logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

Billede: Befri Christian den 2. fra Sønderborg Slot

Befri Christian den 2. fra Sønderborg Slot

Et undervisningsforløb for skoleklasser fra 6. til 9. klassetrin.

I kældrene under Sønderborg Slot skal eleverne forsøge at bryde ind i for at befri den fængslede Christian den 2. Det kræver godt samarbejde, logisk og kreativ tænkning.

Forløbet er kombineret med undervisning og rundvisning i slottes udstillinger.      Undervisning Sønderborg slot      


Emneundervisning
Introduktioner og omvisninger
Andre tilbud
Reservation og praktiske oplysninger

undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling

Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft

Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 

Museet på Sønderborg Slot besøges hvert år af mange børn og unge. De fleste af disse besøg foregår som oftest i forbindelse med et institutionsbesøg, for eksempel børnehaver, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.
Mange vælger i forbindelse med besøget en eller anden form for undervisning, og museet har derfor et bredt tilbud af undervisningsmuligheder. De er aldersmæssigt tilpasset fra børnehaver til studerende på de videregående uddannelser. På disse sider er der mulighed for at orientere sig om de undervisningsmuligheder der tilbydes på museet.

Undervisning og museer
I de sidste århundreder er der sket en teknologisk udvikling både på arbejdspladsen og i hjemmet, som til stadighed bliver mere og mere præget af maskiner og færdigvarer. Dermed er der risiko for, at de redskaber, det håndelag og den føling med råmaterialer og naturens gang, der kendetegnede det mere eller mindre selvforsynende samfund fra oldtiden til vore oldeforældres tid, går tabt. For at fastholde kommende generationers bevidsthed om fortidens viden, teknikker, holdninger, de sociale og politiske forhold har vi museerne. Det er i høj grad genstandene, som danner grundlaget for museernes løsning af denne opgave.

Museerne indsamler, opbevarer, forsker og udstiller genstande. Genstandene er de direkte synlige og virkelige levn fra fortiden. De bærer spor af fremstillingsproces, af brug og ælde, har den rette størrelse, den rette vægt, til tider også den rigtige lugt. De supplerer dermed på afgørende måde de skriftlige og billedmæssige overleveringer.
Museets genstande har således en række egenskaber, som med held og godt udbytte kan anvendes i undervisningen.

Det er i mødet med genstandene på museet, at en helt anden videbegærlighed kan anspores hos eleverne end den mere abstrakte historieundervisning i klassen. Synet af de originale genstande skærper også elevernes iagttagelsesevne og træner dem i at drage slutninger på basis af konkrete selvoplevede vidnesbyrd. Endelig kan elever med indlæringsvanskeligheder være med på lige fod sammen med de andre fra klassen. Skolen og museet har her sammenfaldende interesser: at give børn og unge viden, forståelse og (gode) oplevelser.

Det må dog ikke glemmes, at al undervisning principielt er lærernes opgave og ansvar. Det er læreren, der kender elevernes forudsætninger og fælles baggrundsviden og dermed bedst kan tilrettelægge et undervisningsforløb. En lærer kan gennemføre en fortræffelig undervisning uden at besøge et museum med sine elever. Men det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan være en særdeles god ide at inddrage museet i undervisningen.

Vi kan tilbyde en anderledes undervisning med andre metoder og virkemidler end dem, eleverne sædvanligvis møder i klasseværelset.

pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·