logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kulturhistorie Tønder
Besøg museet
Om museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Kommende udstillinger
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
 

Jeg bor ved Vadehavet

"Jeg bor ved Vadehavet"

Partnerskabsaftale indgået med Tønder Kommune om under-visning af kommunens børn.

Læs om aftalen HER ...


 

      Undervisning      


   

undervisningstilbud

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønders kerneområde er sønderjysk kunstindustri - fra kniplinger, til sølv, over fajancer og fliser til en stor samling af ældre møbler og vestslesvigsk folkekunst.

Endvidere har museet en udstilling af Hans J. Wegners stole (Hans J. Wegner var tøndring. Han blev født i byen den 2. april 1914). Udstillingen kan ses i museets vandtårn, som også er et populært besøgsmål. Fra toppen af vandtårnet er der et flot kig indover såvel Tønder by som over marskområdet.

På museet kan man også besøge originale fængselsceller, som har været i brug på stedet frem til 1916.

Museet fortæller ligeledes historien om Tønderhus Slot (rester af slottet kan bl.a. ses i museets bygningsmasse) og omegnens tidligere slotte Trøjborg og Grøngaard.

Udover basisudstillinger har museet ofte en særudstilling.

Museet skræddersyr gerne rundvisninger efter de enkelte klassers ønsker og niveau i såvel basisudstillingerne som i den aktuelle særudstilling.

Endvidere tilbydes pt. følgende undervisningstilbud.


Booking og yderligere information:

Kontakt Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Telefon: 74 72 89 89

eller

E-mail: toender@museum-sonderjylland.dk


Jeg bor ved Vadehavet
Øvrige undervisningstilbud
 

undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk

Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling

Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft

Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 

MitVadehavgrafik
 

Mit Vadehav er et undervisnings-projekt, der er udviklet ved et samarbejde mellem natur- og kulturinstituitionerne og skole-væsnerne i Vadehavsområdet, samt en række andre sam-arbejdspartnere.

Formålet med "Mit Vadehav" er at give eleverne i Vadehavsregionen kendskab til, viden om og stolthed over at bo i netop dette område.

Dette opnås gennem arbejdet med folkeskolens faglige mål.


Samtidig håber vi også at lærere og elever i resten af Danmark vil få glæde af Mit Vadehav.

www.mitvadehav.dk

Under mitvadehav.dk kan du bl.a. se opgaver om fliser HER ...
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·