logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Publikationer      

Bookmark and Share

Inge Adriansen

René Rasmussen

Museets Årbøger

Faldne 1914-1918

med tilknytning til

Sønderjylland

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museets årbøger 1926-2015

Skriftserien "Fra Als og Sundeved"

Skriftserien handler om meget mere end blot Als og Sundeved. Den rummer både rigshistorie, regionalhistorie og lokalhistorie. Den blev påbegyndt i 1926 som afløser af Heimatblätter für Alsen und Sundewitt. Den blev i de første mange år – formelt – kun udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved, men reelt som et fælles foretagende mellem Historisk Samfund og Museet på Sønderborg Slot og altid med en af museumsinspektørerne som forfatter eller redaktør. Der er trykte årsberetninger fra begge institutioner bagest i alle bøger fra og med nr. 40, udgivet i 1961.

1.   Jens Raben:

      Havnbjerg Kirke og gamle Minder fra Havnbjerg Sogn. 1926.

      62 sider, ill.

2.   Jens Raben:

      Ketting Kirke og et Afsnit af Sognets ældre Historie. 1928.

      52 sider, ill.

3.   Jens Raben:

      Ullerup Kirke og de adelige Gaarde i Sognet. 1928.

      53 sider, ill.

4.   Frederik Hansen:

      Kajnæs Sogns Historie. 1931.

      88 sider, ill.

5.   Jens Raben:

      Gamle Minder fra Svenstrup Sogn. 1932.

      67 sider, ill.

6.   Jens Raben:

      Udpluk af Egen Sogns Historie og Folkeminder.

      Under Medvirkning af Jørgen Nielsen, Guderup. 1932.

      124 sider, ill.

7.   Jens Raben:

      Udgravningerne i Vikingebyen Brovold 1931-1932.

      Foreløbig Beretning. 1932.

      19 sider, ill.

8.   Jens Raben:

      Sønderborg Skipperlaug og et Brudstykke af Byens

      Søfarts­historie.

      Udgivet i Anledning af Sønderborg Skipperlaugs

      320 Aars­fest. 1934.

      38 sider, ill.

9.   Jens Raben:

      Broagerland. 1934.

      104 sider, ill.

10. Jens Raben:

      Sønderborg. Gamle Minder og Smaatræk af Byens Historie.

      1935.

      105 sider, ill.

11. Jens Raben:

      Fra Notmark Sogn. 1936.

      65 sider, ill.

12. Jens Raben:

      Fra Hørup Sogn. 1937.

      90 sider, ill.

13. Jens Raben:

      Museet paa Sønderborg Slot og et Uddrag af Slottets Historie.

      1938.

      64 sider, ill.

14. Jens Raben:

      Oldtidsminder paa Alsider. 1938.

      72 sider, ill.

15. Jens Raben:

      Fra Ulkebøl Sogn. 1939.

      117 sider, ill.

16. Jens Raben:

      Fra Dybbøl Sogn. 1940.

      64 sider, ill.

17. Jens Raben:

      Sønderborg Bager- og Konditorlaug igennem 300 Aar. 1941.

      36 sider, ill.

18. Jens Raben:

      Sønderborg II. 1942.

      159 sider, ill.

19. Jens Raben:

      Gamle Minder fra Havnbjerg Sogn. 1943.

      95 sider, ill.

20. Jens Raben:

      Sønderborg Skyttelaug 1600-1880 og Oprettelsen af

      Borgerforeningens Skyttelaug 1881.

      Udgivet i Samarbejde med Borger­foreningen i Sønderborg.

      1943.

      37 sider, ill.

21. Jens Raben:

      Lysabild Kirke og Minder fra Sognet. 1943

      77 sider, ill.

22. Jens Raben:

      Hertug Hans den Yngre af Sønderborg.

      1545 - 25. marts - 1945. 1945.

      40 sider, ill.

23. Jens Raben:

      Folkesagn og gamle Fortællinger fra Ketting Sogn. 1946.

      95 sider, ill.

24. Jens Raben:

      Minder fra det gamle Sønderborg. 1947.

      128 sider, ill.

25. Jens Raben:

      Folkeminder fra Nordborg og Oksbøl Sogne. 1948.

