logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

Vild med viden - Danmarks Oldtid

Vild med viden®

VILD med VIDEN er en bogserie for videbegærlige børn.

 

Serie på otte hæfter om Danmarks Oldtid er netop udkommet.

Læs om serien HER ...


Mikrolitten -

læring på museet!

Mikrolitten 2015-2016

Så er den her endelig  - Læringstilbud skoleåret 2015/2016  fra Arkæologi Haderslev.

Find bl.a. nye forløb om arkæologi, kildebrug og -kendskab. Gode ideer til forløb i idræt og historie, forløb for alle klassetrin også børnehaver og 9. klasseklassetrin.

Nyt om partnerskaber mellem skoler og museer.

Læs mere i folderen HER ...


Lærernetværk

Undervisning

Læs om lærernetværket HER ...


Pædagogisk profil

Stenalderaktivitet

Se Arkæologi Haderslevs pædagogiske profil HER ...


Undervisnings-materiale

Bannerfremstilling

Se mulighederne HER ...


Emnekasser

Læs mere om de enkelte emnekasser HER ...

Emnekasse - Stenalder

Stenalder.

Emnekasse - Leg og legetøj

Leg og legetøj.

Du kan læse mere om kasserne med spil og lege HER ...

Gruttekassen

Gruttekassen.

 

Skolen år 1900

Skolen år 1900.


 

     

Læring og oplevelser på

arkæologi haderslev

     

Bookmark and Share

undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Cathrinesminde Teglværk

Drøhses Hus

Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle

Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft

Sønderborg Slot

 

Se de særligt tilrettelagte aktiviteter her:

Reformationen

Den digitale gravhøj

Flinthugning

Arkæologisk udgravning

Besøg museet

I smedens værksted

Middelalderbyen Haderslev

 - en byvandring

Middelaldermad

Oldtidsmad

Legedag fra 1500-tallet

Forskellige aktiviteter

Julearrangement

En dag på museet - for de små

Farvel til kødet

  - Fastelavn som i 1500-tallet

Emnekasser:

Stenalderen

Leg og legetøj

Gruttekassen

Skolen omkring 1900

Undervisningsmateriale


Jeg er arkæolog

Computerspil om arkæologi og naturvidenskab

 

        Jeg er arkæolog - Ikon

Nu med evalueringsrapport!


HiKuNa

Læs om klubben og klubbens arrangementer, og se årets program.


Undervisning

 

Undervisning

 

Undervisning


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

madlavning

Arkæologi Haderslev byder på lærerige oplevelser for alle aldersgrupper og klassetrin om Sønderjyllands oldtid, middelalder og om arkæologi.

Museet tilbyder:


Efter endt besøg med eller uden undervisning kan børnene under lærerens/pædagogens opsyn spise deres medbragte madpakker i museets cafette.

Tilmelding
Museumsinspektør Merete Boel Essenbæk, mees@museum-sonderjylland.dk. eller museumsformidler Lone Graasbøll logr@museum-sonderjylland.dk eller på tlf. 73 52 34 51.
Husk: Navn og adresse på gruppen, kontaktperson, antal, tlf.,

e-mail, ønske om dato og aktivitet.

Læs mere herunder om de forskellige tilbud og se, hvilke der passer til Jeres klassetrin/institution.


omvisning


Omvisninger

Omvisningerne foregår i museets faste udstilling om Sønderjyllands oldtid og middelalder, i frilandsafdelingen samt i museets skiftende særudstillinger. Der kan bestilles omvisninger om særlige emner eller perioder, f.eks. om stenalderens dyr, død og begravelser gennem 10.000 år, jernalderens huse, oldtidens landbrug og afgrøder, ofringer i Ejsbøl Mose, oldtidens socialstruktur set ud fra gravfund og lign. Til alle omvisninger vil børnene så vidt, det er muligt, få lejlighed til at se og ikke mindst røre ved originale genstande. Alle omvisninger er tilpasset de enkelte grupper og de særlige behov, børnene måtte have.

