteinander". Zur Problematik einer Ausstellung über die Bonn-Kopenhagener Erklärungen.

I: Grenzfriedenshefte, 1, s. 51-56.

Die Schlacht bei Idstedt und die Schlacht bei Düppel / Slaget ved Isted og slaget  ved Dybbøl., s.100-104.

Die Volkabstimmungen in Schleswig 1920 / Folkeafstemningerne i Slesvig 1920, s.141-144.

Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen / København-Bonn Erklæringerne s. 205.

I: Manfred Gläser und Ingrid Sudhoff (red):

Nicht nur Sauerkraut und Smørrebrød! Deutschland und  Dänemark im 19. und 20. Jahrhundert / Ikke kun smørrebrød og sauerkraut. Danmark og Tyskland i det 19. og 20. århundrede. Lübeck 2005.

Biografier af Anna Marie Callø (s. 48-51), Helene Hanssen (s. 114-117),  J.P. Reimers (s. 216-220).

I: Det nationale portrætgalleri på Folkehjem.

Redaktion Hans Schultz Hansen og Ingolf Haase.

Udgivet af Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland. Aabenraa.

 

2004

Solofabrikken i Sønderborg.

I: Sønderjysk Månedsskrift 4- 2004, s. 120.

Socialdemokratiet i Sønderborg 1904-2004.

Museet på Sønderborg, 24 s.

Erinneringsorte der deutsch-dänischen Geschichte.

I: Bea Lundt (Hg.):

Nordlichter. Geschichtsbewusstsein und Geschichtsmythen nördlich der Elbe.

Köln, s. 391-411.

Forskning på museerne i Sønderjylland.

(Medforfatter Peter Dragsbo).

I: PLUK fra forskningen i Sønderjylland, s. 20-29.

Gæstebud og dagligliv på Sandbjerg omkring 1840.

I: Søren Rasmussen (red.):

Sandbjerg Mellem Sø og Sund.

Aarhus Universitetsforlag, s. 215-232.

Et kristeligt, kongeligt, fyrsteligt fangenskab. Regnskaber fra Sønderborg Slot fra Christian 2.s tid.

Historisk Samfund for Als og Sundeved & Museet på Sønderborg Slot. 144 s.

(Medforfatter Birgit Christensen).

Maries Åbenbaringer.

I: Birgit Jenvold (red.):

Fantasier på Spil. Fremmede verdener fra Ithaka til Hogwarts. Kolding 2004, s. 19-11.

Seersken fra Iller Mark.

I: Fra Broagerland XIII. Broager, s. 56-65.

 

2003

Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, bd. I-II.

Skriftserien Etnologiske Studier Museum Tusculanums Forlag. 1200 sider.

Nationale symboler i Det Danske Rige.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 3-2003, s. 45-49.

"Branding" af den danske stat og nation.

I: PLUK fra forskningen i Sønderjylland, s.1-15.

Første Verdenskrig i mikroperspektiv. Maria Gørrigsens Åbenbaringer.

Historisk Samfund for Als og Sundeved, Foreningen Danmarks Folkeminder & Museet på Sønderborg Slot. 132 s.

Første Verdenskrig i mikroperspektiv - syner og åbenbaringer.

I: PLUK fra forskningen i Sønderjylland, s. 23-32.

Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle særtræk. Festskrift til Bjarne Stoklund.

Forlaget  Skippershoved,  254 s.

(Medredaktør Palle O. Christiansen).

Heri  to bidrag:

Indledning, s. 17-14.

Hvad er - i øjeblikket - det særligt sønderjyske ved Sønderjylland? s.123-143.

 

2002

Kultur i database – monument, ideologi og landskab.

I: ...herfra min verden går. Dansk identitet i fortid, nutid og fremtid.

Vejle, s. 145-156.

(Medforfatter Eske Wohlfahrt).

Idrætten i det nationales tjeneste.

I: Idrætshøjskolen i Sønderborg 50 år. Sønderborg, s. 5-29.

Mangfoldighed og flertydighed. Danske billeder kommenteret af 559 personer.

I: Folk og Kultur, s. 85-110.

Om myters sejlivethed.

I: Axel Johnsen og Birgitte Thomsen (red.):

19 myter i Sønderjyllands historie. Aabenraa, s. 9-12.

Christian II og det runde bord.

I: Axel Johnsen og Birgitte Thomsen (red.):

19 myter i Sønderjyllands historie. Aabenraa, s. 44-58.

National identitet og regional selvforståelse afspejlet i museumsgenstande.

I: Med hjælp fra …Ny Carlsbergfondet i dag, s. 304-309.

 

2001

Reflexionen über den Kampf um Friedrichstadt.

I: Grenzfriedenshefte, 2, s.3-16.

Dänische Mythen von Königin Thyre bis zum Krieg von 1864.

I: Monica Flacke (red.):

Mythen der Nationen - ein europäisches Panorama. 2. udg.

München und Berlin, s. 78-100.

(Medforfatter: Birgit Jenvold).

Den danske nationaldag – partipolitikkens og polemikkens dag.

I: Brit Marie Hovland og Olaf Aagedal (red.):

Nasjonaldagsfeiring i fleirkulturelle demokrati.

Serien Nord, udgivet af Nordisk Ministerråd. København 2001, s. 111-120.

Den færøske nationaldag – en århundredgammel, rodfæstet tradition.

I: Brit Marie Hovland og Olaf Aagedal (red.):

Nasjonaldagsfeiring i fleirkulturelle demokrati.

Serien Nord, udgivet af Nordisk Ministerråd. København 2001, s. 121-128.

Den grønlandske nationaldag – en nyskabt og rodfæstet tradition.

I: Brit Marie Hovland og Olaf Aagedal (red.):

Nasjonaldagsfeiring i flerkulturelle demokrati.

Serien Nord, udgivet af Nordisk Ministerråd. København 2001, s. 129-136.

Thyra Danebod, Johanne Hansen og Johanne Ohrt.

