logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Museum Sønderjyllands Sekretariat
Kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Sekretariatet      


   Her bor vi

Sekretariatet

Aastrupvej 48

6100 Haderslev

Tlf.: 73 52 33 60


E-mail: sekretariat@museum-sonderjylland.dk

Museum Sønderjylland er karakteriseret ved en geografisk spredt struktur med mange afdelinger. Ved alle større afdelinger er der ansat personale, som på det lokale plan varetager meget alsidige administrative opgaver.

Museets centrale sekretariat varetager primært en række overordnede administrative opgaver og har sammen med afdelingernes administrative personale ansvaret for mere bredt at tilrettelægge hensigtsmæssige administrative rutiner i museet.

Til sekretariatet er henlagt følgende hovedopgaver:

  • Bestyrelsesarbejdet
  • Udarbejdelse af budget og regnskab for museet
  • Forhandling med stat og kommuner om tilskud
  • Dagsordener til ledergruppe, MED-udvalg og andre tværgående mødefora
  • Ansættelser i faste stillinger og generelle personalesager
  • Vedligeholdelse af museets bygninger og anlæg
  • Overordnet økonomisk styring
  • Kontrakter og aftaler med eksterne myndigheder
  • Direktørbetjening

Sekretariatet, der har til huse i en særskilt bygning ved museets arkæologiske afdeling i Haderslev, er bemandet således:

Direktør Henrik Harnow

(Direktør for Museum Sønderjylland)

Administrationschef

Stillingen er p.t. ikke besat

(Leder af sekretariatet, stedfortræder for direktøren)

Arkitekt Flemming Sørensen

(Bygningsvedligeholdelse og anlæg)


Fuldmægtig Lisbeth Kristensen

(Personalesager)


Fuldmægtig Elke Nielsen

(Økonomi)


domicil
Aastrupvej 48, Haderslev.

Tegnestue, arkæologiske kontorer og domicil for sekretariatet for

Museum Sønderjylland.

 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·