Aldersgrupper: Børnehaver, 0.- 10. klassetrin, ungdomsuddannelser samt specialskoler f.eks. sprogskoler.
Pris: 350 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.  
Varighed: Normalt 1-1,5 time.
Fag (for skoler): Dansk, historie, kristendomsundervisning og samfundsfag.


Foredrag og fortælling

Foredrag kan foregå ude på skolen/institutionen eller på museet i museets skolestue, der kan rumme op til 100 personer. Det kan være foredrag om næsten alt indenfor arkæologi eller oldtid og gerne med udgangspunkt i den forhistorie, der er i lokalområdet, f.eks. vikingetiden, arkæologiske udgravninger og egnens fortidsminder etc.

Aldersgrupper: Børnehaver, 0.- 10. klassetrin, ungdomsuddannelser samt specialskoler f.eks. sprogskoler.
Pris:  500-1000 kr. + transport pr. gruppe á maks. 28 børn.
Varighed: Normalt 1-1,5 time.
Fag (for skoler): Historie, dansk og samfundsfag, naturfag, natur/teknik, håndværk og design.


Aktiviteter

Museet arrangerer flere forskellige aktivitetsforløb i løbet af året. Forløbene varierer efter årstiden og med hvilke særudstillinger og arrangementer, der er på tapetet. I forbindelse med omvisninger kan der arrangeres forskellige aktiviteter. Ring og hør mere eller kom med et ønske!

Billede: TRO!- reformation i Sønderjylland

 

TRO!- reformation i Sønderjylland
Undervisningstilbud til særudstilling

NYHED

Auf Deutsch

Auf Deutsch

 

I udstillingen TRO! kommer man med på en tidsrejse fra den senkatolske tid med
bønner til helgener og køb af afladsbreve for sin sjæls frelses skyld, via kampen for Luthers "rette tro", som den foregik i Haderslev og Sønderjylland og frem til den protestantiske tid, hvor frelsen afhang af den enkeltes personlige TRO!

Læs mere om særudstillingen her.

Undervisningen tager udgangspunkt i udstillingens to kirkerum. Der vil blive fortalt små samtidige anekdoter med rod i de skriftlige kilder, lagt fokus på forskelle og ligheder mellem de to trosretninger og vist genstande og billeder.

Udstillingen er bygget op over 4 rum:

  1. Et katolsk kirkerum.
  2. Et protestantisk kirkerum.
  3. Et rum hvor i reformationen i Haderslev 1525 gennemgås og endelig
  4. Et rum hvor i man kan teste sin tro og viden, man kan tegne, skrive sin egen tese og finde ud af om man er mest katolsk eller protestantisk i sin tro.

Herefter skal eleverne i gang med selv at teste deres tro og viden, skrive teser, finde spor af reformationen i form af kildesøgning, arbejde med helgenerne (hjemmeopgaven) og endelig skal vi naturligvis synge en luthersalme.

Forberedelse før besøget: Læs introduktionen til udstillingens emner: Katolsk kirke og samfund og protestantisk kirke og samfund, se tidstavlen, læs helgenkortene og forbered jer på opgaven, som skal bruges under besøget.

Efter besøget: Et produkt - på skoletube eller analogt, som laves ud fra den viden man har fået på museet. Tag også den lille reformationstest, skriv og slå din tese op som Luther gjorde det, find ud af om I er mest katolsk eller protestantisk*, hjælp Elisabeth og Jens Nielsen med at samtale om den nye tro i "Det svære valg".

(* svarark)

Hele materialelisten kan findes her.

Priser:
Besøg på egen hånd: 0,- kr.

Booking: Gitte Johansson tlf. 74527566 eller gijo@museum-sonderjylland.dk

Undervisning om reformationen: 500,- kr. pr. klasse. Varighed :ca. 2 timer.
Booking: Merete Essenbæk tlf. 73523451 eller mees@museum-sonderjylland.dk

Rundvisning/introduktion til reformationen: 350 kr. Varighed: 30- 1 time pr. klasse.
Booking: Merete Essenbæk tlf. 73523451 eller mees@museum-sonderjylland.dk

Fag: Historie, samfundsfag, dansk, kristendom.
Klassetrin: 4.-10. klasse og ungdomsuddannelser.

