logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Befri Christian den 2      

Bookmark and Share

 
 

Billede: Befri Christian den 2

 

Institution

 

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Titel på forløb

Befri Christian 2. fra Sønderborg Slot

Kort beskrivelse of

aktiviteten
(max 5 linjer)

 

Forløbet indeholder dels en historisk fortælling om Christian 2. og hans tilfangetagelse på Sønderborg Slot, dels et forløb i museets nye ”escape room” hvor en række opgaver skal løses før fangen kan befries.

Målgruppe
(alderstrin i skolen)

Forløbet henvender sig til Folkeskolens 5. til 10. klassetrin.

Hvordan passer aktiviteten med vores målgruppe - hvad kan den bidrage med for

skolen?

Tag f.eks. udgangspunkt

I hvad eleverne lærer

og oplever

Forløbet tilgodeser arbejdet inden for kompetenceområderne historiske scenarier og historiske fortællinger.
I forløbet skal der samarbejdes i mindre grupper om løsningen af en række konkrete problemer der kræver kreativitet for at kunne løses.
Under forløbet lærer eleverne at tolke budskaber og herfra at udlede konkrete handlingstiltag.

Hvilket (hvilke) fag vil

vi gerne ramme med

forløbet

Historie i Folkeskolen. Forløbet åbner mulighed for at samarbejde med andre fag, f.eks. dansk og samfundsfag.

Forløbets varighed

(antal lektioner, dage,

projekt osv.)

Forløbet varer to timer

Hvor foregår

aktiviteten (på skolen,

på institutionen?)

Forløbet afvikles på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Fælles Mål og læringsmål

 

Eleverne får, ud fra historiske scenarier, indsigt i samfundsforhold i middelalderen, og får viden om strukturer i historiske fortællinger (6.-7. klasse)
Eleverne får mulighed for at udlede forklaringer på historiske forhold ud fra historiske scenarier og opnår viden om historiske fortællingers brug i et samtidsperspektiv (8.-9. klasse).

Ressourcekrav (transport, lærere, påklædning, mad,

gebyr og betalinger mv.

 

Læreren deltager som ressourceperson.
Forløbet i ”escape room” ledes af en game master.
Der er på et forløb plads til max. 28 elever.
Forløbet kan kun gennemføres i perioden
fra 1. april til 31. oktober.
Forløbet koster 1.700 kr.

Bestilling: Arne Reggelsen
73 12 14 07
arre@museum-sonderjylland.dk


Beskrivelse af forløbet

Relation til Folkeskolens historiekanon

Emnet, som det foreslås her indgår ikke som en del af Folkeskolens historiekanon, men knytter an til både Kalmarunionen og Reformationen.

Forløbet er tilrettelagt ud fra dele af færdigheds- og vidensmål efter 6. og 9. klassetrin for faget Historie i Folkeskolen.

Baggrund

Da Christian bliver konge i 1513 er Danmark et valgkongedømme. Det var Rigsrådet der valgte kongen. Her var samfundets magtelite, adelen og gejstligheden stærkt repræsenteret. Der blev indgået gensidige aftaler om hvorledes kongen og Rigsrådet kunne agere i forhold til hinanden. Forholdet mellem kongen og Rigsrådet blev i løbet af nogle år dårligere og dårligere, og i 1523 blev kongen afsat og måtte flygte ud af landet. I kampen mod Rigsrådet appellerer Christian til de to stænder borgere og bønder. De er vigtige også i dette forløb. I 1532 forsøger han med en stor hær at tilbageerobre sine lande, men bliver lokket i en fælde og spærret inde på Sønderborg Slot. Flere forsøg på at befri ham mislykkes.

Emnebeskrivelse

Undervisningsforløbet kan gennemføres i forskellige trin:

  • Indledningsvis arbejdes der med emnet i klassen, eller tilstødende emner (reformationen f.eks.).
  • Forløb på museet: Kort fælles introduktion. Derefter deles eleverne i to hold. (ca. 15 min).
  • Hold 1 deles igen op i to hold (”borgere” og ”bønder”) og starter i hver sin ende af ”escape room” (ca. 45 min).
  • Hold 2 oplever og arbejder med den historiske fortælling om Christian og hans fangenskab (ca. 45 min).
  • Efter ca. 1 time bytter Hold 1 plads med Hold 2 og forløbene gentages (45 min).
  • Der kan evt. ske en efterbearbejdning og afslutning i klassen.

Fængslet

I en af kældrene under Sønderborg Slot er det indrettet et fængsel (”escape room”) som man kan arbejde sig igennem fra to sider. Flere forsøg i 1530’erne på at befri Christian den 2. mislykkedes. Vil det lykkes for eleverne?

Det kræver godt samarbejde, logisk og kreativ tænkning. Eleverne skal ved hjælp af deres sanser og snarrådighed finde nøgler og kombinationslåse for at komme gennem lukkede døre og åbne skjulte rum. Der er ledetråde til at hjælpe én på vej – men jo tættere man kommer på målet, jo mere lærer man om den prominente fange. Til slut må eleverne træffe en beslutning: Har de egentlig lyst til at befri Christian 2.? Beslutningen kan få vidtrækkende konsekvenser for Danmarkshistorien – og dem selv!

Arbejdet i ”escape room” overvåges og styres af en spilleder, som hvis eleverne går helt i stå, kan komme med små oplysninger der kan medvirke til opgavens løsning.

I sjældne tilfælde med usædvanligt højvande kan kældrene stå under vand. Spillet kan i så fald ikke gennemføres. I stedet gennemføres kun den almindelige museumspædagogiske undervisning til tilsvarende reduceret pris.

Billede: Befri Christian den 2

Videndeling om projekt "Befri Christian den 2."


DR

Nationalmuseet

Kulturministeriet

Nordea Fonden

#flerehistorieromdanmark #historieromdanmark #befrichristian2pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·