      109 sider, ill.

26. Jens Raben og Svend. E. Wisse:

      Ringridning i Sønderborg. 1948.

      48 sider, ill.

27. Jens Raben:

      Bomærker fra Als og Sundeved. 1949.

      47 sider, ill.

28. Jens Raben:

      Sct. Marie Kirke i Sønderborg. 1950.

      16 sider, ill.

29. Jens Raben:

      »Du skønne Land«. Vor Hjemstavn i Billeder og Tekst. 1950.

      79 sider, ill.

30. Jens Raben:

      »Du skønne Land« II. Vor Hjemstavn i Billeder og Tekst. 1951.

      79 sider, ill.

31. Jens Raben:

      Haandværkere i det gamle Sønderborg. 1952.

      64 sider, ill.

32. Jens Raben:

      Vore Oldtidsmindes­mærker II. 1953.

      63 sider, ill.

33. Jens Raben:

      Minder fra Nybøl Sogn. 1954.

      71 sider, ill.

34. Jens Raben:

      Sottrup Sogn. 1955.

      71 sider, ill.

35. Jens Raben:

      Minder fra Tandslet Sogn. 1956.

      70 sider, ill.

36. Jens Raben:

      St. Marie Kirken i Sønderborg. 1957.

      65 sider, ill.

37. Historisk Samfund for Als og Sundeved 1908-1958.

      Redaktion: Jens Raben og Jørgen Slettebo. 1958.

      139 sider, ill.

38. Jens Raben:

      Minder fra Asserballe Sogn. 1959.

      55 sider, ill.

39. Jens Raben:

      Gamle Minder fra Asserballe Sogn II. 1960.

      64 sider, ill.

40. Sø og havn. Glimt fra ældre tiders søfart i Sønderborg amt.

      1961.

      Redaktion: Robert Huhle, Bent Miang og Jørgen Slettebo.

      76 sider, ill.

41. Degn og skole. Glimt fra gamle dages skolevæsen i Sønderborg

      amt.

      Redaktion: Bent Miang og Jørgen Slettebo. 1962.

      89 sider, ill.

42. Als og Sundeved i 1864. Befolkningens kår på Als og Sundeved

      under krigen i 1864.

      Redaktion: Bent Miang og Jørgen Slettebo. 1963.

      86 sider, ill.

43. Rejser og rejsende. Fremmedes besøg på Sønderborg-egnen

      1638­-1844.

      Redaktion: Jørgen Slettebo. 1964.

      96 sider, ill.

44. Lertøj og pottemagere. Ældre pot­temageri på Als og

      Sundeved.

      Redaktion: August Korse, Bent Miang og Jørgen Slettebo.

      1965.

      77 sider, ill.

45. Jørgen Slettebo:

      Præstegårde. Landsbypræstegårde på Als og Sundeved.

      Redaktion: August Korse, Bent Miang og Jørgen

      Slettebo. 1966.

      79 sider, ill.

46. Haver og gartnere.

      Redaktion: August Korse, Niels Thuesen og

      Jørgen Slettebo. Redaktion: Jørgen Slettebo. 1967.

      86 sider, ill.

47. Jørgen Slettebo:

      Renæssance-hoveder. Borgere i Sønderjysk kirkeinventar.

      Fotos: Mogens Larsen.

      Redaktion: August Korse, Niels Thuesen og Jørgen Slettebo.

      1968.

      94 sider, ill.

48. Fra afstemning og genforening. Spredte træk fra 1919-1920.

      Redaktion: Jørgen Slettebo. 1969.

      109 sider, ill.

49. Niels Knudsen:

      Sønderborg Skipperlaug 1571-1971.

      Redaktion: Jørgen Slettebo. 1970.

      140 sider, ill.

50. Jørgen Steen Jensen:

      Hertug Hans den Yngre. En biografi.

      Katalog over mønter og fortegnelse over møntfund.

      Udgivet i samarbejde med Numismatisk Forening for

      Nord- og Sydslesvig. 1971.

      199 sider, ill.

51. Kroer og gæstgiverier.

      Redaktion: Jørgen Slettebo. 1972.

      102 sider, ill.

52. Jørgen Slettebo:

      Sønderborg Slot. Restaurering og historie. 1975.