Hvor: Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, Haderslev.

Hvornår: Uge 34- 46 (21. august- 17. november 2017) 2 timers forløb.
Læringsmål: Der arbejdes med kronologi og historiebrug. Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum, sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder og på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfundet har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Eleven får kendskab til kilderne, brugen af disse, får historisk bevidsthed og bevidstgøres om tilværelsens grundlæggende spørgsmål f.eks. død, tro, ansvar og skyld.


Den digitale gravhøj

Den digitale gravhøj

Skrydstrupkvinden levede i bronzealderen. Hun boede tæt på Vojens, døde for mere end 3200 år siden, blev begravet i en gravhøj og blev så atter udgravet i 1935 under stor bevågenhed.

Efter udgravningen blev hun sendt til København og udstillet permanent på Nationalmuseet.

Nu er der mulighed for at genudgrave hende ved hjælp af avancerede digitale medier og en rigtig arkæologisk graveske. Man finder dermed ud af næsten alt om hende og hendes samtid. Der kan arbejde ca. 7 børn ved gravhøjen. De øvrige børn kan få udleveret små opgaver i relation til bronzealderen og gravhøjen.

Se hvordan udgravningen foregår HER ...

Se også udgravningsmanualen "Arkæologens gode råd" HER ...

Aldersgruppe: Fra 3. klasse, da der er korte tekster, der skal læses.

Pris: Gratis - introduktion og opgaver 350 kr.

Varighed: 1 - 1,5 time.

Fag: Historie, natur/teknik og dansk.

Tilmelding: Senest dagen før.


flinthugning

Flinthugning


Flint er hårdere end stål, er over 50 millioner år gammelt og er oldtidens vigtigste råstof til fremstilling af redskaber. Børnene bliver præsenteret for mange forskellige redskaber af flint og hører om, hvordan flintredskaber bliver fremstillet. De fremstiller hver en kniv i flint. Derefter bruger de kniven til at skære læderet ud til en lille pung, som de pynter med fjer og muslinger. Endelig viser museets flinthugger, hvordan man - når man er rigtig god - hugger flinten til et redskab.

Se og læs om hvordan man hugger flintøkser HER ...

Det kan evt. aftales, at man også arbejder i rav, laver stenaldermad, ser museets udstilling om stenalderen eller andet i relation til emnet.


Aldersgruppe: Fra 3. klassetrin.
Pris: Fra 1.500 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn. 
Varighed: 2,5 - 3,5 timer - efter aftale og indhold.
Fag: Historie, dansk, naturfag, samfundsfag, natur/teknik, teknologi, håndværk og design.


arkæolog

Arkæolog for en dag


Museum Sønderjylland graver i hele Sønderjylland. I løbet af året udgraver museet op til 50 forskellige lokaliteter.

Eleverne vil blive vist rundt på udgravningen, gå med metaldetektor, få mere at vide om arkæologi, foretage opmålinger, gps registrering og er det muligt, vil de få lov til at grave i fortidens muld. Det de finder med metaldetektor kan de normalt få med hjem. Ring og hør, om der er en udgravning i nærheden af jer eller lad os sammen finde en mark hvor vi kan gå med metaldetektor.


Før undervisningen: Spil appen: ”Jeg er arkæolog” - downloades til iPad - og se de små film i spillet om hvordan arkæologen arbejder. Læs mere her.

Billede: Arkæolog for en dag.


Efter undervisning: Museet udleverer registreringssedler til jeres fund og på klassen finder I ud af mere om de ting I har fundet. Tingene kan I så lave en lille udstilling af. Museet kan udlevere opgaver til: Kig på røntgenbilleder og find ud af hvad det er, tegn genstanden færdig.

Aldersgruppe: Fra 4. klassetrin, ungdomsuddannelser samt specialskoler f.eks. sprogskoler.
Pris: 1000 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.
Varighed: 3 -4 timers forløb.
Fag: Historie, dansk, matematik, natur og teknologi samt uddannelse og job.


