logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Skærbæk
Kontakt
Det sker
Om museet
Links


      Skærbæk      


   

Skærbæk Museum

   SKÆRBÆK MUSEUM ER LUKKET

Skærbæk Museum har siden 2008 været drevet af Museum Sønderjylland under navnet Museum Sønderjylland – Skærbæk, men er med virkning fra 1. januar 2017 udskilt fra Museum Sønderjylland og lukket.

Museum Sønderjylland overtog i 2008 ansvaret for Skærbæk Museum. Siden overtagelsen har Museum Sønderjylland gennemgået samlingerne, således at genstande af væsentlig kulturhistorisk betydning er optaget i Museum Sønderjyllands samling.

Tønder Kommune ejer bygningen, som har huset Skærbæk Museum, og kommunen vil træffe afgørelse om bygningens fremtid. Museum Sønderjylland har fortsat det museale ansvar for områdets kulturhistorie og arkæologi i henhold til museumsloven.

Henvendelse vedrørende H. F. Hansens købmandsgård rettes til direktør Keld Hansen, Tønder Kommune.

Henvendelser vedrørende samlingsgennemgangen mv. rettes til museumsinspektør Anne Marie Overgaard,

over@museum-sonderjylland.dk / 29 29 38 43.


 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·