Tre biografier i:

Dansk Kvindebiografisk Leksikon, bd. 2 og 3.

Fordanskningen af kulturlandskabet.

I: Tidsskriftet Antropologi, 42, s. 89-98.

Anmeldelser i Sønderjyske Årbøger og Nord Nytt.

 

2000

Der Kampf  um die nationale Denkmäler und Monumente im deutsch-dänischen  Grenzland 1848-1998.

I: Bernd Henningsen (red.):

Begegnungen. Deutschland und der Norden im 19.  Jahrhundert.

Berlin. S. 241-255.

Fred vokser sjældent ud af kanoner.

I: Siden Saxo, 3, s. 27-35.

Die schleswigschen Kriege. Danebrogorden. m.fl. Leksikonartikler.

I: Schleswig-Holstein Lexikon. Neumünster.

Bitten Clausen.

Biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon, bd. 1.

Dänische Kompagnifahnen als preussiche Trophäe und deutsche Versöhnungsgeschenk.

I: Grenzfriedenshefte, 3, s. 207-214.

Reflexionen über den Kampf um Friedrichsstadt.

I: Gerd Stolz (red.):

Der Kampf um Friedrichsstadt im Jahre 1850.

Gesellschaft für Friedrichsstädter Stadtgeschichte. Husum, s. 141-154.

Julegilder og andre festmåltider  - et gastronomisk-litterært strejftog.

I: Den jyske Historiker, julenummer, s. 30-40.

Anmeldelser i Sønderjyske Årbøger, Sønderjysk Månedsskrift og Nord Nytt.

 

1999

Die nationale Symbolik in Schleswig in der Periode 1864-1900.

I: Henrik Becker-Christensen (red.):

Geschichte Schleswigs vom frühe Mittelalter bis 1920.

Institut for Grænseregionsforskning, s.137-159.

Dannebrog - statens symbol eller folkets? Danske flagskikke gennem 150 år.

I: Bjarne Stoklund (red.):

Kulturens nationalisering. København, s. 100-138.

"Frø af ugræs er føget over hegnet..." Striden mellem dansk og tysk afspejlet i detSønderjyske kulturlandskab.

I: Nordisk Bygd, Tidsskrift for Nordisk Kulturlandskabsforening, 12, s. 36-44.

Dybbøl Bjerg og Skanser - et militært og civilt kulturlandskab.

I: Nordisk Bygd, Tidsskrift for Nordisk Kulturland skabsforening, 12, s. 45-55.

Teglværker ved Iller Strand.

Årsskrift for Cathrinesminde Teglværksmuseum. 40 sider, ill.

(Medforfatter Kim J. Paulsen).

"Den herligste Seir Dansken endnu har tilkiæmpet sig".

I: Siden Saxo, 2, s. 41-48.

Danske kompagniflag fra 1864-krigen-fra preussisk trofæ til tysk forsoningsgave.

I: Sønderjyske Museer 1999, s. 43-48.

Myten om Niels Ebbesen, der slår grev Gert ihjel for at redde Danmark.

I: Nina Damsgaard (red.):

Figur og form. Middelalderen i efterkrigens billede. Vejle, s. 39-45.

(Medforfatter Birgit Jenvold).

Anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift og Nord Nytt.

 

1998

Det sønderjyske kaffebord - et samspil mellem nationalpolitik og kosttradition.

Grænseforeningens årbog 1998. 48 sider.

(Medforfatter Birgit Jenvold)

Danske myter - fra Dronning Thyre til krigen i 1864.

I: Fortid og Nutid, 1, 1998, s. 5-49.

Dänische Mythen von Königin Thyre bis zum Krieg von 1864.

I: Monica Flacke (red.):

Mythen der Nationen - ein europäisches Panorama.

Deutsches Historisches Museum. Berlin, s. 78-100.

(Medforfatter: Birgit Jenvold).

1848 i dansk historiemaleri.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 4, 1998, s. 94-99.

(Medforfatter: Birgit Jenvold).

Den tapre Landsoldat - menigmands heltemonument.

Der tapfere Landsoldat - ein Heldendenkmal über den Mann aus dem Volk.

I: Axel Johnsen (red.):

Med Gud for Konge og Land. Für Freiheit und Einigkeit.

Sønderborg/Flensborg/Kolding, s. 55-69.

Krig og Kærlighed i 1864. Breve mellem Sønderborgs borgmesterpar Hilmar og Olufa Finsen.

Historisk Samfund for Als og Sundeved. Sønderborg. 216 s. ill.

Teglet og tiden.

I: Inge Adriansen og Egon Rasmussen (red.):

Stene for Brød. Teglværksspillet på Cathrinesminde.

Årsskrift for Cathrinesminde, s. 6-9.

"så Hans kan kende mig, når vi mødes" · om Mette Nørgaards sorte brudekjole.

I: Folkeminder 2, s. 8-10.

Sølvpokaler, nationalkamp og riffelskydning.

I: Nordslesvigske Museer, 23, s. 69-74.

Anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift og Nord Nytt.

 

1997

Dybbøl Mølle - Monument og Museum.

Katalog til Dybbøl Mølle. Museet på Sønderborg Slot. 32 s.

Dybbøl Mill - Monument & Museum.

Katalog til Dybbøl Mølle. Museet på Sønderborg Slot. 32 s.

Düppel Mühle - Monument & Museum.

Katalog til Dybbøl Mølle. Museet på Sønderborg Slot. 32 s.

Eine Gedenktafel für Meuterer? Zur Hinrichtung von elf deutschen Marinesoldaten in Sonderburg nach Kriegsende am 5. Mai 1945.

I: Grenzfriedenshefte, 2, s. 99-123.

(Medforfatter Jürgen Karwelat).

"Jens er aldrig, men der var for mange”.

To skillingsviser som udtryk for dansk nationalselvforståelse i 1864-krigen.

I: Else Marie Kofod & Eske K. Mathiesen (red.):

Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø. København, s. 96-108.