Bag museets kulisser


En dag på museet, hvor der tages udgangspunkt i arkæologi og arkæologiens arbejdsmetoder. Børnene får indsigt i, hvad museet gør ved tingene, de har fundet, hvad genstanden kan fortælle om vores historie og hvilke arbejdsopgaver en arkæolog har. De ser magasinerne, konserveringen og arkiverne. De arbejder med arkæologiske problemstillinger og får stillet små opgaver omkring datering, arkivering og konservering.

I forbindelse med undervisningen gives der en kort introduktion til museets opgaver, funktioner og hvad arkæologi er og omfatter.

Introduktionen kan hentes HER ...

Aldersgruppe: Fra 4. klassetrin, ungdomsuddannelser samt specialskoler f.eks. sprogskoler.
Pris: 750 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.
Varighed: 3 timers forløb.
Fag: Historie, dansk, naturfag og natur/teknik.


I smedens værksted

I smedens værksted

I museets gamle smedje fra 1800-tallet skal eleverne arbejde som smedelærlinge. Bælgen skal trækkes, den store forhammer skal svinges og jernet skal glødes. På forhånd aftales der, hvad der skal smedes, f.eks. vikingetidskniv, jernaldernål, hesteskosøm, bæltespænde etc.  Da aktiviteten kun er for 10 elever ad gangen, kan den med fordel kombineres med et af museets andre tilbud, f.eks. madlavning fra middelalderen eller jernalderen.

Aldersgruppe: Fra 4. klasse - gerne børn med særlige udfordringer, maks. 10 børn pr. gruppe.
Pris: 1.000 kr.
Varighed: 2 - 3 timers forløb.
Fag (for skoler): Historie, dansk, natur og teknologi samt entreprenørskab og innovation.  


Byvandring

Middelalderbyen Haderslev - en byvandring

Eleverne kommer med på byvandring gennem Haderslev by. Der vil være særlig fokus på på de huse og gader, som lå i byen i middelalderen og frem til ca. 1650, f.eks. kirken, klosteret, byportene, slottet etc.  Der formidles fakta om byen og fortælles historier om, hvad der gemmer sig bag byens mange døre. Byvandringen foregår i bymidten og er krydret med opgaver f.eks. tegne, tælle, se på bygninger, tage billeder med mobilen.  Opgaver før og efter undervisningen kan udleveres efter aftale.

Aldersgruppe: Fra 4. klasse - maks. 35 elever pr. gruppe.
Pris: 1.000 kr.
Varighed: 2,5 timers forløb. Bedst april-oktober pga. vejret!
Fag (for skoler): Historie og dansk.


madlavning

Kongelig føde og bondemad


Med udgangspunkt i kogebøger og opskrifter fra middelalderen og renæssancen  fremstiller børnene et måltid i museets lille bulhus, der er en rekonstruktion af et bondehus fra 15-1600-tallet. Indretningen er enkel og sparsom. Her er et jordgulv, et åbent ildsted, intet loft og næsten ingen møbler. Der vil blive fremstillet mad fra det finere renæssancekøkken, men også brød, grød og oste, som stod på bondens menukort.

Aldersgruppe: Børnehaver samt skoler fra 3. klassetrin.  
Pris: 1.500 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.
Varighed: 3 timers forløb.
Fag (for skoler): Historie, dansk, naturfag, samfundsfag og madkundskab.


madlavn

Jernaldermad


Der findes ingen kogebøger fra jernalderen. Men makrofossiler, pollen, moselig og potteskår har afsløret datidens spiseseddel. Ved et udendørs ildsted vil børnene være med til at koge suppe og grød, bage små brød, kærne smør og lave ost. Dagen afsluttes med en god historie omkring bålet og forhåbentligt fyldte maver.

