logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Undervisning
 

 

 

Stormflod på papir

Kunstmuseet i Tønder.

Stormflod på papir.


Skolehistorie

Sønderborg Slot.

Skolehistorie.


Arkæologi

Arkæologi Haderselv.

I arkæologens fodspor.


 

      Undervisning      


Bookmark and Share

Undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot


 

Billede: Befri Christian den 2. fra Sønderborg Slot

Befri Christian den 2. fra Sønderborg Slot

Et undervisningsforløb for skoleklasser fra 6. til 9. klassetrin.

I kældrene under Sønderborg Slot skal eleverne forsøge at bryde ind i for at befri den fængslede Christian den 2. Det kræver godt samarbejde, logisk og kreativ tænkning.

Læs mere her...


Billede: Nyt undervisningsmateriale - Dysser og Jættestuer, Danmarks pyramider

Nyt Undervisnings-

materiale

Dysser og Jættestuer - Danmark Pyramider.

Læs mere her...


I smedens værksted

To nye undervisningstilbud

I smedens værkted

og

Middelalderbyen Haderslev

- en byvandring

på Arkæologi Haderslev.

Læs om tilbudene her...


Jeg bor ved Vadehavet

 

"Jeg bor ved Vadehavet"

Partnerskabsaftale indgået med Tønder Kommune om under-visning af kommunens børn.

Læs om aftalen her...


Kulturhistorie Aabenraa

Kulturhistorie Aabenraa

Rundvisning, byvandring, skattejagt m.m. - Nyhed!


Gruttekassen

Arkæologi Haderslev.

Aktivitets og emnekasser

Her "Gruttekassen".


Billedskolen

Kunstmuseet Brundlund Slot.

Billedskolen.


På vaden

Højer Mølle.

På vaden.


Fra kælder til kvist

Sønderborg Slot.

Fra kælder til kvist.


 
 

Undervisning i felten

Museum Sønderjyllands mange afdelinger beskæftiger sig med en bred vifte af emner, der kan være relevante at inddrage i mange forskellige undervisningssammenhænge.

På museet findes såvel udstillinger som underbygger emnerne, og personale som meget gerne vil være med til, at give et museumsbesøg en ekstra dimension.

Herunder følger en oversigt over emner, som der er mulighed for at få undervisning i på en (eller flere) af afdelingerne i Museum Sønderjylland.

Folkeskolens kanonpunkter er fremhævet med rødt.

Du kan også bruge linkene til højre for at se de enkelte afdelingers tilbud.

 

 

 Absalon

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Adel & hertug

 

Augustenborg Slot

Sønderborg Slot

 

 

 Arkæologi

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Begravelsesskikke

 

Arkæologi Haderslev

(Stenalder til middelalder)

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Besættelsestiden

 

 

Sønderborg Slot

 

 Boliger i by og på land

 

Cathrinesminde Teglværk

Arkæologi Haderslev

Jacob Michelsens Gård

Kulturhistorie Tønder

Kulturhistorie Aabenraa

 

 

 Bronzealder

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Byhistorie

 

Arkæologi Haderslev

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

Kulturhistorie Aabenraa

 

 

 Christian II

 

 

Sønderborg Slot

 

 Christian IV

 

 

Arkæologi Haderslev

Sønderborg Slot

 

 

 Columbus

 

 

Kulturhistorie Aabenraa

 

 Dagligliv

 

Cathrinesminde Teglværk

Højer Mølle

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Design

 

 

Kunstmuseet i Tønder

 

 Ertebøllekulturen

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Etnografisk samling

 

 

Kulturhistorie Aabenraa

 

 Fiskeri

 

 

Højer Mølle

 

 Flinthugning

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Fossiler

 

 

Cathrinesminde Teglværk

Naturhistorie og Palæontologi

 

 

 Fængselshistorie

 

 

Kunstmuseet Brundlund Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Genforeningen 1920

 

 

Arkæologi Haderslev 

Sønderborg Slot

 