Die Flaggenmanie der Dänen - über Hintergrund und Geschichte der volkstümlichen Beflaggung im Dänemark.

I: Kieler Blätter zur Volkskunde, 29/1997, s. 37-60.

Et sønderjysk industrimuseum med feltstationer. Forslag til bevaring og dokumentation af industrihistorien i Sønderjyllands amt.

I: Nordslesvigske Museer 1997, s. 73-79.

(Medforfatter Kim J. Paulsen).

Hymnen und Flaggen im nationalpolitischen Zusammenhänge des 19. Jahrhunderts.

I: Bernd Henningsen m.fl. (red):

"Wahlverwandtschaft - Skandinavien und Deutschland 1800-1914".

Deutsches Historisches Museum, Berlin. S. 39-43.

Anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift og Nord Nytt.

 

1996

Als og Sundeved 1940-45.

(Med Henrik Skov Kristensen).

Historisk Samfund for Als og Sundeved. Sønderborg. 305 s., ill.

"Jyllands formodede tyskhed i oldtiden" - den dansk-tyske strid om Sønderjyllands urbefolkning.

I: Else Roesdahl (red.):

The waking of Agantyr.

Aarhus University Press, s. 120-146.

Der dreijährigen Krieg - ein Bürgerkrieg im dänischen Gesamtstaat.

I: Gerd Stolz (red.):

Der Krieg 1848-1851.

Udg. af Istedhalle, s.184-191.

Sønderjysk Kogebog.

Christian Ejlers Forlag. København. 192 s., 3. udvidede udgave.

Nødpenge.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 1/2-96, s. 32.

Egnsspil i historiens tjeneste.

I: Arne Aabenhus (red.):

Genforeningsspillene 1995.

Ærens mark.  En udstilling på Dybbøl Mølle.

I: Inge Adriansen m. fl. (red.):

Krigen på museum.

Dansk Tidsskrift for Museumformidling, nr. 15, s. 23 -28.

Werden die Dänen stehen? Werden sie aushalten? Die deutsch-dänische Kriege 1848-50 und 1864.

I: Gerhard Paul, Uwe Danker, Peter Wulf (red.):

Geschichtsumschlungen. Sozial- und kultur-geschichtliches Lesebuch Schleswig-Holsteins 1848-1948.

Verlag Dietz, Bonn,  s. 22-33.

Nekrologer i Sønderjysk Almanak og Nordelbingen.

I redaktionen af Sønderjysk Månedsskrift.

Anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift, Folk og Kultur og Nord Nytt.

 

1995

Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920.

(Medforfatter Broder Schwensen).

Udg. af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte og Stadtarchiv Flensburg,

Aabenraa og Flensborg. 80 s. ill.

Von der deutsche Niederlage zur Teilung Schleswigs 1918-1920.

(Medforfatter Broder Schwensen).

Udg. af Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte og Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Stadtarchiv Flensburg og Institut for Sønderjysk Lokalhistorie,

Flensburg und Apenrade, 80 s. ill.

Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Rede zur Ausstellungseröffnung 29.1.1995.

I: Grenzfriedenshefte 1, s. 17-19.

"Før barnet ind i Danmarks havn". Utrykte afstemningsplakater af Thor Bøgelund.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 1/2-95, s. 5-8.

Agitationen i afstemningstiden.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 1/2-95, s. 32.

"Stenen står og slægter melde". Genforeningsmindesmærker.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 6-95, s. 156-161.

Kværs-døbefonten vender tilbage.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 9-95, s. 215-220.

Dannebrog i trængselstider.

I: Jesper Hjermind (red):

Om Dannebrog jeg ved ... Viborg, s. 19-30.

"In Dänemark bin ich geboren“. Identitätsstiftende Merkmal in Dänemark.

I: Schleswig-Holsteins Lied und Farben im Wandel der Zeit.

Schleswig, s. 27-38.

Herausg. Schleswig-Holsteinisches Heimatbund und Landes Archiv Schleswig-Holstein.

Kommunevåben for Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Broager og Sundeved.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 12-95, s. 316, 319, 326, 331, 332, 333.

"Dagen gryr". Om Jeppe Madsen Ohlsens Istedløve.

I: Nordslesvigske Museer, 20, s. 42-49.

Museumspædagogik 1969-1994.

I: Inge Adriansen (m. fl. red):

Dansk Museumspædagogik i 25 år. Dansk Tidsskrift for Museumsformidling, 14, s. 9-12.

Tendenser i museumsformidlingen i begyndelsen af 1990-erne.

I: Inge Adriansen (m. fl. red):

Dansk Museumspædagogik i 25 år. Dansk Tidsskrift for  Museumsformidling, 12, s. 153 -158.

I redaktionen af Sønderjysk Månedsskrift.

Anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift og  Nord Nytt.

 

1994

De Forenede Teglværker i Egernsund 1894-1994.

Udg. af Historisk Samfund for Als og Sundeved. 112 s., ill.

Fra ruin til museum. Beskæftigelsesprojektet på Cathrinesminde Teglværk 1986- 1993. 40 s.

Redaktion og bidrag til dette årsskrift.

Problemer med forskning i nationale identiteter.

I: National identitet. Fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i grænselandet.

Institut for Grænseregionsforskning, s. 7-19.

Der Knivsberg aus dänischer Sicht.

I: Jürgen Ostwald (red):

Der Knivsberg. 100 Jahre deutsche Versammlungsstätte in Nordschleswig. Heide 1994, s. 219-226.

Danmarks gamle løve. Fortolkninger af og forhandlinger om Istedløven 1862-1994.

I: Nord Nytt 54, s. 73-79.

Nis Puk fortæller om Sønderborg Slot.

Tekst til tegneserie, tegnet af Sverre Helmer Kristensen.

Museet på Sønderborg Slot. 20 s.

Bibelhistorie på sundevedmål. Lærer Johannes Iversen fra Iller og hans bibelhistoriskefortællinger på dialekt.