Aldersgruppe: Børnehaver og skoler fra 3. klassetrin.  
Pris: 1.500 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.
Varighed: 3 timers forløb.
Fag (for skoler): Historie, dansk, natur/teknik, naturfag, samfundsfag og madkundskab.


leg

Legedag - Fang en fugl


Leg de gamle lege fra renæssancen, middelalderen eller tipoldemors tid. Græsplænen er dækket op med 15-20 forskellige lege inkl. beskrivelser af legene og remedier. Der er lege for to og mange, for store og små.

Instruktøren sætter i gang og hjælper til. Kun april - oktober.

Kan også foregå på skolen.

Aldersgruppe: Børnehaver - 5. klassetrin.   
Pris på museet: 500 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.

Pris på skolen: 1.500 kr.
Varighed: 2 - 3 timers forløb.
Fag (for skoler): Historie, dansk og  idræt.


På tur i historien

Vælg et emne fra forhistorien og frem til 1500-tallet, og museet viser, fortæller og arbejder i dybden med emnet.

Der vil være 2-3 prøv-selv-aktiviteter. Eks. grutte mel, slynge et bælte, spille brætspil, lave bronzealdermønstre og hvad der ellers passer til perioden.

Aldersgruppe: Børnehaver samt skoler fra 2. kl. - 6. kl.

Pris: 600 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.

Varighed: Ca. 2 timer.

Fag (for skoler): Historie.


Fastelavn

Farvel til kødet - Fastelavn som i 1500-tallet 

At faste har været en fast tradition inden for kristendommen.

Før i tiden varede fasten 40 dage. Den blev indledt med en ordentlig fest, hvor der ikke blev sparet på noget, og hvor næsten alt var tilladt. Man kaldte denne fest for fastelavn, og her svælgede man i hvidt brød, æggesnaps og fed flæsk!

Med udgangspunkt i hvordan fastelavnen er blevet fejret siden reformationen 1536 og indtil midten af 1800-tallet, skal børnene lave fastelavnsris, bide til bolle, afholde små konkurrencer, deltage i styrkelege og slå katten af tønden.
Afhængig af målgruppen vælges fire til fem aktiviteter ud.
Det vil også være muligt at lave et fastemåltid i museets 1500-tals hus.

FØR BESØGET:

Lær fastelavnssangen. Se den her: Fastelavnssang

EFTER BESØGET:

Lav selv fastemad - dvs. maden efter fastelavnen. Se opskrifterne her: Middelaldermad

Aldersgruppe: Børnehaver samt skoler fra 0. kl. - 4. kl.

Pris: 600 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.

Ved tilvalg af mad i 1500-talshuset: + 1.000 kr.

Varighed: Ca. 2 timer + maden i alt ca. 3,5 time.

Hvornår: Januar - april.

Fag (for skoler): Historie, dansk, kristendom.

Læringsmål: Opnår viden om fortiden, madvaner, traditioner.


På nissernes loft


I nissernes fodspor & Mor Almas bageværksted


Åbning af dagens julekalenderlåge. Følg museumsnissernes fodspor rundt på museet og se, hvilke narrestreger, de har fundet på. Se deres loft, hvor de holder til. Herefter en times aktiviteter f.eks. fremstilling af gammeldags julepynt eller fremstilling af brunkagedej til bagning derhjemme. Fortælling af en julehistorie, julesange og lege gamle julelege.

KUN i december.

Historien om museumsnisserne:

Læs og print den HER ... (pdf-fil)

Opskrift på julens brunekager:

Læs og print den HER ... (pdf-fil)

Julelege:

Læs og print dem HER ... (pdf-fil)

En julehistorie om nisser, godhed og gamle dage:

Læs og print den HER ... (pdf-fil)

Oldenis redder træskomagerens jul:

Læs og print den HER ... (pdf-fil)

Aldersgruppe: Børnehaver -  0.-3. klasse og SFO'ere.   
Pris: 450 kr. pr. gruppe á maks. 28 børn.
Varighed: 2 timer eller ca. 1 time på egen hånd.
Fag (for skoler): Historie, dansk og børnehaveklassen.