      154 sider, ill.

53. Hans Peter Hansen:

      Amtsbanerne på Als. 1975.

      116 sider, ill.

54. Chr. Jørgensen og Peter Petersen:

      Fra Nybøl herred og sogn.

      Redaktion: Hans Peter Hansen og Jørgen Slettebo. 1976.

      162 sider, ill.

55. Gamle fotografier fra Als og Sundeved.

      Redaktion: Hans Peter Hansen, Hans Lind og Jørgen

      Slettebo. 1977.

      108 sider, ill.

56. Hundrede år i Sønderborg. En kavalkade gennem tiden

      1878-1978.

      Redaktion: Inge Adriansen, Hans Peter Hansen, Robert

      Madsen og Jørgen Slettebo. 1978.

      Udgivet i samarbejde med Sønderborg Handelsstands-

      forening.

     143 sider, ill.

57. Henrik Fangel og Jørgen Slettebo:

      Adel og hertuger på Als og Sundeved. 1979.

      106 sider, ill.

58. Hans Peter Clausen og Jørgen Paulsen:

      Augustenborgerne. Slægt - slotte - skæbne.

      Redaktion: Harald Roesdahl og Jørgen Slettebo. 1980.

      350 sider, ill.

59. Sønderborg mellem to krige 1920-40.

      Redaktion: Finn Løvschall, Bent Clausen og Jens Peter

      Thomsen.

      Udgivet i samarbejde med Lion's Club Sønderborg. 1981.

      142 sider, ill.

60. Jens Raben:

      Oldtidsminder på Als og Sundeved.

      Redaktion: Boye Andersen, Hans Peter Hansen, Hans Lind

      og Jørgen Slettebo.

      Samlet og nyredigeret udgave af bind 14, 1938, og bind 32,

      1953. 1982.

      102 sider, ill.

61. Inge Adriansen og Jørgen Slettebo:

      Museet på Sønderborg Slot. Katalog til samlingerne. 1983.

      207 sider, ill.

62. Nordborg. Historien om Nordborg med tråde helt frem til vor

      egen tid.

      Redaktion: Boye Andersen. 1984.

      137 sider, ill.

63. Jørgen Bromand og Jørgen Slettebo:

      Heste på Als og Sundeved.

      Redaktion: Boye Andersen, Hans Lind og Jørgen Slettebo.

      1985.

      109 sider, ill.

64. Christen Hansens dagbog, Elstrup 1766 - 1810.

      Redaktion: Claus Bjørn, Boye Andersen og Jørgen Slettebo.

      Udgivet i samarbejde med Landbohistorisk Selskab. 1986.

      110 sider, ill.

65. Mejerier på Als og Sundeved.

      Redaktion: Boye Andersen. 1987.

      112 sider, ill.

66. By og bolig - Sønderborg.

      Redaktion: Inge Adriansen, Boye Andersen, Robin Gottlieb,

      Peter Jacobsen og Jørgen Slettebo.

      Udgivet i samarbejde med Sønderborg Andelsboligforening.

      1988.

      168 sider, ill.

67. Kirkegade 8, Sønderborg.

      Redaktion: Boye Andersen og Jørgen Slettebo. 1989.

      192 sider, ill.

68. Jørgen Paulsen:

      Et landkort over Als og Sundeved 1655.

      Redaktion: Jørgen Slettebo. 1990.

      90 sider, 3 tavler, ill.

69. Inge Adriansen:

      Ivan fra Odessa. Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark

      1914-1920.

      Redaktion: Boye Andersen og Jørgen Slettebo. 1991.

      135 sider, ill.

70. Valdemar Dreyer:

      Nørreskoven på Als.

      Redaktion Jørgen Slettebo. 1992.

      87 sider, 8 tavler, ill.

71. Inge Adriansen:

      De Forenede Teglværker i Egernsund: 1894-1994.

      Udgivet i anledning af organisationens 100 års jubilæum.

      1993.

      112 sider, ill.

72. Med Hugo Matthiessen gennem Sønderborg, Augustenborg og

      Nordborg 1920.

      Redaktion: Lorenz P. Christensen, Chr. Fægteborg og

      Jørgen Slettebo. 1994.