 

 Geologi

 

 

Cathrinesminde Teglværk

Naturhistorie og Palæontologi

 

 

 Grænsehistorie

 

 

Oldemorstoft

 

 Haver og havebrug

 

Cathrinesminde Teglværk

Højer Mølle

Jacob Michelsens Gård

Arkæologi Haderslev

 

 

 Husholdning

 

Arkæologi Haderslev

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Hvaler

 

 

Naturhistorie og Palæontologi

 

 Håndarbejde

 

Drøhses Hus

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Håndværk

 

Cathrinesminde Teglværk

Drøhses Hus

Arkæologi Haderslev

Højer Mølle

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Industrihistorie

 

Cathrinesminde Teglværk

 

 Jellingestenen

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Jernalder

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Jul

 

Arkæologi Haderslev

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

Kulturhistorie Aabenraa

Højer Mølle

 

 

 Kalmarunionen

 

 

Sønderborg Slot

 

 Kejser Augustus

 (romersk jernalder)

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Kirkehistorie og

 kirkekunst

 

 

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 Klædedragt

 

Arkæologi Haderslev

Drøhses Hus

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Korn og mel

 

Dybbøl Mølle

Arkæologi Haderslev

Højer Mølle

 

 

 Krige - 1848-1850

 

 

Sønderborg Slot

 

 1864

 

Historiecenter Dybbøl Banke

Sønderborg Slot

 

 

 1914-1918

 Første Verdenskrig

 

 

Sønderborg Slot

Arkæologi Haderslev

 

 1940-1945

 Anden Verdenskrig

 

 

Sønderborg Slot

 

 

 Kunst

 

Kunstmuseet Brundlund Slot

Sønderborg Slot

Kunstmuseet i Tønder

 

 

 Kunstindustri

 

 

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Købmandsbutik

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Landbrug

 

Oldemorstoft

Arkæologi Haderslev

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

 

 

 Leg og legetøj

 

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

Kulturhistorie Aabenraa

Arkæologi Haderslev

 

 

 Lertøj

 

Arkæologi Haderslev (oldtid)

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Marsk og vadehav

 

 

Højer Mølle

 

 Middelalderen

 

Arkæologi Haderslev

Sønderborg Slot

 

 

 Militære fæstningsanlæg

 

 

Historiecenter Dybbøl Banke

 

 Nationale forhold

 

Arkæologi Haderslev

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Aabenraa

 

 

 Naturhistorie

 

 

Højer Mølle

Naturhistorie og Palæontologi

 

 

 Oldtid

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Ophævelse af

 slavehandelen

 

 

Kulturhistorie Aabenraa

 

 Reformationen

 

 

Arkæologi Haderslev

Sønderborg Slot

 

 

 Sangtraditioner

 

 

Kulturhistorie Tønder

 

 Skolehistorie

 

 

Arkæologi Haderslev 

Sønderborg Slot

 

 

 Solvognen

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Stenalder

 

 

Arkæologi Haderslev

 

 Stormen på Dybbøl

 

 

Historiecenter Dybbøl Banke

 

 Sundhed og sygdom

 

 

Sønderborg Slot

 

 Søfart og skibsbyggeri

 

 

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Aabenraa

 

 

 Tegl og teglfremstilling

 

 

Cathrinesminde Teglværk

 

 Tekstiler og

 tekstilfremstilling

 

Drøhses Hus

Jacob Michelsens Gård

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Tønder

Arkæologi Haderslev

(broncealder)

 

 

 Tiden under tysk styre

 (1864 - 1920)

 

 

Arkæologi Haderslev

Sønderborg Slot

Kulturhistorie Aabenraa

 

 

 Transport

 

 

Højer Mølle

Kulturhistorie Aabenraa

 

 

 Vestslesvigsk kultur

 

Højer Mølle

Kulturhistorie Tønder

 

 

 Vikingetid

 

 

Arkæologi Haderslevpil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·