Fastelavn for børnehaver

En dag på museet - for de små

Besøget på museet for de allermindste børn foregår i museets frilandsafdeling, hvor børnene skal se på de gamle huse og lege nogle gamle lege. Besøget er tilrettelagt således, at det foregår på egen hånd. Til besøget får I udleveret informationsmateriale og en sæk med legeredskaber når I ankommer. Aktiviteten foregår udenfor og i vores frilandsafdeling og er derfor kun mulig april-oktober.

FØR BESØGET:

Forbered børnene på, at I skal se de gamle huse på museet, høre om gamle dage og se ting fra gamle dage.

De voksne kan forberede sig ved evt. at læse de fire aktivitetsfoldere om husene - folderne kan hendes som pdf-filer her:

Aktivitetsfolder 1 (Hejsagerhuset)

Aktivitetsfolder 2 (Stevelthuset)

Aktivitetsfolder 3 (Smedien)

Aktivitetsfolder 4 (Stubmoellen)

Folderne får i også udleveret når i kommer på museet.

 

EFTER BESØGET:

Huskebilleder og huskespil, som I

kan snakke om og spille hjemme i institutionen.

 

Huskespil.

Samtaleark


Huskespil (pdf): Om frilandsmuseet (for de mindste børn).
Samtaleark (pdf): Efter et besøg i museets frilandshuse.

Aldersgruppe: Børnehavebørn, evt. 0. kl.

Pris: GRATIS.

Varighed: 2-4 timer  -  tidspunkt bestemmer I selv.

Fag: Kulturelle udtryksformer, krop og bevægelse, sproglige kompetencer.

Tilmelding: Senest dagen før.

Læs mere: I folderen her ...


Øvrige aktiviteter


Alle er velkomne til på egen hånd at se udstillingen på museet, gå ind i husene udenfor og spise deres mad i museets café.

Tilmelding er stadig nødvendig, men besøget er gratis.

Mandag har vi lukket.

UNDERVISNINGSmaterialer

Til alle undervisningstilbud udvikles der undervisningsmaterialer, som kan downloades her:

Reformationen

Billede: Dysser og jættestuer - Danmarks pyramider

Dysser og jættestuer - Danmarks pyramider!

Eleverne skal gennem fire opgaver arbejde med dysser og jættestuer. Der tages udgangspunkt i fortidsminderne ved Vedsted, 15 km sydvest for Haderslev i Sønderjylland.

I opgaverne skal eleverne arbejde med bondestenalderens tidsperioder, besøge fortidsminderne ved Vedsted for at se dysserne og indsamle fundmateriale, tegne og registrere egne eller indsamlede fund samt lave amuletter og keramik efter samme teknikker som i stenalderen.

Endelig kan eleverne afsluttede forløbet med en quiz.

Til hver opgave er der en beskrivelse, en materialeliste, en vurdering af arbejdstiden til de forskellige opgaver og en ordliste. Derudover kan downloades en PP med billeder fra Vedsted-dysserne, brændt flint samt hvordan man laver tragtbægere og amuletter.

Materialet er udarbejdet af Tina Frandsen, studerende i oldtidskundskab, dec 2016.

Opgaver og information findes her:

Information: "Historien om Vedsteddysserne" & Ord- og litteraturliste

 

OPGAVE 1: "Bondestenalderens kronologi"

OPGAVE 2: "Mit fund!"

OPGAVE 3: "Gravgaver og tro" & PowerPoint Præsentation

OPGAVE 4: "Test din viden om bondestenalderen" & Facitliste til læreren.

 

Aldersgruppe: Fra 4. klassetrin.

Fag: Historie, billedkunst, natur og teknologi.

Fagmål: Inden for faget historie arbejdes der med "kronologi og sammenhæng", "kildearbejde" og "historiebrug".

Læringsmål: Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden, lave en tidslinje, eleven kan udpege spor i landskabet og bruge genstande til at fortælle om hverdagsliv i fortiden. Eleven opnår viden og kompetencer omkring faget arkæologi.

Mikrolitten

Nyhedsbrev fra museerne i Haderslev med undervisningstilbud til skoler og børneinstitutioner i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner kan downloades her:

Skoleåret 2016 / 2017

Tidligere udgaver af Mikrolitten kan ses HER ...

