logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Udstillingen i Hjemsted Oldtidspark
Besøg museet
Kontakt
Udstillingen
Om museet
 

 

      Udstillingen      


   

Udstillingens hovedtema er en skildring af det lille landbrugssamfund i landsbyen på Hjemsted Banke fra ca. 500 f.Kr. til ca. 600 e.Kr.

Landsbyens udvikling igennem jernalderens århundreder skildres i krig og fred, glæde og sorg, fødsel og død fra den første lille bebyggelse opstår på banken ved jernalderens begyndelse og indtil de sidste bønder flyttede fra banken kort før vikingetiden. I den periode levede godt 100 generationer af jernalderbønder på Hjemsted Banke med udsigt til marsken, og de fleste aspekter af deres liv skildres med udgangspunkt i de fund, der blev gjort under udgravningerne.

Udviklingen af huse, klædedragt og smykker, våben, husgeråd, redskaber, afgrøder, gravskikke, og lignende beskrives i en lang række montrer og tableauer. Samtidigt skildres den samfundsstruktur landsbyen var en del af igennem århundrederne, og der sættes fokus på udviklingen af de forskellige små fyrstedømmer, der efterhånden skulle komme til at danne grundlaget for både skabelsen af det danske kongerige og for udviklingen af det sønderjyske hertugdømme.

Parallelt med ovenstående skildres det store romerske rige, som udviklede sig i samme periode, og som på godt og ondt på flere måder kom til at præge det germanske samfund – selv en landsby så langt væk fra romerrigets grænser som Hjemsted.

I museet finder man også et særudstillingslokale, en videobiograf og en "fortællemose", hvor der kan fortælles om jernalderens samfund.

Via en spindeltrappe går man direkte fra museet op i en rekonstruktion af et stort gårdanlæg fra guldhornenes tid - ca. 450 e.Kr.

 


 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·