logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Undervisning Sønderborg slot      


Emneundervisning
Introduktioner og omvisninger
Andre tilbud
Reservation og praktiske oplysninger

undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot

 
 
Andre tilbud

Emnekasser
Museet har en række emnekasser som kan lånes til undervisning på skolerne.

En emnekasse indeholder en række museumsgenstande, som gerne må håndteres af eleverne. Kasserne indeholder også en lærermappe med oplysninger om alle tingene, diasserier, bøger og fotostater.

 • Kasserne kan lånes i 1-3 uger.
 • Reservering sker ved henvendelse til museets kontor.
 • Emnekasserne udlånes kun til skoler i Sønderjyllands Amt.


Kasserne bestilles på museet og kan hentes og bringes tilbage enten af læreren selv (eller skolens pedel). Der er også mulighed for at arrangere transport med bilen fra Amtscentret for Undervisning, hvis læreren foretrækker dette. Denne transportform bestilles direkte ved Amtscentret. Oplys ved reservering venligst hvilken transportform der benyttes.

Museet har 15 kasser om følgende emner:

 • Belysning
 • Besættelsen 1940-45
 • Hør og uld (2 kasser)
 • Krigen 1864
 • Køkkentøj
 • Landsbysmeden
 • Legetøj
 • Pengevæsen
 • Skolehistorie
 • Skomageren
 • Stenalder for 3. klasse
 • Stenalder for 8. - 10 klasse
 • Tegl 1
 • Tegl 2


Efter anmodning fra lærerne kan vi evt. sammensætte kasser om andre emner, hvis vi har det fornødne antal museumsgenstande i dubletter.

Opgaver
Til enkelte afsnit af museets udstillinger er der udarbejdet en række opgaveark, som kan benyttes i forbindelse med et besøg på museet.

Opgavearkene og de tilhørende lærervejledninger tilsendes i ét eksemplar. Læreren kopierer selv i det nødvendige antal.

Opgaveformuleringen må frit ændres, så den passer bedst muligt til elevernes forudsætninger.

Forud for eventuel opgaveløsning er der som nævnt mulighed for, at bestille en kort introduktion til det udstillingsafsnit, hvori opgaverne skal løses.

Museet har opgaveark til følgende udstillinger og klassetrin:


 • Sønderborg Slots historie
  4. klasse – GY/HF
 • Krigen 1864
  5. klasse – GY/HF
 • Tiden under tysk styre
  6. klasse – GY/HF
 • Afstemning og Genforening
  6. klasse – GY/HF

Bemærk venligst: Eleverne må ikke bruge plancher og vægge som skriveunderlag. Der er mulighed for i museets billetsalg at låne skriveplader med klemmer til opgavearkene.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·