(Medforfatter Magda Nyberg).

I: Broagerland VIII, s. 101-118.

Andreas Lorenzen: Sydslesvigs betydeligste folkemindesamler.

I: Gottorp Amt 1994, s. 12-15.

Diasserien Dansk eller Tysk?

(Medforfatter Immo Doege).

70 dias m. teksthefte. Udgivet af Amtscentralen for Undervisningsmidler.

I redaktionen af Sønderjysk Månedsskrift.

Anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift og Nord Nytt.

 

1993

Industrien på museum.

I: Nordslesvigske Museer, 17, s. 41-52.

Cathrinesminde Teglværk - et sønderjysk industrimonument.

I: Tidsskriftet Tegl, 1, s. 34-36.

Fjerfuglebilleder.

I: Håndarbejde i skolen, 2, s. 11-13.

Arbejderboligerne ved Cathrinesminde.

(Medforfatter  John Kronborg Christensen).

Cathrinesminde Årsskrift, 32 s.

Nationales Symbol im Sturm.

I: Nordforum, 1, Berlin, s. 30-31.

Smøl Vold på Broagerland  - et besøg værd.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 4-93, s. 114-115.

Fester og mindesmærker på Skamlingsbanken efter 1864.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 5-93, s. 142-147.

Mindesmærket for modstandsbevægelsens faldne.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 5-93, s. 152-154.

Fjender og venner gennem 150 år.

I: Tidsskriftet Argument, 7, s. 20-23.

Dansk og tysk genspejlet i hinanden.

I: Uffe Østergaard (red.):

Dansk identitet?  Aarhus Universitet, s. 131-159.

Danish and German National Symbols.

I: Grundtvig Studier 1993, s. 61-90.

Dybbøllærken - en kommentar.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 7/8-93, s. 213.

Istedløven - et nationalt monument med vekslende symbol.

I: Bjørn Poulsen og U. Schulte-Wülwer (red):

Istedløven. Herning,  s. 81-116.

Samme i tysk udgave,  Der Istedlöwe, s. 81-116.

Løveviser.

I: Bjørn Poulsen og U. Schulte-Wülwer (red):

Istedløven, Herning,  s. 139-151.

Samme i tysk udgave, Der Istedtløwe, s. 139-151.

Myten om det runde bord.

I: Skalk, 5, s. 22-30.

Istedløven som symbol.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 11-93, s. 313-315.

Den tapre Landsoldat.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 11-93, s. 336.

Danmarksbilleder.

I: Nordslesvigske Museer, 18, s. 23-34.

Boganmeldelser i Nord Nytt og Sønderjysk Månedsskrift.

Kommentarer i Højskolebladet.

 

1992

Dansk eller tysk? Billeder af national selvforståelse i 1920.

(Medforfatter Immo Doege).

Udg. af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte og Institut für Regionale Forschung und Information. Aabenraa og Flensborg. 64 s. ill.

Deutsch oder Dänisch, Bilder zum nationalen Selbstständnis im Jahre 1920.

(Medforfatter Immo Doege).

Udg. af Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte og Institut für Regionale Forschung und Information i samarbejde med Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk Samfund for Sønderjylland. Flensburg/Apenrade, 64 s. ill.

Dybbøl - et dansk og tysk nationalt symbol.

I: Sønderjyske årbøger 1992, s. 249-290.

Dybbøllærken - håbets budbringer.

I: Sprogforeningens Almanak, s. 34-56.

Düppel als dänisches Symbol.

I: Gerd Stolz:

Düppel-Dybbøl 1848-1849-1864-heute. Ein historischer Wanderführer über die Düppeler Höhen.

Udg. af Bund Deutscher Nordschleswiger und dem deutschen Museum Nordschleswig. Aabenraa/Sønderborg, s. 82-91.

Er Sønderjylland dansk eller tysk? Debatten om Sønderjyllands nationale identitet. 

I: Slesvigsk Grænselære. Vandkunsten bd. 7-8, s. 22-42.    

Tod auf dem Felde der Ehre. Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler in Nordschleswig.      

I: Grenzfriedenshefte 1, s. 37-50.

"Løgumkloster, en sørgelig klang i franske øren".

Løgumkloster krigsfangelejr og gravlund.

I: Løgumkloster Studier, 5, s. 162-183.

Boligforhold i teglindustrien. 

I: Sønderjysk Månedsskrift, 5-92, s. 155-159.

Nordborg Slot i 800 år.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 1-92, s. 40.

Bombardementet af Sønderborg 2.-3. april 1864.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 3-92, s. 104.

Cathrinesminde Teglværk.

I: Sønderjysk Månedsskrift 5-92, s. 184.

Tang Kristensen og Sønderjylland.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 7/8-92, s. 248.

Istedløvens historie.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 6-92, s. 216.

Industrien på Museum.

I: Særtryk fra Industrihistorisk Selskab.

Anmeldelse i Arbejderhistorie bd. 38, Ethnologia Scandinavica, Folk og Kultur, Sønderjysk Månedsskrift og Nord Nytt.

 

1991

Ivan fra Odessa. Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark 1914-1920.

130 s., ill.

Udg. af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Danish and German National Symbols.

I: Ethnologia Scandinavica, s. 34-52.

Kvindeliv på teglværkerne ved Flensborg Fjord i tre generationer.

Årsskrift fra Cathrinesmindes Venner. Gråsten 1991, 25 s., ill.

Johanne Hansen. Et rids af en særegen kvindes liv.

I: Pigtraad-Gestapofangen, nr. 7, 1991, s. 165-168.

Død på ærens mark.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 11/12-91, s. 320.

Leg med nødder.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 11/12-91, s. 324.

Ernæring, Brændevin og Ringridning.

I: Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk.

Anmeldelser i Nord Nytt, Sønderjysk Månedsskrift og Ethnologia Scandinavica.

