logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Undervisning Sønderborg slot      


Emneundervisning
Introduktioner og omvisninger
Andre tilbud
Reservation og praktiske oplysninger

undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot

 
 
Reservation og praktiske oplysninger

Alle henvendelser om besøg og reservation af undervisning rettes – gerne i god tid – til museets kontor eller museumsformidler Arne Reggelsen, E-mail: arre@museum-sonderjylland.dk, tlf. 73 12 14 07

På museet er hovedreglen, at aftalte tidspunkter for undervisning er starttidspunkter. Gruppen skal altså være parat til at gå i gang på det aftalte tidspunkt. Er dette ikke tilfældet, bliver undervisningen afkortet. Hvis man bliver forsinket, er det en god ide at kontakte museet. Måske har vi mulighed for at ændre vor planlægning, således at den bestilte undervisning kan gennemføres i fuldt omfang.
Normalt udsendes der ikke bekræftelser på aftaler. Det kan dog lade sig gøre pr. e-post eller fax, hvis det ønskes.

Almindelige hensyn
Lærerne – og ikke museumsfolkene – har ansvaret for eleverne under besøget. Vi anmoder derfor om, at lærerne indskærper over for eleverne, at såvel slottet som de mange museumsgenstande skal omgås med varsomhed. Det gøres bedst ved, at eleverne ikke berører de udstillede genstande eller løber rundt i udstillingerne. Af hensyn til andre besøgende bør unødig støj undgås.

Al færdsel ind og ud af museet foregår gennem billetsalget, uden for normal åbningstid gennem gitterlågen i porten.

Tobaksrygning er forbudt overalt på slottet, også i slotsgården.

Spiserum
I vestfløjens stueetage, til venstre for hovedindgangen, ligger det gamle slotskøkken. Her må man gerne spise medbragt mad. Der er mulighed for, at købe varme og kolde drikke i automater. Mad og drikkevarer må kun indtages i slots-køkkenet, som skal efterlades i ryddet stand efter brug.

Toiletter
I sydfløjens stueetage – i umiddelbar tilknytning til slots-køkkenet – findes toiletterne. Der er også toiletter på 2. sal i vest- og nordfløjen.

Handicappede/bevægelseshæmmede
Overalt i slottets stueetage, også i slotskirken, er der en del niveauforskelle. Der er dog ikke problemer med at komme ind i slotskøkkenet. Ved siden af slotskøkkenet findes der en elevator. Med denne kan man komme til 1. og 2. sal, hvor man uden forhindringer kan bevæge sig rundt i udstillingerne.
Handicaptoilet findes på 2. sal i vestfløjen.
Oplys venligst, hvis I har handicappede med, og om I har brug for hjælp i den forbindelse.
Museet har mulighed for at stille en kørestol til rådighed.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·