      167 sider, ill.

73. Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen:

      Als og Sundeved 1940-45. 1995.

      304 sider, ill.

74. Kim Jacobus Paulsen:

      "Det nytter ikke, at vi stritter imod" - Da Nordals blev

      industrisamfund i perioden 1950-1970.

      Redaktion: Inge Adriansen. 1996.

      176 sider, ill.

75. Jens Raben:

      Historier og Sagn fra Als og Sundeved.

      Redaktion: Lorenz P. Christensen m.fl.

      Indeks til skriftserien Fra Als og Sundeved bind 1-75 ved

      Lone Schmidt. 1998.

      137 sider, ill.

76. Inge Adriansen:

      Krig og kærlighed i 1864. Breve mellem Sønderborgs

      borgmesterpar Hilmar og Olufa Finsen. 1998.

      216 sider, ill.

77. Gunner Solvang:

      Husmandsliv under afvikling. Udvikling og forandring i et

      sønderjysk landbosamfund 1975-2000 med hovedvægt på

      nye tilflyttere.

      Udgivet i samarbejde med Landbohistorisk Selskab.

      Redaktion: Inge Adriansen og Mette Skougaard. 1999.

      412 sider, ill.

78. Fra Als og Sundeved 78.

      Redaktion: Thorkild Kjergaard. 2000.

      160 sider, ill.

79. Hans Peter Hansen:

      Jernbanerne på Als. Fra Kleinbahn til Mommark-bane.

      Redaktion: Hans Helmer Kristensen. 2001.

      132 sider, ill.

80. Helle Ravn og Peter Dragsbo:

      Taks og trempel, havekultur og byggeskik på Als gennem

       200 år. 2002.

       160 sider, ill.

81. Inge Adriansen:

      Første Verdenskrig i mikroperspektiv – Maria Gørrigsens

      åbenbaringer.

      Udgivet i samarbejde med Foreningen Danmarks

      Folkeminder. 2003.

      144 sider, ill.

82. Inge Adriansen og Birgit Christensen:

      Et Kristeligt, Kongeligt, Fyrsteligt Fangenskab. Regnskaber fra

      Sønderborg Slot fra Christian 2.s tid. 2004.

      144 sider, ill.

83. Inge Adriansen og Peter Dragsbo (red.):

      Sønderborg i 750 år – tværsnit og perspektiver. 2005.

      312 sider, ill.

84. I centrum ved grænsen. Portræt af Sønderborg kommune.

      Redaktion: Inge Adriansen, Peter Dragsbo og Hans Helmer

      Kristensen. 2006.

      192 sider, ill.

85. Anne Katrine Gjerløff:

      Fejder om fortiden.

      Redaktion: Inge Adriansen og Hans Helmer Kristensen.

      2007.

      128 sider, ill.

86. Frode Sørensen:

      Revolutionen og magten. Sønderborgarbejdernes historie

      1872-1922.

      Redaktion: Inge Adriansen. 2008.

     207 sider, ill.

87. Inge Adriansen og Peter Dragsbo:

      Lokal-, regional- og rigshistorie gennem 100 år.

      Historisk Samfund og Als og Sundeved og Museet

      Sønderborg Slot 1908-2008. 2009.

      192 sider, ill. 

88. Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg

      Slotskirke.

      Redaktion: Peter Dragsbo. 2010.

      100 sider, ill.

89. Inge Adriansen og Peter Dragsbo:

      Fem fyrsteslotte - Sønderborg, Nordborg, Augustenborg,

      Gråsten og Glücksborg. 2011.

      180 sider, ill.

90. Inge Adriansen og Lorenz P. Christensen:

      Kirkerne på Als og Sundeved. 2012

      320 sider, ill.

91. Inge Adriansen:

      De Slesvigske krige i kulturlandskabet i Sønderjylland. 2013.

      120 sider, ill. + CD

92. Wilhelm Jürgensen:

      Füsilierregiment "Königin" Nr. 86

      Redaktion: Martin Bo Nørregård og René Rasmussen. 2014.

      300 sider, ill.

93. Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og Axel

      Johnsen (red.):

      Sønderborgs Soldater

      Kasernen i Sønderborg 1907-2014. 2015

      172 sider, ill.

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·