 

1990

Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet. Brug af folkeminder og folkesprog i nationale identitetsprocesser – især belyst ud fra striden mellem dansk og tysk i Sønderjylland.

krifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt. 220 s., ill.

Skikke og traditioner i årets løb i Nord- og Sydslesvig.

Musehøtte, ringridning og martinsregning.

Grænseforeningens årbog 1990. 38 s., ill.

Der Knivsbjerg – deutsche Versammlungsstätte, nationales Monument, Ehrenhain und Jugendhof.

I: Grenzfriedenshefte, 2, 1990, s. 143-152.

Kvinder i teglværksindustrien gennem tre generationer.

I: Arbejderhistorie, 34, 1990, s. 2-17.

Lokalhistoriske foreninger og Arkiver i Sønderjylland (m. Henrik Fangel).

I: Lokalhistorisk Journal, 2, s. 10-15.

"De der blev tilbage" – efter afstemningen i Flensborg 14. marts 1920.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 3-90, s. 96.

Søndret folk er vokset sammen.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 7/8-90, s. 240.

Jul på en dansk bondegård i 1950'erne. (genoptryk).

I: Religionslæreren, nr. 6, 1989, s. 4-8.

Emnekasser – hvor, hvorfor, hvorledes? (genoptryk).

20 s. ill., udg. af Dansk Tidsskrift for Museumsformidling.

Stene for brød. (genoptryk).

I: Gyldenløve, nr. 2, 1989, s. 40.

Anmeldelser i Nord Nytt, Sønderjysk Månedsskrift og Etnologia Scandinavica.

 

1989

Knivsbjerg-tysk mødested, nationalmonument og mindepark.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 1-89, s. 17-21.

Fra marinestation til krigsinvalideskole.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 1-89, s. 32.

Jens Sengeløses brev til Friedrich der Achte. Et to-i-et brev fra 1864.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 2-89, s. 38-41.

Krigsudbruddet i 1864.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 2-89, s. 64.

Apropos Knivbjerg. Rigskanslerens lange rejse.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 3-89, s. 81-85.

Evigt ejes kun det tabte.

Guldhornsforestillinger fra Oehlenschläger til nutiden. 

I: Sønderjysk Månedsskrift, 7/8-89, s. 217-225.

Rendbjerg-figurer. Pynt på facaden på ejendomme i Sottrup sogn.

I: Årsskrift for Sottrup sogn 1989, s. 29-35.

Slesvigske skikke og traditioner.

I: Sydslesvigsk Årbog 1989 s. 5-31.

Lokalhistorisk arbejde i Sønderjylland 1889-1989

(Medforfatter Henrik Fangel).

I: Sønderjyske Årbøger 1989, s. 385-504.

Særtryk af samme artikel, udgivet af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

Høgebjerg på Als-et besøg værd.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 10-89, s. 298-299.

Freden i Wien i oktober 1864.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 10-89, s. 304.

Vandrehistorier.

I: Folkeminder, nr. 3, 1989, s. 9-14.

Anmeldelser i Nord Nytt, Etnologia Scandinavica og Sønderjysk Månedsskrift.

 

1988

Skibelund Krat, dansk mødested, mindepark og nationalmonument.

I: Sønderjysk Månedsskrift 2/88, s. 50-54.

Industrialisering og byudvikling 1870-1970.

I: By og Bolig, Sønderborg. Fra Als og Sundeved, bd. 66, s. 33-59.

Das wechselvolle Schicksal nationaler Denkmäler-die Düppel-reliefs in Berlin und Sonderburg.

(Medforfatter Henrik Fangel).

I: Grenzfriedenshefte, s. 103-111.

Textilunterricht im Museum -  zur museumspädagogischer Arbeit in Dänemark.

I: Gertrud Mosenthin (red):

Textilunterricht und Kulturelle Bildung. Kleiden und Wohnung, Bd. 6. Fachverband Textilunterricht in BRD.

Dronning Thyre og Dannevirkesagnet.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 2/88, s. 64.

Den traditionsrige (?) danske jul.

I: Blindes Jul, s. 44-47.

De sønderjyske Piger - fra forlæggerprofit til folkeeje.                        I: Sønderjyske Årbøger 1988, s. 5-42.

Også som særtryk udg. af Museet på Sønderborg Slot, 40 s.

Myter og realiteter i historiebøgerne. Om Christiern II i Sønderborg Fængsel.

I: Festskrift til Jørgen Slettebo Nordslesvigske Museer, 15, s. 131-142.

Anmeldelser: I: Nord Nytt og Sønderjysk Månedsskrift.

Redaktionelle arbejder:

Nordslesvigske Museer, bind 15, Festskrift til Jørgen Slettebo (m. Steen W.Andersen). Sønderjysk Månedsskrift (m. Henrik Fangel og Steen W. Andersen). By og Bolig, Fra Als og Sundeved, bind 66 (m. Boye Andersen, J. Slettebo m.fl.).

 

1987

"Så langt den danske tunge går ...".

Om H.P. Hanssens syn på grænsedragningen.

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 2, s. 37-40.

H.P. Hanssen-monumentet.

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 2, s. 34-36.

Glædelig påske - påskekort, æg lam, hare og kyllinger.

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 4, s. 121-123.

"Til pinse, når skoven er rigtig grøn".

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 5, s. 140-141.

Ketil Urne - en urnesten vender hjem.

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 9, s. 254-257.

"Siegessäule" i Berlin - et relief vender hjem.

(Med Henrik Fangel).

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 8, s. 220-224.

Apropos hjemstavnshistorien og det levende ord.

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 11/12, s. 337-338.

Mor Danmark. Valkyrie, skjoldmø og fædrelandssymbol.

I: Folk og Kultur 1987, s. 105-163.

Samme som særtryk, udgivet af Museet på Sønderborg Slot, 60 sider.

Folkeminder i nationalismens tjeneste.

I: Folkeminder, medlemsblad for foreningen Danmarks Folkeminder, nr. 2, 1987, s. 3-6.

Lokalspil-egnsspil.