Emnekasser til skoler og daginstitutioner

Kasserne lånes ved at man henvender sig til Gitte Johansen på tlf. 74 52 75 66 eller mail gijo@musuem-sonderjylland.dk.

Skriv hvilken kasse, materiale, hvilken periode I vil låne kassen, særlige ønsker.


Hjemlånet er gratis og kasserne lånes normalt ud 14 dage ad gangen. Låner betaler for transport af kassen. I øjeblikket er følgende emnekasser til hjemlån:

Stenalderen - byg selv
En kasse med flintredskaber fra ældre og yngre stenalder. Ring og bestil kassen 3 uger før den skal bruges så bygger vi den som I vil have den. Er den f.eks. kun jægerstenalder eller bondstenalder eller er det en kombination, som I ønsker?

Nyhed
Vi er ved at lave en ny og spændende interaktiv stenalderkasse med fokus på:
Ertebøllekultur, flintteknologi, kronologi, opgaver om flintredskaber og meget mere.

Når kassen er klar får du det at vide, hvis du sender din mailadresse til: logr@museum-sonderjylland.dk.
Du kan også maile til Lone eller ringe på tlf.: 73 52 34 82 for at få mere information og for at reservere kassen.


Leg og Legetøj

Kasser med spil og lege fra henholdsvis middelalderen dvs. fra 12-1400-tallet, renæssancen dvs. 15-1600-tallet og fra oldemors tid dvs. 18-1900-tallet.

Alle spil og lege ledsages af trykte instruktioner med oplysninger om materialer, baggrundshistorier og instruktion om, hvordan man spiller eller leger den pågældende aktivitet.

Læs mere om "legekasserne" HER ..., hvorfra der også kan hentes en bestillingsliste.

Gruttekassen

En aktivitetskasse om korn og landbrug i forhistorisk tid.

Kassen indeholder en original gruttesten, som er egnet til at grutte mel på, forskellige slags korn, korn til at grutte, et segl, en kopi af en jernalderkop og en cd-rom indeholdende billeder af korn, arkæologiske fund og landbrugsredskaber fra forskellige tidsepoker.
På cd-rommen er der ligeledes informationer til billederne, samt ideer til tværfagligt samarbejde med forskellige fag. Kassen vejer 27 kg!

Til eleverne er der en billedserie med en tidstavle.

En praktisk tilgang til undervisningen kunne være at bage boller med melet fra grutningen sammen med eleverne, med forskellige slags korn. Opskrifter til bagning af gammeldags brød følger med i kassen.

Alle materialer i kassen må bruges og alle informationer må kopieres mod kildehenvisning.

Fag: Historie og tværfagligt.

Klassetrin: Alle, men primært indskolingen og mellemtrinnet.

Gruttekassen

Gruttekassen.

Skolen år 1900

Kassen henvender sig primært til mellemtrinnet, men kan bruges fra 3. klasse. Indholdet giver læreren et rigtigt godt afsæt til at arbejde med skolen år 1900, idet der er mange forskellige indgange til emnet. Eleverne skal på egen krop mærke, hvordan en skoledag kunne forløbe, og hvad der skete i timerne. Kassen er lige til at bruge for en klasse med 28 elever og indeholder blandt andet skifertavler, penne, blæk, pennalhus, spanskrør, småbøger til regning, dansk, skrivning, religion og geografi, tøj til dreng og pige, træsko, frikvarterslege og en mappe med dvd og vejledning til læreren.

Skolen år 1900

Skolen år 1900.


Spørgsmål og gode ideer 

Mandag-fredag  mellem kl. 09.00-15.00 er man velkommen til at kontakte:

Museumsinspektør og formidlingsleder Merete Boel Essenbæk

E-mail: mees@museum-sonderjylland.dk

Telefon: 73 52 34 51.

Eller...

museumsformidler Lone Graasbøll

E-mail: logr@museum-sonderjylland.dk

Telefon: 73 52 34 82.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·