logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 

     

Læring og oplevelser på

arkæologi haderslev

     

Bookmark and Share

undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Historiecenter Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot
Skærbæk
 
 

Lege og spil fra renæssancen, middelalderen og oldemors tid

Æ pot

Æ pot.

Kasser med spil og lege fra henholdsvis middelalderen dvs. fra 1200-1400-tallet, renæssancen dvs. 15-1600-tallet og fra oldemors tid dvs. 18-1900-tallet. Legene fra renæssancen er med udgangspunkt i et maleri fra 1560 malet af den flamske maler Pieter Bruegel.

Alle spil og lege ledsages af trykte instruktioner med oplysninger om materialer, baggrundshistorier og instruktion på, hvordan man spiller eller leger den pågældende aktivitet.

Bestilling:

Legene bestilles ved at udfylde den følgende pdf-fil og sende den pr. mail eller post til museet.

Bestilling - Lege og spil (pdf).

Afhentning/aflevering:

Alle spil pakkes i store plyfa-kasser samt er løse afhængig af størrelse. Nogle af spillene er ret store. De er markeret med S og fylder meget, dvs. det kræver en varevogn /trailer. Afhentes og afleveres på Dalgade 7 i Haderslev efter aftale.

Pris:

  • Skoler: 450 kr.
  • Andre: 650 kr.
  • Transport af kassen betaler låner.

 

Hammerspil

Hammerspil.

En kort introduktion til lege og spil

Mennesket har altid leget. Legen har dog gennem tiderne haft forskellige formål. I renæssancen for 500 år siden var legen en pause i en hård arbejdsdag og et sjovt indslag ved fester og højtider. Mange af legene havde karakter af styrke- og kamplege.  Legene blev brugt, når man skulle demonstrere sin sociale plads i samfundet. I dag viser vi den ved de materielle goder.

Legen er både for børn og voksne. Men hvor de voksne førhen brugte legen som et afbræk i hverdagen har børnene, akkurat som i dag, brugt legen som socialisering og uddannelse. Det har bl.a. været rollelege, hvor de voksnes verden blev efterlignet. For 500 år siden legede man også far, mor og børn eller klædte sig ud som prinser og prinsesser. Andre lege og spil er også snedige rekonstruktioner, der kræver både taktik og teknik f.eks. brætspillet skak, der symboliserer slagmarken.

En pind, en klud og lidt fantasi

De allerfleste lege kræver et minimum af redskaber eller slet intet andet end dig selv, en kammerat, lidt kræfter og fantasi. Det, man havde ved hånden, blev hurtigt til legetøj. En pind, en klud og en strik, så har du f.eks. en hest. En bænk og en loftbjælke, så er der mulighed for at hænge i haserne eller gå på line, og en god kammerat eller tre så kan du lægge arm og bagefter bære vinderen rundt i guldstol

Et maleri af lege

På Kunsthistorisk Museum i Wien hænger der et stort flot maleri fra 1560, som er malet af den flamske maler Pieter Bruegel den Ældre. Maleriet hedder "Die Kinderspiele" eller på dansk "børnelege". Der er kun børn på billedet, 168 drenge og 78 piger. Dog er der en enkelt voksen, som hælder potten ud i hovedet på to slagsbrødre. Børnene er klædt som små voksne og de leger alle sammen en masse forskellige lege. Tæller man godt efter, kan man faktisk tælle mere end 80 lege.

Pieter Bruegel - Die kinderspiele

Pieter Bruegel - "Die Kinderspiele".

Se udsnit at maleriet som pdf-fil HER ...

Mange af legene er lige så almindelige i dag blandt børn, som da Bruegel malede sit billede. På billedet er der børn, der danser, holder bryllup, står på hovedet, springer buk og kaster med bolde op ad muren. Andre af legene er knap så brugte mere f.eks. at gå på stylter, trille tøndebånd eller kaste med knogler. Endelig er der også lege, som er gået i glemmebogen og ikke bliver brugt mere. Det gælder f.eks. at hugge kartofler, lege "fang fuglen" eller rejse over Det røde Hav.

Om Pieter Bruegel

Pieter Brueg(h)el var kunstmaler. Faktisk hed han Bruegel den ældre, fordi han fik en søn, som han også kaldte Pieter og han blev så til Pieter Bruegel den yngre. Bruegel den ældre blev 44 år gammel og levede for mere end 500 år siden -  fra 1525 til 1569.

Pieters to sønner blev også malere. Den ældste Jan blev super god til at male blomster. Den yngste Pieter holdt mere af at male uhyggelige malerier med Djævlen og helvede.

Peiter Bruegel den ældre malede mange malerier, og meget ofte er de fyldt med detaljer og mange mange figurer og mennesker.

Vimpel

Vimpel.

Litteratur og inspiration til andre lege

F. V. Grunfeld m.fl.: Spil og lege fra hele verden, 1976.

Lykke L. Pedersen m.fl.: Alle tiders legebog, 2006.

Jørn Møller: Gamle idrætslege i Danmark, bind 1-4, 1997.

Jørn Møller: EUROLEG. Idrætshistorisk Værksted, 2000.

Karsten K. Michaelsen: Bræt og spil- spil i jernalderen, 1992.

Keglespil

Keglespil.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·