I: Lokalhistorisk Journal, nr. 4, s. 18-20.

Cathrinesminde teglværk - et nyt sønderjysk museumsinitiativ.

(Sammen med Steen Ove Christensen).

I: Nordslesvigske Museer, 14, 1987, s. 48-57.

Anmeldelser i Nord Nytt, Folk og Kultur og Sønderjysk Månedsskrift.

 

1986

Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord - fra ide til virkeliggørelse. Gråsten 1986. 88 s., ill.

(Medredaktør og forfatter til 5 artikler om billedindsamling, genstandsindsamling, emnekasser og kritikken af teglværksspillet).

Det rullende museum - et nyt museumsinitiativ i Sønderjylland.

I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 8, s. 268-269.

Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet - om brug af folkeminder og folkesprog i den nationale bevidstgørelsesproces.

I: Pluk fra forskningen i Sønderjylland.  Institut for Grænseregionsforskning, s. 20-29.

Forsvarsanlæg i Sønderjylland gennem 2000 år.

(Medforfatter Erik Lindsø).

Diasserie med 60 billeder og teksthæfte med forslag til ekskursioner og supplerende litteratur, 52 s.

Udg. af Amtscentralen for Undervisningsmidler.

Træk af folkeskolens historie i Sønderborg 1864-1914.

I: Årsberetningen fra Skoleforvaltningen i Sønderborg 1986.

Ringridning i Sønderborg.

I: Helle Denckert (red): Ringridning i Sønderjylland.

Knud Jensen - folkemindesamler og lokalhistoriker.

En oversigt over hans indsamling og forfatterskab.

I: Nordslesvigske Museer, 13, 1986, s. 14-23.

Også trykt i Sønderjysk Månedsskrift nr. 11/12, s. 420-429.

Museernes vej ad fortidsghettoen.

Indlæg i: Museumsmagasinet, nr. 36, 1986, s. 2-3.

Kvindekår i 1500-årene.

I: Teaterprogrammet til "Dorothea, Skønhedens Dronning", udgivet af Sønderborg Spillene, 1986, s. 3-4.

Kost og kulturhistorie.

I: Hjemkundskab, udg. af hjemkundskabslærerforening, nr. 8, 1986.

Das rollende Museum.

I: Grenzfriedenshefte, 1986, nr. 4. s. 228-230.

Ler.

Undervisningshæfte udg. af sønderjyske museumspædagoger.

I redaktionen af Sønderjysk Månedsskrift fra august 1986.

           

Anmeldelser i Nord Nytt, Folk og Kultur og Sønderjysk Månedsskrift.

 

1985

Vogelbilder aus Eger.

I: Sudetenland. 1, München 1985, s. 48-50.

Det sønderjyske teglværksprojekt-historie, indhold og resultater.

I: Lokalhistorisk Journal, 1, s. 3-10.

Den lokalhistoriske teglindustri. 

I: Arbetare och änglar, Rapport fra International Touring Seminar on poputheatre and local history, 1985, s. 59-61.

Besættelsesårene i Sønderjylland.

48 dias m. teksthæfte m. Henrik Lundbak, udg. af Amtscentralen.

"Men ørnen han bygger i fjeldet ud". Ørnebrønden i Sønderborg og andre Ørneviseillustrationer.

I: Nordslesvigske Museer, 12, 1985, s. 149-160.

Julebrev fra Museet på Sønderborg Slot.

The Theory behind quided tours in Museums. How to practise guided tours.

I: Market of ideas, no. 33, June 85, Icom/Ceca.

 

1984

Det levende ord.

I: Dansk tidsskrift for Museumsformidling, 7, 1984, s. 8-11.

Kendte og ukendte selvfølgeligheder om omvisninger.

I: Dansk Tidsskrift for Museumformidling, 7, 1984, s. 12-17.

Krigens hverdag 1914-18. Træk af dagliglivet i Nordslesvig under Første Verdenskrig.

(Medforfatter Henrik Fangel).

Udg. af Amtscentralen for Undervisningsmidler i Sønderjyllands Amt.

Engagement und Offenheit, Museumspädagogische Arbeit in Dänemark.

I: Museen in Schleswig-Holstein, Heft 6, 1984, s. 10-11.

Teglværksprojektet i Sønderjylland.

I: Rapport fra Nordisk Forskersymposium om bevaring og dokumentation af industrimiljøer. København 1984, s. 27-33.

Redaktion af og bidrag til:

Leddet er af lave.

Udstillingskatalog 24 s., udg. af Haderslev og Sønderborg Museer.

Teglværker ved Flensborg Fjord - 100 år i billeder.

(Medforfattere Karsten Biering og Steen O. Christensen).

Sønderborg 1984, 104 s.

Julebrev fra Museet på Sønderborg Slot.

Anmeldelse i Folk og Kultur.

 

1983

Emnekasser - hvor, hvorfor, hvorledes?

Dansk Tidsskrift for museumsformidling nr. 6. 1983. 32 s.

(Medforfatter Marianne Bro Jørgensen).

Sønderborg, Dybbøl og Als samt Brug af museer i undervisningen.

I: Lejrskolemappe I-II.

Udgivet af Amtscentralen for Undervisningsmidler.

Sandbjerg-kogebogen - om et usædvanligt fund i Sottrup Kirke.

I: Årsskriftet for Sottrup sogn, 1983, s. 32-42.

De historiske samlinger.

Katalog til museet på Sønderborg Slot, 60 s.

De kulturhistoriske samlinger.

Katalog til Museet på Sønderborg Slot, 48 s.

Museet på Sønderborg Slot - katalog.

(Medforfatter J. Slettebo).  Her indgår de to ovennævnte publikationer.

Museet på Sønderborg Slot, 208 s.

Forviste Fonte.

I: Nordslesvigske Museer, 10, 1983, s. 63-70.

Teglværker i 200 år.

Programartikel i teaterprogrammet til teglværksspillet, s. 5-7.

Sønderjyske Museer i undervisningen.

(Medforfatter Stine Wiell). 

I: Noter om historie og undervisning, nr. 76, s. 27-29.

Udg. af foreningen af gymnasie- og hf-lærere i historie.

Emnekasser fanger interessen og skærper iagttagelsesevnen.

I: Folkeskolen nr. 23, s. 1030.

A history of Tileworks and Tileworkers illustrated by research, display, education and Local theatre.

I: Museum-Education udg. af ICOM.

Sønderjyske museer i undervisningen.

Bidrag til og redaktion af ringbind på 58 s.

Julebrev 1983.

Museet på Sønderborg Slot. 18 s.

Årets gang og årets fester.

I: Gråsten husholdningsskoles Årsskrift 1983, s. 40-43.

Anmeldelser i Nord Nytt og Sønderjysk Månedsskrift.

 

1982

Troen som helbreder  - om vortefjernelser og andre troshelbredelser.          

I: Folk og Kultur, 1982, s. 5-22.

Kostvaner i en krisetid - om kostvaner i Nordslesvig under Første

Vverdenskrig.

I: Nord Nytt 1982, Madkulturelle Perspektiver, s. 45-54.

Ikke tale om flæsk i vællingen - om regionale kostvaner i Sønderjylland.

I: Nord Nytt 1982, nr. 14, s. 67-72.

Redaktion af og forord til Brigitte Adolphsen: En lille piges dagbog.

Udg. af Andreas Clausens Boghandel.

Lokalhistorisk Atlas.

Udgivet af Museet på Sønderborg Slot, 35 s.

Museumspædagogik - om virkeligheden bag et modebegreb.

I: Nordslesvigske Museer, 9, 1982, s. 52-57.

Julebrev 1982.

Museet på Sønderborg Slot.

Genoptryk af "Albuerne af bordet" (Arv og Eje 1976).

I: Hjemmenes Tværfag, meddelelsesblad vdr. Hjemmesfæren, udg. af Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

Sønderjyske Madopskrifter 3. udg.

Museet på Sønderborg Slot.

Anmeldelse i Historie og Samtidsorientering,  s. 72-73 og 328-329.

Fjerfuglebilleder – alsisk husflid eller bøhmisk masseproduktion.

I: Arv og Eje, 1981-82, s. 5-42.

 

1981

Det sure med det søde. Sønderjyske sylteopskrifter, 16 s.

Udg. af Museet på Sønderborg Slot.

Om brug af genstande som undervisningsmidler.

I: Historie og Samtidsorientering. 1981, s. 26-32.

Et himmelbrev på livet.

I: Løgumkloster studier, 3. 1981, s. 177-201.

Puk, poker og pebernødder-om spillebrætter og deres anvendelse.

I: Nordslesvigske Museer, 8, 1981, s. 44-49.

Julebrev 1981.

Udg. af Museet på Sønderborg Slot.

Anmeldelse i Nord Nytt.

 

1980

En patriot og forretningsmand i krig.

I: Præstø Årbøger 1979-1980, s. 7-20.

Museer i Nordslesvig.

(Medforfatter  Stine Wiell).

Brochure udgivet af Museumsrådet for Sønderjyllands amt.

Tegl.

Hæfte til orienteringsundervisning 4.-6. klasse.

Udgivet af Amtscentralens pædagogiske Information, Aabenraa.

20 s., ill.

Først oplive, så oplyse - om førskolebørn på Museum.

I: Nordslesvigske Museer, 7, 1980, s. 108-112.

Hvad ting kan bruges til - og hvordan. Om brug af genstande i undervisningen.

I: Nordslesvigske Museer, 7, 1980, s. 100-107.

Statens og Amternes Museumsformidlingsforvaltning.

Debatoplæg med Stine Wiell.

I: Museumsmagasinet, 11.

Forord

I: En erfaren Husmoders Kogebog.

Strandbergs Forlag. 1980.

Wie arbeiten wir mit Gegenstände?

I: MOI-bulletin, nr. 23, oktober 1980, s. 8-9.

Animer d'abord, instruire ensuite.

I: MOI-bulletin, nr. 23, oktober 1980, s. 10.

"Ikke tale om flæsk i vælling".

I: Tidsskriftet Hjemkundskab, 10, oktober 1980, s. 13-15.

Redaktion af Max Müller: Jeg blev i min by.

Andreas Clausen Boghandel, Sønderborg.

Julebrev 1980.

Museet på Sønderborg Slot.

Anmeldelser i Museumsmagasinet og Sønderjysk Månedsskrift.

 

1979

Skoletjenesten i undervisningen.

I: Museumsmagasinet nr. 9.

"Oh Teures Land du Doppeleiche" - om rodfaste symboler i grænselandet, især de Slesvigske dobbeltege.

I: Festskrift til Hans Neumann,

Nordslesvigske Museer, 1979, s. 133-148.

Også i Sønderjysk Månedsskrift 11/12, 1979, s. 493-508.

Juleskikke på Als og Sundeved.

Alsingergildets skriftserie, 9, 108 s.

Havbogade i Sønderborg.

Skitser til et portræt af en gade i udviklingens vold-fortalt i 20 billeder.

I: Årbog for Købstadsmuseet Den Gamle By, s. 37-67.

Også udgivet som særtryk fra Den Gamle By.

Fra Uld og hør til dragter og linned.

Diasserie på 48 stk. med teksthefte, udgivet af Museet på Sønderborg Slot. 

Julebrev 1979.

Museet på Sønderborg Slot, 12 s.

Zaren i Hønsehuset.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 8, 1979, s. 257-59.

Støvets år.

(Medredktør Finn Grandt Nielsen).

Særnummer af STOF maj 1979 til DKM's 50-års jubilæum.

Kaffebordet - sønderjydernes 3. sakramente.

I: Folk og Kultur 1979, s. 5-31.

Årbog for foreningen Danmarks Folkeminder.

 

1978

Medforfatter til Lejrskolemappe for Sønderjylland.

Afsnit om Als, Sønderborg, Dybbøl og brug af museer som undervisningsmiddel.

Amtscentralen for Undervisningsmidler, Aabenraa.

Sønderborg Slot.

40 dias med et teksthefte.

Amtscentralen for Undervisningsmidler, Aabenraa.

1864 i samtidens billeder.

40 dias med teksthefte.

Amtscentralen for Undervisningsmidler, Aabenraa.

Tante Jane og krigen.

I: Vejle Amts Årbøger 1978, s. xx-xx.

Medforfatter og medredaktør af

Sønderborg i hundrede år 1878-1978.

Årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved 1978.

Forord

I: Hr. Sørensen, Hr. Birks og Hr. Møllers Lystreise til Hæren i Sommeren 1850.

Strandbergs Forlag.

Grundsten.

I: Skalk, nr. 3, 1978, s. xx-xx.

Hånd i Hånd, om håndfaste symboler, især i smykkekunsten

(Medforfatter Karen Andersen).

I: Nordslesvigske Museer 5, 1978, s. 51-58. Også i særtryk fra Bangsbo-museet.

Sønderjysk historisk ABC.

2. udgave, Museet på Sønderborg Slot.

Julebrev 1978.

Museet på Sønderborg Slot, 12 s.

Sønderjyske Madopskrifter.

2. udgave. Museet på Sønderborg Slot.

Anmeldelser i Museumsformidling nr. 3, Folk og Kultur og Sønderjysk Månedsskrift.                         

 

1977

"Lanterne, lanterne" - om lanternegang i Sønderjylland siden århundredskiftet.

I: Festskrift til Holger Jacobsen.

Nordslesvigske Museer, 4, 1977, 94-101.

Også i Sønderjysk Månedsskrift 11/12, 1977s. 422-429.

Albuerne-af-bordet-og-lad-være-at-snakke-med-mad-i-munden.

Bordskik i danske miljøer siden 1920.

I: Arv og Eje s. 132-162.

Julebrev 1977.

Udg. af Museet på Sønderborg Slot, 12 s.

Om regionale kostvaner.

I: Husholdningsbladet 1977, nr. 7.

Om fædrelandskærlighed.

Forord i: Fædrelandskjærlighed, udgivet af Strandbergs Forlag.

Samarbejde mellem museum og skolecentral.

I: Idebog for Skolecentraler.

Museer i Nordslesvig.

(Medforfatter Stine Wiell).

Brochure udg. af amtsmuseumrådet.

 

1976

Redaktion af Erik Skram: Hinsides Grænsen.

(m. J. Slettebo). Strandbergs Forlag.

En Winter-Nattergal.

(Medforfatter Mette Müller).

I: Nordslesvigske Museer, 3, s. 44-52.

1864 i Samtidens aviser.

Gyldendal 70 s.

Krig og hverdag 1848-1864.

I: Dybbøl Sogns Historie s. 348-382.

Dansk eller Tysk 1864-1914.

I: Dybbøl Sogns Historie s. 411-428.

Afstemning og Genforening.

I: Dybbøl Sogns Historie s. 446-469.

Torpedostationen ved Høruphav.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 2, 1976, s. 41-43.

Jul på en dansk bondegård i 1950'erne.

I: Jul i mange lande, s. 20-28.

Forlaget Forum.

Sønderjyske drikkeopskrifter.

Udg. af Museet på Sønderborg Slot, 16 s.

Julebrev 1976.

Udg. af Museet på Sønderborg Slot, 12 s.

Universalmiddel mod tørst, tobakshunger og søsyge.

I: Sønderjysk Månedsskrift 7, 1976, s. 274-75.

 

1975

Dybbøl Nødpenge.

I: Numismatisk Tidsskrift, 15. årgang nr. 2, 3, 4.

Juleskikke i Sønderjylland.

I: Køkkenskolebladet, november 1975.

Sten for brød.

I: Skalk, 6.

Etnologiske Undersøgelser på Sønderborg Museum.

I: Nordslesvigske Museer, 2, s. 38-40.

Høkere og handlende i Havbogade 1900-1975.

I: Nordslesvigske Museer, 2, s. 41-48.

Julebrev 1975.

Udg. af Museet på Sønderborg Slot, 12 s.

 

1974

Krigsfanger som fremmedarbejdere.

I: Folk og Kultur, 1974, s. 76-89

Årbog for Foreningen Danmarks Folkeminder.

Julebrev 1974.

Museet på Sønderborg Slot, 12 s.

Beretningen om en fiasko.

I: Historie og Samtidsorientering, nr. 1.

Museumspædagogik i Sverige.

I: Historie og Samtidsorientering, nr. 2.

 

1973

Sønderjyske Madopskrifter                       

Museet på Sønderborg Slot, 24 s.

Krigskost.

I: Sønderjysk Månedsskrift, 4, 1973, s. 122-123.

Sønderjysk Koge- og Bagebog.

(Medforfatter Maria Bøgvald)

Chr. Ejlers Forlag, 1973, 168 s.

Sønderjyske Brudgomskobler.

Kildemateriale om skovdrift i 1700 årene.

Udg. af Museet og Skolecentralen, 12 s.       

 

1972

Mad og drikke i Sønderjylland.

(Medforfatter Jørgen Slettebo)

I: Sønderjysk Månedsskrift, 10, 1972, s. 348-354.

Kroer, Restauranter, gæstgivere og hoteller i Sønderborg 1900-1920.

I: Fra Als og Sundeved, nr. 51, s. 59-77.

Sønderjysk historisk ABC

Museet på Sønderborg Slot, 24 s.                     

 

1969

Byrådsreferater fra Sønderborg i 1919.

I: Fra Als og Sundeved, nr. 48, s. 34-45.

Udvandringen fra Sønderjylland 1864-1914.

I: Fra Als og Sundeved, nr. 48 s. 89-102.                                                  

 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·